15.júna 2008 sa v obci Bajerov konalo už v poradí druhé obvodové kolo športovej súťaže. Zúčastnili sa hasičské družstvá okrskov Rokycany a Sedlice. Po troch rokoch nepriaznivého počasia na súťažiach týchto okrskov bolo dnes výborné počasie. Podujatie začalo pobožnosťou v miestnom kostole a potom sprievod hasičov s historickou zástavou prišiel na ihrisko. Súťažilo sa v štafete 8x50m a jednom pokuse požiarnehoútoku na sklápacie terče, časy merané ručne. Výsledný čas-súčet času v štafete a PU.

Dosiahnuté výsledky:

okrsok Rokycany: ženy : Bajerov 140,63, Rokycany 170,48, muži : Bajerov I 113,82, Bajerov II 115,14, Bzenov 118,07, Kvačany 123,18, Žipov 123,26, Rokycany 131,28,

okrsok Sedlice: ženy : Sedlice 135,20, Radatice 147,07, Ľubovec 151,98, muži : Sedlice  108,40, Sedlice II 111,30, Ľubovec 114,70, Miklušovce 130,19, Radatice 151,07

Družstvo Sedlice I bolo ako družstvo s najlepším dosiahnutým časom odmenené 500 Sk, ktoré darovalo Pozemkové spoločenstvo – lesy Bajerov. Cenu odovzdal predseda spoločenstva Ján Eštočin.

Pre deti bola pripravená súťaž v zhadzovaní hasiaceho prístroja požiarnickou hadicou a tí  zdatnejší súťažili v prebore jednotlivca na 55m.

K úspešnému podujatiu prispeli aj domáci žiaci, ktorí si trúfli porovnať svoje výkony s výkonmi dospelých a v štafete 8x50m dosiahli čas 95,03 a v požiarnom útoku pod dozorom starších hasičov čas 30,35. Celkove dosiahnutý čas 125,38. Ukázali, že v obci bude mať hasičina  zelenú ešte dlhé roky..

Domáci  usporiadatelia pripravili výborné podmienky na vykonanie disciplín, rozhodcovia rozhodovali podľa pravidiel, súťažiaci vystupovali  vzorne a podujatie prilákalo množstvo divákov. Víťazi postupujú  na okresné  kolo, ktoré  bude 5.júla v Demjate.

Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Obvodove_kolo_Bajerov/

16.júla 2006 sa v obci  Záhradné konala okresná pohárová  súťaž  mužov nad 35 a žien nad 30 rokov.Súťažilo  sa v dvoch  pokusoch požiarneho  útoku s vodou,časy merané  elektrickou  časomierou..

Štáb suťaže : NŠ Štefan Mikolaj,veliteľ Pavol Fiľakovský,hl.rozhodca Štefan Magda,tajomník Kristián Orlovský,hl.rozhodca disciplíny Peter Magda.

Dosiahnuté výsledky: ženy nad 30 r.: Hrabkov 25,65, Sedlice 30,63, Radatice 32,84,  muži nad 35 r. :Hrabkov 19,93, Prešov 20,70, Župčany 21,28, Záhradné 25,86, Sedlice 26,50, Bretejovce 29,46, Fričovce II 32,94, Kendice 33,47, Chmiňany 34,62, Chminianská Nová  Ves 36,82, Ľubovec 43,82, Šarišská Poruba 45,96, Víťaz 56,23 muži nad 60 r. : Fričovce 76,12  muži  s PPS  8 : Ondrašovce 32,63

Najstarší  DHZ  Fričovce -priemerný  vek 69,5 r. , najťažšie družstvo  Sedlice – priemerná váha 94,4 kg, najstarší  súťažiaci   Pavol Petruško z Fričoviec – 75 rokov, najťažší  súťažiaci Jaroslav Kotulič  zo  Sedlíc – 135 kg, najľahší  súťažiaci  Mária Fiľakovská  zo  Sedlíc 50 kg.