15.júna 2008 sa v obci Bajerov konalo už v poradí druhé obvodové kolo športovej súťaže. Zúčastnili sa hasičské družstvá okrskov Rokycany a Sedlice. Po troch rokoch nepriaznivého počasia na súťažiach týchto okrskov bolo dnes výborné počasie. Podujatie začalo pobožnosťou v miestnom kostole a potom sprievod hasičov s historickou zástavou prišiel na ihrisko. Súťažilo sa v štafete 8x50m a jednom pokuse požiarnehoútoku na sklápacie terče, časy merané ručne. Výsledný čas-súčet času v štafete a PU.

Dosiahnuté výsledky:

okrsok Rokycany: ženy : Bajerov 140,63, Rokycany 170,48, muži : Bajerov I 113,82, Bajerov II 115,14, Bzenov 118,07, Kvačany 123,18, Žipov 123,26, Rokycany 131,28,

okrsok Sedlice: ženy : Sedlice 135,20, Radatice 147,07, Ľubovec 151,98, muži : Sedlice  108,40, Sedlice II 111,30, Ľubovec 114,70, Miklušovce 130,19, Radatice 151,07

Družstvo Sedlice I bolo ako družstvo s najlepším dosiahnutým časom odmenené 500 Sk, ktoré darovalo Pozemkové spoločenstvo – lesy Bajerov. Cenu odovzdal predseda spoločenstva Ján Eštočin.

Pre deti bola pripravená súťaž v zhadzovaní hasiaceho prístroja požiarnickou hadicou a tí  zdatnejší súťažili v prebore jednotlivca na 55m.

K úspešnému podujatiu prispeli aj domáci žiaci, ktorí si trúfli porovnať svoje výkony s výkonmi dospelých a v štafete 8x50m dosiahli čas 95,03 a v požiarnom útoku pod dozorom starších hasičov čas 30,35. Celkove dosiahnutý čas 125,38. Ukázali, že v obci bude mať hasičina  zelenú ešte dlhé roky..

Domáci  usporiadatelia pripravili výborné podmienky na vykonanie disciplín, rozhodcovia rozhodovali podľa pravidiel, súťažiaci vystupovali  vzorne a podujatie prilákalo množstvo divákov. Víťazi postupujú  na okresné  kolo, ktoré  bude 5.júla v Demjate.

Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Obvodove_kolo_Bajerov/

Dňa 27. októbra 2007 sa v Prešove konal už štvrtý ročník halovej  súťaže pre mladých  hasičov O putovný pohár primátora mesta Prešov. Súťaže sa zúčastnilo 20 krúžkov mladých hasičov. Aj keď je súťaž organizovaná so zámerom rozvoja činnosti mladých hasičov z prešovských škôl, v tomto  ročníku sa z mesta nezapojil ani jeden kolektív. Súťaže sa zúčastnili 10-členné kolektívy, ktoré si svoje sily zmerali v štafete 8x35m cez prekážky, uzlovej  štafete a viazaní  uzlov.

Dosiahnuté výsledky: chlapci : Široké 174,7, Hrabkov 205,95, Sedlice 241,99, Križovany 242,30,Kendice 250,05, Ovčie 259,87, Ondrašovce 261,95, Lipníky 269,78, Bzenov 278,68, Víťaz I 309,79, Veľký Slivník 334,54, Víťaz II 344,29

Dievčatá : Široké 170,84, Chminianska Nová Ves 182,13, Šuňava PP 210,2, Bystré VV 235,88, Sedlice 242,42, Kendice 292,4, Ovčie 310,96, Nemcovce 350,86

Ako hostia sa na halovej  súťaži  zúčastnili  František Krajger-viceprezident  DPO a predseda KV DPO, riaditeľ OR HaZZ Prešov Ing.Ján Goliáš, odborný  referent  CO a PO pri  MsÚ Prešov Ing.Jiří Velička,členovia POV DPO Prešov a ďalší.

Foto zo súťaže :  http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Halova_sutaz_2007/

Počasie 5. júla 2007 veľmi neprialo DHZ, ktoré po úspešnom reprezentovaní svojich okrskov si prišli zmerať svoje sily na okresné kolo v kategórii muži a ženy do obce Nemcovce v požiarnom útoku a štafete 8x50m. Vykonaný bol aj prebor jednotlivca. Cieľom podujatia bolo zistiť tých najlepších, ktorí  budú okres Prešov zastupovať na krajskom kole.

Dosiahnuté výsledky: ženy – Hrabkov 115,68 – postup na KK, Nemcovce 120,46 – postup na Šarišský pohár, Bretejovce 121,21, Hendrichovce 130,80, Sedlice 133,80, Chminianská Nová Ves 134,95, Ovčie 137,31, Fričovce 139,84, Demjata 143,91, Široké 145,87, Rokycany 150,98, Malý Slivník NP.

Muži – Hermanovce 93,47 – postup na KK, Prešov 94,40, Bretejovce 104,13 – obidvaja postup na Šarišský pohár, Svinia 105,22, Chminianská Nová Ves 109,61, Žipov 113,02, Lipníky 114,29, Štefanovce 114,30, Šarišská Poruba 114,41, Dulová Ves 121,60, Bajerov 122,02, Chmiňany 122,69, Demjata 123,87, Ľubovec 149,62, Terňa 79,41+NP, Malý Slivník 91,65+NP.

Časy na PU merané elektrickou časomierou a na štafete ručne. Hlavným rozhodcom na požiarnom útoku bol Štefan Magda, na štafete Pavol Fiľakovský a na prebore jednotlivce Ľuboš Markuš.

Vodu a praktickú ukážku záchrany osoby z havarovaného vozidla zabezpečili hasiči z povolania z hasičskej  stanice Prešov.

Najbližšie podujatie je okresné kolo mužov nad 35 a žien nad 30 rokov a pohárová súťaž, ktoré  sa budú  konať  8. júla v Hrabkove od 12,30 hod.

Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Nemcovce_2007/

Pri príležitosti Dňa detí sa v obci  Kendice konalo  okresné kolo  hry Plameň. Súťaž spočívala v požiarnom útoku CTIF, štafete na 400m cik-cak a teórie.

Umiestnenie dievčatá : Široké 121,52,Kendice 145,5 , Sedlice 147,27, Ovčie 155,49, Bzenov 179,67, Kojatice 202,57.

Umiestnenie chlapci : Široké 103,45, Chminianska Nová  Ves 112,20, Sedlice 132,95, Kendice 133,26, Hermanovce I 135,49, Ondrašovce 139,66, Hrabkov I 140,30, Bzenov 146,07, Hermanovce II 148,31, Hermanovce III 152,25, Ľubovec 154,44, Víťaz I 158,15, Hrabkov II  159,07, Križovany 166,82, Ovčie 169,86, Víťaz II 171,57, Nemcovce 186,58

Ako  najlepší  vedúci  KIMP bol vyhlásený  PaedDr. Milan Korkobec, riaditeľ ZŠ Hrabkov.

Domáci  usporiadatelia vytvorili  skutočne výborné  podmienky pre plnenie disciplín, za čo  im patrí naše poďakovanie a deti pri nástupoch ukázali, že by sa od nich  mohli  učiť mnohí  dospelí.

Foto: http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Plamen_2007/