Dňa 8.júla 2018 sa v našej obci Sedlice konala súťaž tých starších hasičov a hasičiek okresu Prešov. Títo skúsení členovia DHZ , ktorí majú za sebou už nejednu akciu dobrovoľných hasičov aj v tento deň ukázali, že ešte stále sú schopní ovládať hasičskú techniku a tak chrániť majetok svoj a svojich blížnych. Každé družstvo malo dva pokusy, počítal sa ten lepší.
Dosiahnuté umiestnenie : ženy Fričovce 25,28, Sedlice 27,18
Muži : Hendrichovce 19,15, Bajerov 20,21, Gregorovce 20,87, Hrabkov 21,14, Sedlice 21,34, Veľký Slivník 22,27, Pušovce 22,66, Záhradné 23,03, Župčany 23,51, Chmiňany 28,83, Fričovce 39,30, Bretejovce a Štefanovce NP
Je už tradíciou, že na tejto súťaži sa hodnotia aj iné kategórie :
– Najľahšia súťažiaca Ľudmila Dzivá Fričovce
– Najťažší súťažiaci Pavol Vavrek Gregorovce 145 kg
– Najstaršia súťažiaca Mária Dubecká Sedlice
– Najstarší súťažiaci Jozef Andraščík Fričovce 74 rokov
Veľkou poctou pre súťažiacich a divákov bola návšteva prezidenta DPO SR Pavla Ceľucha, ktorý si našiel čas a prišiel medzi nás. Vyjadril svoju radosť z toho, že sa usporiadúvajú aj takéto podujatia a že tí starší hasiči a hasičky sú stále aktívni.
Domáci usporiadatelia pripravili skutočne výborné podujatie, na ktorom sa všetci cítili príjemne, za čo predseda územného výboru Ing. Marek Anelovič odovzdal obci a DHZ Sedlice Ďakovný list. Nezabudol ani na Boženu Ruttkayovú, ktorej za sústavnú pomoc pri súťažiach poďakoval a odovzdal sladkú pozornosť.
Foto Peter Cápay : https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Sedlice_2018_OK_nad_35

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.