19.9.2016 sa v obci Sedlice konal 2.ročník Toryského pohára. Sedlice sa tak trochu neplánovane stali miestom ďalšej hasičskej súťaže. Tentoraz to bola, možno stále povedať, nová súťaž. Prvý ročník súťaže o Toryský pohár sa (v minulom roku) mal uskutočniť v obci Torysa, ale keďže v danom roku tam už organizovali inú veľkú súťaž, táto sa konala v Šarišských Dravciach. Do extravilánov týchto obcí vchádza rieka Torysa, ktorá potom preteká cez obce a mestá dvoch okresov – Sabinovského a Prešovského – a tak ich spája, preto aj názov Toryský pohár. Druhý ročník usporadúval okres Prešov, súťaž sa mala konať v Lemešanoch, kde vlastne rieka Torysa opúšťa okres Prešov, ale pre obsadené tamojšie ihrisko v daný termín sa po dohode presunula do Sedlíc. Súťaž organizuje OV DPO (okresný výbor dobrovoľnej požiarnej ochrany) Sabinov a OV DPO Prešov. Je organizovaná pre družstvá, ktoré nie sú zapísané v žiadnej lige a teda sú to tzv. neligové družstvá, a zároveň tie, ktoré za zúčastňujú počas sezóny hlavne pohárových súťaží. Aby mali aj motiváciu k svojim výkonom, zrodil sa nápad uskutočniť práve takúto súťaž ako záver hasičskej sezóny. Súťaže sa zúčastňuje prvých päť družstiev s najlepšími časmi z pohárových súťaží z okresu Sabinov a Prešov. Je to postupový kľúč podľa počtu účastných pohárových súťaží a umiestnenia. Počet registrovaných súťažných družstiev zahŕňal desať družstiev žien, desať družstiev mužov (mužom z Oľšova sa nepodarilo prísť), družstvá zo Sedlíc sa zúčastnili z dôvodu usporiadania súťaže. Po registrácii a otvorení súťaže sa ako prvé predstavilo družstvo domácich žien, ktorým sa dlho nedarilo zasiahnuť terč. Ani mužom sa prvý pokus nevydaril, pretože sa im nepodarilo včas zapojiť hadicu B, pokus bol neplatný. V druhom pokuse už obidve družstvá výrazne zlepšili formu i čas, ale na pohárové umiestnenie to napokon nestačilo.
Dosiahnuté výsledky. Ženy:
Chmiňany PO 20,18, Chminianska Nová Ves PO 21,60, Svinia PO 22,42, Poloma SB 22,89, Kojatice 23,24, Ďačov SB 23,81, Torysa SB 23,87, Župčany PO 25,38, Sedlice PO 29,38, Ľutina SB 38,03.
Muži: Bajerov PO 16,98, Brezovica SB 17,21, Ďačov SB 17,31, Sedlice PO 17,96, Lipovce PO 18,12, Chmiňany PO 18,46, Poloma SB 18,53, Bzenov 19,44, Nemcovce PO 20,21,Torysa 24,50.
Putovný pohár získali hasiči okresu Prešov ziskom 66 bodov, Sabinov získal 43 bodov. Ďalší ročník súťaže o Toryský pohár sa bude konať, ak sa nevyskytnú žiadne prekážky, v obci Torysa.
Foto: Peter Cápay:http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Torysky_pohar_2016

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.