V mene Predsedníctva Okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany by sme radi vyjadrili poďakovanie občanom, členom obecných zastupiteľstiev na čele so starostom obce a členom a funkcionárom dobrovoľných hasičských zborov za veľmi dobré podmienky, ktoré boli vytvorené pri organizovaní týchto súťaži. Vďaka Vám obvodové a okresné súťaže mali dôstojný a slávnostný priebeh a boli veľmi dobrou propagáciou nielen dobrovoľného hasičstva, ale aj vašej obce.
Ďakujeme aj súťažným družstvám, ktoré nás úspešne reprezentovali na Šarišskom pohári – ženy Hrabkov, ženy a dorastenky Terňa, dorastenci Bertotovce, muži Hermanovce a Bretejovce, muži nad 35 rokov a mladí hasiči – Chminianska Nová Ves.

S pozdravom
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Mária Humeňanská Peter Cápay Štefan Mikolaj
riaditeľka OV DPO predseda OV DPO tajomník OV DPO

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.