Dňa 23. júna 2007 sa na ihrisku v Kojaticiach  konalo Okresné kolo  dorastu v štafete 8x50m, požiarnom útoku  s vodou a prebore jednotlivca.

Dosiahnuté výsledky: dorastenky  Fričovce 126,52, Terňa 128,42,Ovčie 129,17. Najlepší útok Fričovce 30,94, najlepšia štafeta Terňa 94,95,

dorastenci Svinia 105,49, Ľubovec 113,02, Fričovce 120,11, Ondrašovce 125,17, Sedlice 126,68,Ovčie   126,83, Abranovce 129,80, Vyšná Šebastová 137,92, Miklušovce 143,74, Križovany 177,43, Hrabkov NP+84,35, Bajerov NP+84,35   Najlepší útok Svinia 24,27, najlepšia štafeta Svinia 81,22

Víťazi kategorii budú  reprezentovať obce na 15.ročníku Šarišského pohára, ktorý bude pri  príležitosti 160. výročia založenia DHZ Prešov pred Mestskou športovou halou v Prešove 18.augusta 2007.

Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/OK_dorast_2007/

Dňa 27. októbra 2006 sa v priestoroch  SOU elektrotechnického  v Prešove konal už  tretí  ročník halovej  súťaže mladých  požiarnikov O pohár primátora mesta Prešov. Súťaže sa zúčastnilo  18 10-členných družstiev chlapcov a 10 družstiev dievčat.

Podujatie sledoval aj  prezident  Dobrovoľnej  požiarnej  ochrany SR JUDr.Jozef Minárik, ktorému pri otvorení  súťaže primátor mesta Ing. Milan Benč odovzdal pozdravný  list, ako  ocenenie jeho  podpory rozvoja požiarnej  ochrany na Slovensku.

Súťaž  bola zložená  z  troch  discilín : štafeta 9×35 m, štafeta požiarnych dvojíc a uzlová štafeta. Hlavným rozhodcom bol  Mgr. Emil  Fotta.

Umiestnenie dievčat : Široké PO 183,90 b., Šuňava PP 200,08 b., ZŠ Sibírska PO 203,10 b., Bystré VT 247,65 b., Nový  Salaš KE 256,78 b., Výslanka SL 276,25 b., Lemešany PO 282,55 b., Ovčie PO 297,22 b., Bzenov PO 306,33 b., Kojatice PO 342,84 b.

Umiestnenie chlapcov : Široké PO 181,10 b., Mier Spišská Nová  Ves SN 196,74 b., Šuňava PP 201,92 b., Chminianská  Nová  Ves PO 205,55 b., Hrabkov PO 206,07 b., ZŠ Hutnícka I SN 211,46 b., Sedlice I PO 219,98 b., ZŠ Hutnícka II SN 224,06 b., Bystré VT 224,96 b., Kendice I PO 259,16 b., Bzenov PO 278,22 b., Križovany PO 278,40 b., Víťaz  Po 279,03 b., Svinia PO 291,07 b., Kalnište SK 302,52 b., Sedlice II PO 312,57 b., Hertník BJ 333,59 b., Kendice II PO 335,55 b.,

Víťazi  kategorie chlapcov aj  dievčat  prevzali z rúk zástupcu  primátora Ing.Milana Lacu a vedúceho  referátu  CO Ing Jiřího Veličku  Putovné poháre, prvé  tri družstvá  dievčat a prvých  5  družstiev chlapcov poháre,ktoré  budú  dôkazom ich  umenia pri  práci  s hasičským náradím.

Poďakovanie patrí všetkým organizátorom podujatia,rozhodcom,vedeniu  SOU, pracovníkom VPO,vedúcim krúžkou  mladých  požiarnikov a hlavne deťom za svedomitú prípravu. Nesmieme zabudnúť ani  na žiačky Strednej  zdravotnej  školy v Prešove Martinu  Oršulákovú   a Janku  Poníkovú,ktoré  sa starali  o  zabezpečenie zdravotnej  služby.