Dňa 7. júna sa v Prešove na strednej odbornej škole technickej v Prešove konalo Územné kolo hry Plameň. Zúčastnilo sa 9 KMH chlapcov a 3 KMH dievčat. Družstvá súťažili v štafetovom behu na 400 m s prekážkami a Požiarnom útoku s prekážkami – podľa medzinárodných pravidiel. Do hodnotenie sa počítali časy obidvoch pokusov, trestné body a priemerný vek.

Dosiahnuté výsledky:
Chlapci
: Široké 1012,50, Víťaz 998,52, Ľubotice 997,08, Chminianska Nová Ves 936,93, Sedlice 933,05, Prešov 929,63, Bretejovce 918,25, Kokošovce I 880,42, Proč 873,86

Dievčatá: Sedlice 1011,51, Chminianska Nová Ves 994,89, Proč 919,72,
Počasie súťažiacim prialo, len nás mrzí, že počty súťažiacich kolektívov z roka na rok klesajú. Poďakovanie za úspešný priebeh patrí členom DHZ Sedlice, ktorí zabezpečili prekážky a pripravili trať, rozhodcom, funkcionárom ÚzO, ako aj vedeniu školy za poskytnutie priestoru.


Foto Peter Cápay – https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Plamen_2019

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.