Ďalšia strana »

Výsledky 5.ročníka halovej  súťaže KMH O putovný pohár primátora mesta Prešov 24.10.2008

Súťažilo  sa v troch  disciplínach : štafeta 8x50m,štafeta hasičských dvojíc a uzlová štafeta,úlohy plnili  10-členné  družstvá..Výsledný  čas je súčtom časov v jednotlivých štafetách a brané  do  úvahy sú  aj  body za vek.

Dievčatá : Široké 170,61, Šuňava PP 181,38, Chminianska Nová Ves 193,75, Bystré VT 215,91, Sedlice 233,43, Nový  Salaš KE 249,11, Ovčie I 256,08, Kendice 339,28, Ovčie II 517,60

Chlapci : Široké 178,74, Šuňava PP 179,84, ZŠ Hutnícka Spišská  Nová  Ves SN 188,17, Spišské Podhradie LE 199,40, Mier Spišská  Nová  Ves SN 199,99, Chminianska Nová Ves 220,99, Kendice 228,14, Široké II 230,73, Hrabkov I 231,02, Víťaz 231,74, Križovany I 238,88, Spišská  Nová Ves 248,08, Lipníky 250,44, Sedlice 259,85, ZŠ Bzenov 284,66, Ovčie 294,41, Križovany II 298,02, Hrabkov II 333,79, ZŠ Bajkalská 378,59, Veľký Slivník 415,35

Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Halova_sutaz/


Dňa 31.8.2008 sa v obci Ovčie konala pohárová súťaž o pohár starostu obce za účasti 25 DHZ . Vzhľadom k poruche časomiery boli časy merané ručne. Každé družstvo malo dva pokusy.

Dosiahnuté umiestnenie : Ženy : Terňa 22,67, Ovčie I 24,52, Kendice 26,40, Ovčie II 28,03, Radatice 30,71, Víťaz 38,86, Lipovce 49,75, Muži : Terňa 16,33, Raslavice I 18,79, Krompachy 19,60, Kendice 21,09, Svinia 21,22, Bijacovce 24,14, Ovčie 24,51, Sedlice 24,53, Široké II 25,03,Lipovce II 25,15,  Župčany 25,61, Hrabkov 25,79, Radatice 26,77, Široké I 27,74, Lipovce I 28,31, Víťaz 35,85, Chminianske Jakubovany 58,80, Raslavice II NP.

Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Poharova_sutaz_Ovcie/

Prvú augustovú nedeľu  sa v našej obci Sedlice konal 1. ročník súťaže O pohár starostu  obce. Keďže naša DHZ Sedlice má už skúsenosti s usporiadaním okresných  kôl a obvodových  kôl hasičských  súťaží, v tomto roku sme sa rozhodli pre zahájenie novej  tradície-súťaže O pohár starostu obce. Podujatie sa konalo  pri  OcÚ, vedľa hasičskej  zbrojnice, ktorú  čaká  úplná  rekonštrukcia za pomoci  peňazí  z EU, vyčlenených  na rekonštrukciu  hasičských  staníc.

Súťaže sa zúčastnilo 5 družstiev žien a 7 družstiev mužov. Prvé  kolo  bolo  za krásneho  slnečného  počasia, ale v druhom súťažiaci  bojovali  s dažďom, ktorý  nezabránil tomu, aby útoky družstvá  dokončili.

Každé  družstvo  malo  dva pokusy, časy boli merané  ručne.

Dosiahnuté  výsledky: ženy : Ovčie 29,16, Sedlice 31,75, Ľubovec 31,81, Radatice 32,25, Kendice 33,80, muži : Kendice 21,31, Sedlice 22,25, Ľubovec 24,90, Bajerov II 26,03, Bajerov I 26,37, Radatice 29,05, Nový  Salaš 38,72

Počas vyhodnotenia predseda OV DPO Prešov Peter  Cápay odovzdal členom DHZ Sedlice medaily Za príkladnú  prácu, vernosť  a mimoriadne zásluhy.

Foto: http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Poharova_sutaz_Sedlice/

13.7.2008 sa  v obci  Kendice konalo  obvodové kolo  súťaže pre mužov nad 35 a ženy nad 30 rokov. Každé družstvo malo  dva pokusy požiarneho útoku.

Dosiahnuté umiestnenie : ženy : Hrabkov 25,39, Ovčie 35,13, muži : Hrabkov 21,51, Kendice 25,65, Chminianska Nová Ves 26,22, Ľubovec 29,16, Župčany 29,29, Sedlice 29,59, Široké 30,14, Šindliar 39,50, Fričovce NP

Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Okresne_kolo_muzov_a_zien_nad_30_rokov_a_125_rokov_DHZ_Kendice_13.7.2008_Kendice/

Výsledky Okresnej súťaže dorastu Župčany 6.7.2008

Dorastenky :Terňa 109,73, Ľubovec 121,38, Kendice 143,82, Fričovce 146,08, Abranovce 158,93, Chminianska N.Ves NP+95,11

Dorastenci : Hermanovce 98,15, Ľubovec 103,42, Pušovce 104,09, Hrabkov 104,62, Fričovce 108,09, Ondrašovce 109,86, Abranovce 113,13, Chminianska N.Ves 116,00, Kendice 120,97, Fulianka 128,49, Šindliar 132,83, Lipovce 137,76, Sedlice 154,55

Výsledky okresnej  pohárovej  súťaže Demjata 5.7.2008

Ženy : Gregorovce 24,65, Chminianska Nová Ves 24,96, Fričovce 27,53, Sedlice 27,60, Bretejovce 32,99, Radatice 36,32, Župčany 42,40,

Muži : Terňa 16,47, Hermanovce 16,55, Veľký  Slivník 17,46, Chmiňany 18,01, Chminianska Nová  Ves 19,67, Lesíček 19,86, Hrabkov 20,30, Sedlice 22,05, Kendice 22,72, Demjata 23,38, Dulová  Ves 23,52, Bajerov 23,97, Čelovce 24,04, Šarišská  Poruba 28,59, Záborské 32,53, Fintice 33,47, Bretejovce 42,01

Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Okresne_kolo_Demjata_5.7.2008/

15.júna 2008 sa v obci Bajerov konalo už v poradí druhé obvodové kolo športovej súťaže. Zúčastnili sa hasičské družstvá okrskov Rokycany a Sedlice. Po troch rokoch nepriaznivého počasia na súťažiach týchto okrskov bolo dnes výborné počasie. Podujatie začalo pobožnosťou v miestnom kostole a potom sprievod hasičov s historickou zástavou prišiel na ihrisko. Súťažilo sa v štafete 8x50m a jednom pokuse požiarnehoútoku na sklápacie terče, časy merané ručne. Výsledný čas-súčet času v štafete a PU.

Dosiahnuté výsledky:

okrsok Rokycany: ženy : Bajerov 140,63, Rokycany 170,48, muži : Bajerov I 113,82, Bajerov II 115,14, Bzenov 118,07, Kvačany 123,18, Žipov 123,26, Rokycany 131,28,

okrsok Sedlice: ženy : Sedlice 135,20, Radatice 147,07, Ľubovec 151,98, muži : Sedlice  108,40, Sedlice II 111,30, Ľubovec 114,70, Miklušovce 130,19, Radatice 151,07

Družstvo Sedlice I bolo ako družstvo s najlepším dosiahnutým časom odmenené 500 Sk, ktoré darovalo Pozemkové spoločenstvo – lesy Bajerov. Cenu odovzdal predseda spoločenstva Ján Eštočin.

Pre deti bola pripravená súťaž v zhadzovaní hasiaceho prístroja požiarnickou hadicou a tí  zdatnejší súťažili v prebore jednotlivca na 55m.

K úspešnému podujatiu prispeli aj domáci žiaci, ktorí si trúfli porovnať svoje výkony s výkonmi dospelých a v štafete 8x50m dosiahli čas 95,03 a v požiarnom útoku pod dozorom starších hasičov čas 30,35. Celkove dosiahnutý čas 125,38. Ukázali, že v obci bude mať hasičina  zelenú ešte dlhé roky..

Domáci  usporiadatelia pripravili výborné podmienky na vykonanie disciplín, rozhodcovia rozhodovali podľa pravidiel, súťažiaci vystupovali  vzorne a podujatie prilákalo množstvo divákov. Víťazi postupujú  na okresné  kolo, ktoré  bude 5.júla v Demjate.

Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Obvodove_kolo_Bajerov/

Dňa 30.mája

2008  sa v obci  Široké uskutočnilo Okresné kolo hry Plameň. V úvode podujatia prezident DPO SR JUDr. Jozef Minárik odovzdal kolektívu dievčat Široké pohár, venovaný DPO SR, ako ocenenie za najlepšie umiestnenie na majstrovstvách Euóopy v hre Plameň a diplomy za účasť na tejto súťaži. Zároveň odovzdal aj dar  podpredsedovi OV DPO pre mládež Mgr. Emilovi Fottovi pri príležitosti jeho 60-tych narodenín.         Okresné kolo hry Plameň bolo podľa pravidiel hry Plameň a súťažilo sa v štafete 400m cez prekážky na ovále a požiarnom útoku CTIF. Mimo súťaž každé družstvo určilo dvoch členov na odborno-teoretickú previerku  znalostí z oblasti požiarnej ochrany.

Dosiahnuté umiestnenie :

Dievčatá : Široké 101,92, Chminianska N.Ves 120,93, Sedlice 148,96, Ovčie 154,69, Kojatice 162,50,
Radatice 183,62, Kendice 185,96, Bzenov 188,69, Bajerov 248,44

Chlapci : Široké 99,11, Chminianska N.Ves 109,29, Ondrašovce 131,70, Sedlice 143,26, Bzenov 144,8,
Ľubovec 146,71, Kendice 156,68, Križovany I 157,07, Víťaz 160,24, Hrabkov 189,99, Ovčie I 193,53,
Ovčie II 195,09, Svinia 200,09, Bajerov 201,98, Lipníky 206,10, Križovany II 229,41, Chmeľov 325,49

Okres Prešov na KK hry Plameň, ktoré sa uskutoční v Šuňave budú reprezentovať chlapci a dievčatá Široké. V kvize hasičov, v ktorom reprezentovali KMH dvaja členovia bolo umiestnenie nasledovné : dievčatá Bajerov – oceneie baterky, chlapci Sedlice – tričká, chlapci Víťaz – vreckové rádio, dievčatá Sedlice – ceruzky a perá, chlapci Ovčie – ceruzky a perá. Ceny darovalo  OR HaZZ

Ako najlepší vedúci KMP bol ocenený Mgr.Július Pošivák z Chminianskej N.Vsi – cenu venoval Milan Tomčo.

Najmladšia súťažiaca bolo Patrícia Novotná – Široké a najmladší chlapec Juraj Fiľakovský  Sedlice – ceny udelila Výzbrojňa požiarnej ochrany.

Najmladší KMH dievčatá Kendice a chlapci Ovčie II – ceny zabezpečila Slovenská sporiteľňa

Ako najslušnejší bol ocenený kolektív KMH Ľubovec – cenu udelil primátor mesta Prešov.

Hosťami na súťaži boli Prezident DPO SR JUDr. Jozef Minárik, Ján Rott, riaditeľ OR HaZZ Prešov Ing. Ján Goliáš, vedúci referátu PO a CO pri MsÚ Prešov Ing. Jiří Velička, starostovia obcí Široké, Hrabkov, Križovany, Ľubovec, členovia POV, zaslúžilí členovia DPO SR p.Cyril Sabol,Tkáč Pavol a ďalší.

Sponzormi podujatia boli : VPO Prešov, OR HaZZ Prešov, Slovenská sporiteľňa, poľnohospodárske družstvo  Široké, minerálne vody p.Šofranko, OCÚ a DHZ Široké, p.Jozef Komár, Milan Tomčo a ďalší.

Poďakovanie patrí usporiadateľom z obce Široké, ktorí pripravili výborné podmienky na vykonanie
okresnej súťaže, rozhodcom za zodpovedné rozhodovanie a aj  súťažiacim za vzorné vystupovanie

Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Plamen_Siroke/

Dňa 27. októbra 2007 sa v Prešove konal už štvrtý ročník halovej  súťaže pre mladých  hasičov O putovný pohár primátora mesta Prešov. Súťaže sa zúčastnilo 20 krúžkov mladých hasičov. Aj keď je súťaž organizovaná so zámerom rozvoja činnosti mladých hasičov z prešovských škôl, v tomto  ročníku sa z mesta nezapojil ani jeden kolektív. Súťaže sa zúčastnili 10-členné kolektívy, ktoré si svoje sily zmerali v štafete 8x35m cez prekážky, uzlovej  štafete a viazaní  uzlov.

Dosiahnuté výsledky: chlapci : Široké 174,7, Hrabkov 205,95, Sedlice 241,99, Križovany 242,30,Kendice 250,05, Ovčie 259,87, Ondrašovce 261,95, Lipníky 269,78, Bzenov 278,68, Víťaz I 309,79, Veľký Slivník 334,54, Víťaz II 344,29

Dievčatá : Široké 170,84, Chminianska Nová Ves 182,13, Šuňava PP 210,2, Bystré VV 235,88, Sedlice 242,42, Kendice 292,4, Ovčie 310,96, Nemcovce 350,86

Ako hostia sa na halovej  súťaži  zúčastnili  František Krajger-viceprezident  DPO a predseda KV DPO, riaditeľ OR HaZZ Prešov Ing.Ján Goliáš, odborný  referent  CO a PO pri  MsÚ Prešov Ing.Jiří Velička,členovia POV DPO Prešov a ďalší.

Foto zo súťaže :  http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Halova_sutaz_2007/

Dňa 26. augusta 2007 sa v obci  Bretejovce konal 4. ročník pohárovej  súťaže „ O pohár starostky Obce“. Súťažiaci mali dva pokusy PÚ, hodnotil sa lepší dosiahnutý čas. Časy merané  elektrickou  časomierou.

Dosiahnuté  výsledky : ženy Bretejovce 25,52, Ľubovec 25,88, Beniakovce 26,74, Kendice 43,16, muži  Bretejovce st. 22,86, Beniakovce 22,95, Sedlice 23,69, Ľubovec 24,04, Kendice 26,76, Bretejovce ml. 29,66, Hrabkov 31,03, Žehňa 31,52, Drienovská  Nová  Ves 35,54, Ploské 36,63, Lemešany 42,78, Benetice NP

Aj stadiaľto sme si doniesli jeden pekný pohár, aj ked bohužiaľ z tretieho miesta. Slubujeme, že o rok si prvenstvo vybojujeme. Budete na nás pyšní.

Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Bretejovce_2007/

Za účasti  39 družstiev mužov a žien, jedného  družstva veteránov a dvoch  družstiev z Poľska sa v Hrabkove konalo  okresné  kolo  hasičskej  súťaže mužov nad 35 a žien nad 30 rokov a memoriál Imricha Hadvábneho. Podmienky pre vykonanie dvoch  pokusov v požiarnom útoku domáci  usporiadatelia pripravili na veľmi  vysokej  úrovni. Svoju  úlohu  zvládli  aj rozhodcovia, ktorí  museli  čeliť  svojráznemu  vysvetľovaniu si nových  pravidiel súťaže súťažiacimi, ktoré  sú  mimoriadne tvrdé. Každé súťažné družstvo malo dva pokusy v PÚ a hodnotil sa ten lepší. Časy merané  elektrickou  časomierou. Hlavný rozhodca Štefan Magda.

Výsledky okresnej  súťaže : ženy nad 30 rokov : Hrabkov 27,25, muži nad 35 rokov . Prešov 20,35, Ľubovec 27,54, Župčany 27,82, Hrabkov 29,62, Kendice 30,96, Sedlice 31,40, Chmiňany 31,64, Križovany 37,89, Ondrašovce 39,02, Bretejovce 43,62, Šindliar 51,62, Chminianska Nová  Ves NP.

Výsledky pohárovej  súťaže :  ženy Hrabkov 25,74, Hendrichovce 32,55, Raslavice 32,97, Chminianska Nová  Ves 34,09, Štefanovce 47,45, Terňa NP, Muži Prešov 16,99, Hermanovce I  18,70, Terňa 19,98, Prešov II 20,35, Hermanovce II 21,65, Hrabkov 22,15, Svinia 23,50, Ľubovec 25,39, Bajerov 26,15, Hendrichovce 26,50, Žipov 26,56, Štefanovce 27,59, Bajerov II 28,26, Bzenov 28,47, Chminianska Nová  Ves 29,65, Ovčie 31,84, Ondrašovce 33,43, Radatice 35,14, Chminianske Jakubovany 36,96, Križovany 43,41, Chminianska Nová Ves NP.

Svoje umenie v ovládaní  hasičského náradia ukázali  aj  starí páni  z Hrabkova, ktorí urobili  požiarny útok za 72,20 a hasiči  z Poľska so  svojou  technikou  a svojich  pravidiel za 55,45.

Najstaršie družstvo  bolo  z Križovian- vek 376 rokov, najsťažší súťažiaci  bol  Jaroslav Kotulič  zo  Sedlíc 135 kg, najľahší  Ján Kuzmiak z Prešova 65 kg, najstarší súťažiaci  Ján  Bugna z Chminianskej  Novej  Vsi 63 rokov a najťažšie družstvo  Sedlice 791 kg.

Aj keď sme neskončili na prvom mieste v PÚ, prvenstvo sme si vydobili aspoň hmotnosťou. Vy ľahšej váhy, berte si z nás príklad, človek môže športovať a pomáhať ľuďom aj s takou ťažkou kapacitou akú máme my.

Foto: http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Hrabkov_2007/

Počasie 5. júla 2007 veľmi neprialo DHZ, ktoré po úspešnom reprezentovaní svojich okrskov si prišli zmerať svoje sily na okresné kolo v kategórii muži a ženy do obce Nemcovce v požiarnom útoku a štafete 8x50m. Vykonaný bol aj prebor jednotlivca. Cieľom podujatia bolo zistiť tých najlepších, ktorí  budú okres Prešov zastupovať na krajskom kole.

Dosiahnuté výsledky: ženy – Hrabkov 115,68 – postup na KK, Nemcovce 120,46 – postup na Šarišský pohár, Bretejovce 121,21, Hendrichovce 130,80, Sedlice 133,80, Chminianská Nová Ves 134,95, Ovčie 137,31, Fričovce 139,84, Demjata 143,91, Široké 145,87, Rokycany 150,98, Malý Slivník NP.

Muži – Hermanovce 93,47 – postup na KK, Prešov 94,40, Bretejovce 104,13 – obidvaja postup na Šarišský pohár, Svinia 105,22, Chminianská Nová Ves 109,61, Žipov 113,02, Lipníky 114,29, Štefanovce 114,30, Šarišská Poruba 114,41, Dulová Ves 121,60, Bajerov 122,02, Chmiňany 122,69, Demjata 123,87, Ľubovec 149,62, Terňa 79,41+NP, Malý Slivník 91,65+NP.

Časy na PU merané elektrickou časomierou a na štafete ručne. Hlavným rozhodcom na požiarnom útoku bol Štefan Magda, na štafete Pavol Fiľakovský a na prebore jednotlivce Ľuboš Markuš.

Vodu a praktickú ukážku záchrany osoby z havarovaného vozidla zabezpečili hasiči z povolania z hasičskej  stanice Prešov.

Najbližšie podujatie je okresné kolo mužov nad 35 a žien nad 30 rokov a pohárová súťaž, ktoré  sa budú  konať  8. júla v Hrabkove od 12,30 hod.

Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Nemcovce_2007/

Dňa 23. júna 2007 sa na ihrisku v Kojaticiach  konalo Okresné kolo  dorastu v štafete 8x50m, požiarnom útoku  s vodou a prebore jednotlivca.

Dosiahnuté výsledky: dorastenky  Fričovce 126,52, Terňa 128,42,Ovčie 129,17. Najlepší útok Fričovce 30,94, najlepšia štafeta Terňa 94,95,

dorastenci Svinia 105,49, Ľubovec 113,02, Fričovce 120,11, Ondrašovce 125,17, Sedlice 126,68,Ovčie   126,83, Abranovce 129,80, Vyšná Šebastová 137,92, Miklušovce 143,74, Križovany 177,43, Hrabkov NP+84,35, Bajerov NP+84,35   Najlepší útok Svinia 24,27, najlepšia štafeta Svinia 81,22

Víťazi kategorii budú  reprezentovať obce na 15.ročníku Šarišského pohára, ktorý bude pri  príležitosti 160. výročia založenia DHZ Prešov pred Mestskou športovou halou v Prešove 18.augusta 2007.

Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/OK_dorast_2007/

Pri príležitosti Dňa detí sa v obci  Kendice konalo  okresné kolo  hry Plameň. Súťaž spočívala v požiarnom útoku CTIF, štafete na 400m cik-cak a teórie.

Umiestnenie dievčatá : Široké 121,52,Kendice 145,5 , Sedlice 147,27, Ovčie 155,49, Bzenov 179,67, Kojatice 202,57.

Umiestnenie chlapci : Široké 103,45, Chminianska Nová  Ves 112,20, Sedlice 132,95, Kendice 133,26, Hermanovce I 135,49, Ondrašovce 139,66, Hrabkov I 140,30, Bzenov 146,07, Hermanovce II 148,31, Hermanovce III 152,25, Ľubovec 154,44, Víťaz I 158,15, Hrabkov II  159,07, Križovany 166,82, Ovčie 169,86, Víťaz II 171,57, Nemcovce 186,58

Ako  najlepší  vedúci  KIMP bol vyhlásený  PaedDr. Milan Korkobec, riaditeľ ZŠ Hrabkov.

Domáci  usporiadatelia vytvorili  skutočne výborné  podmienky pre plnenie disciplín, za čo  im patrí naše poďakovanie a deti pri nástupoch ukázali, že by sa od nich  mohli  učiť mnohí  dospelí.

Foto: http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Plamen_2007/

Dňa 3. júna  2007 sa konalo  prvé  obvodové  kolo športovej  súťaže pre okrsky Sedlice a Rokycany, ktoré  za mimoriadne nepriaznivého  počasia bolo  v obci  Žipov. Súťažilo  sa podľa nových  pravidiel požiarnického  športu, v štafete  8x50m a požiarnom útoku. Časy merané  ručne.

Dosiahnuté  umiestnenie hasičských  družstiev po  okrskoch:

Okrsok Sedlice – ženy : Sedlice 150,05, Radatice 181,26, muži : Ľubovec 112,49, Sedlice 118,16, Radatice 145,46, Miklušovce 153,80,

Okrsok Rokycany : ženy : Rokycany 148,43, muži : Bajerov II 116,47, Žipov 116,61,Bzenov I 119,84,Bzenov II 129,8,Rokycany 142,04,Bajerov II  NP+88,95

Cvičiť sa oplatí, aj keď celý deň pršalo, predsa tvrdá drina bola odmenená krásnym prvenstvom žien a pekným druhým miestom mužov.

Hor sa takto ďalej

Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Obvodove_kolo_Zipov/

Dňa 27. októbra 2006 sa v priestoroch  SOU elektrotechnického  v Prešove konal už  tretí  ročník halovej  súťaže mladých  požiarnikov O pohár primátora mesta Prešov. Súťaže sa zúčastnilo  18 10-členných družstiev chlapcov a 10 družstiev dievčat.

Podujatie sledoval aj  prezident  Dobrovoľnej  požiarnej  ochrany SR JUDr.Jozef Minárik, ktorému pri otvorení  súťaže primátor mesta Ing. Milan Benč odovzdal pozdravný  list, ako  ocenenie jeho  podpory rozvoja požiarnej  ochrany na Slovensku.

Súťaž  bola zložená  z  troch  discilín : štafeta 9×35 m, štafeta požiarnych dvojíc a uzlová štafeta. Hlavným rozhodcom bol  Mgr. Emil  Fotta.

Umiestnenie dievčat : Široké PO 183,90 b., Šuňava PP 200,08 b., ZŠ Sibírska PO 203,10 b., Bystré VT 247,65 b., Nový  Salaš KE 256,78 b., Výslanka SL 276,25 b., Lemešany PO 282,55 b., Ovčie PO 297,22 b., Bzenov PO 306,33 b., Kojatice PO 342,84 b.

Umiestnenie chlapcov : Široké PO 181,10 b., Mier Spišská Nová  Ves SN 196,74 b., Šuňava PP 201,92 b., Chminianská  Nová  Ves PO 205,55 b., Hrabkov PO 206,07 b., ZŠ Hutnícka I SN 211,46 b., Sedlice I PO 219,98 b., ZŠ Hutnícka II SN 224,06 b., Bystré VT 224,96 b., Kendice I PO 259,16 b., Bzenov PO 278,22 b., Križovany PO 278,40 b., Víťaz  Po 279,03 b., Svinia PO 291,07 b., Kalnište SK 302,52 b., Sedlice II PO 312,57 b., Hertník BJ 333,59 b., Kendice II PO 335,55 b.,

Víťazi  kategorie chlapcov aj  dievčat  prevzali z rúk zástupcu  primátora Ing.Milana Lacu a vedúceho  referátu  CO Ing Jiřího Veličku  Putovné poháre, prvé  tri družstvá  dievčat a prvých  5  družstiev chlapcov poháre,ktoré  budú  dôkazom ich  umenia pri  práci  s hasičským náradím.

Poďakovanie patrí všetkým organizátorom podujatia,rozhodcom,vedeniu  SOU, pracovníkom VPO,vedúcim krúžkou  mladých  požiarnikov a hlavne deťom za svedomitú prípravu. Nesmieme zabudnúť ani  na žiačky Strednej  zdravotnej  školy v Prešove Martinu  Oršulákovú   a Janku  Poníkovú,ktoré  sa starali  o  zabezpečenie zdravotnej  služby.

16.júla 2006 sa v obci  Záhradné konala okresná pohárová  súťaž  mužov nad 35 a žien nad 30 rokov.Súťažilo  sa v dvoch  pokusoch požiarneho  útoku s vodou,časy merané  elektrickou  časomierou..

Štáb suťaže : NŠ Štefan Mikolaj,veliteľ Pavol Fiľakovský,hl.rozhodca Štefan Magda,tajomník Kristián Orlovský,hl.rozhodca disciplíny Peter Magda.

Dosiahnuté výsledky: ženy nad 30 r.: Hrabkov 25,65, Sedlice 30,63, Radatice 32,84,  muži nad 35 r. :Hrabkov 19,93, Prešov 20,70, Župčany 21,28, Záhradné 25,86, Sedlice 26,50, Bretejovce 29,46, Fričovce II 32,94, Kendice 33,47, Chmiňany 34,62, Chminianská Nová  Ves 36,82, Ľubovec 43,82, Šarišská Poruba 45,96, Víťaz 56,23 muži nad 60 r. : Fričovce 76,12  muži  s PPS  8 : Ondrašovce 32,63

Najstarší  DHZ  Fričovce -priemerný  vek 69,5 r. , najťažšie družstvo  Sedlice – priemerná váha 94,4 kg, najstarší  súťažiaci   Pavol Petruško z Fričoviec – 75 rokov, najťažší  súťažiaci Jaroslav Kotulič  zo  Sedlíc – 135 kg, najľahší  súťažiaci  Mária Fiľakovská  zo  Sedlíc 50 kg.

9. júla 2006 sa v obci  Chminianská  Nová  Ves konala Okresná  pohárová  súťaž mužov a žien, ktorej  sa zúčastnili  víťazi obvodovúxh kôl PP DHZ, ktoré  sa v okrese uskutiočnili  v mesiaci  jún.

Štáb súťaže : náčelník štábu Štefan Mikolaj, veliteľ súťaže Imrich  Berdis, hlavný  rozhodca Milan Tomčo, tajomník súťaže Mária Humeňanská, vstupná  kontrola Peter  Magda,  hlavný rozhodca disciplíny požiarny útok Štefan Magda, hlavný rozhodca pre prebor jednotlivca Ľuboš Chomjak, sčítacia komisia Emil Fotta

Dosiahnuté  výsledky: ženy : Chminianská  Nová  Ves 23,23, Hrabkov 23,41, Malý  Slivník 25,07, Fričovce 25,50, Sedlice 26,51, Bretejovce 29,82, Nemcovce 31,10, Rokycany 36,25, Demjata 77,29, muži : Prešov 14,99,Hermanovce 16,32, Svinia 17,54, Terňa 17,96, Mirkovce 18,07. Chmiňany 18,14, Hrabkov 19,16, Bertotovce 20,00, Lipníky 20,27, Záborské 20,52, Šarišská  Poruba 22,15, Malý  Slivník 22,37, Dulová  Ves 23,68, Bzenov 26,83, Chminianská  Nová  Ves 27,37, Sedlice 27,60, Demjata 39,33,

8. júla 2006 sa v obci  Bzenov konal už  6. ročník pohárovej  súťaže, v ktorej ako  jedinej v okrese Prešov sa súťaží z vodného  zdroja a terče sú  postavené  na kopci  s riadným prevýšením.

Súťaže sa zúčastnilo  9 DHZ a ukážku urobili  so  svojou  technikou aj  hasiči z Poľska.

Štáb suťaže : NŠ Štefan Mikolaj, veliteľ Pavol  Fiľakovský, hl.rozhodca Milan Tomčo.

Dosiahnuté umiestnenie: ženy: Radatice 45,16, Sedlice 51,40, muži . Bzenov II  29,71,Rokycany  29,72, Sedlice 30,47, Nemcovce 31,50, Bzenov I 32,53, Žipov 36,22, Ľubovec 38,03

Foto bude,keď ich  dodá  usporiadateľ

Dňa 24. júna 2006 sa v obci  Vyšná  Šebastová  konalo okresné  kolo  PP dorastu. Previerky sa zúčastnilo 17 družstiev dorastencov a dorasteniek okresu  Prešov.

Štáb súťaže :  náčelník štábu Štefan Mikolaj, veliteľ súťaže Pavol Fiľakovský, hl. rozhodca Peter Cápay, taj. súťaže Mária Humeňanská, organizačná  komisia Pavol Kravjar, hospodárska komisia Viktor Baran, hl. rozhodca disc. požiarny útok Štefan Magda, štafeta 8x50m cik-cak Pavol Fiľakovský, odborno-teoretická príprava Slavomír Kočiš.

Dosiahnuté  výsledky : dorastenky : Široké 130,53 , Vyšná Šebastová 144,20, Bretejovce 146,03, Ovčie 153,18, Chminianská  Nová  Ves 156,85, Víťaz 162,47, Fričovce NP+103,09

Dorastenci : Bretejovce 106,30, Šarišská Poruba 113,01, Sedlice  115,28,  Fričovce 118,59, Vyšná  Šebastová 129,97, Široké 131,65, Čelovce 134,49, Ovčie 136,60, Ľubovec NP+85,00, Svinia NP+91

Na 14. ročníku Šarišského pohára dňa 1. júla v Giraltovciach budú  okres reprezentovať  dorastenky a dorastenci  z Bretejoviec, ktorí  dosiahli najlepší čas v požiarnom útoku.

Poďakovanie patrí okrem iného starostovi obce V. Šebastová p. Františkovi  Stanekovi, členom DHZ Viktorovi Baranovi, Pavlovi Kravjarovi a všetkým, členom DHZ a občanom obce V. Šebastová, ktorí  svojou prácou prispeli k úspešnému zvládnutiu tohto náročného a pekného podujatia.

Ďalšia strana »