Dňa 30.mája

2008  sa v obci  Široké uskutočnilo Okresné kolo hry Plameň. V úvode podujatia prezident DPO SR JUDr. Jozef Minárik odovzdal kolektívu dievčat Široké pohár, venovaný DPO SR, ako ocenenie za najlepšie umiestnenie na majstrovstvách Euóopy v hre Plameň a diplomy za účasť na tejto súťaži. Zároveň odovzdal aj dar  podpredsedovi OV DPO pre mládež Mgr. Emilovi Fottovi pri príležitosti jeho 60-tych narodenín.         Okresné kolo hry Plameň bolo podľa pravidiel hry Plameň a súťažilo sa v štafete 400m cez prekážky na ovále a požiarnom útoku CTIF. Mimo súťaž každé družstvo určilo dvoch členov na odborno-teoretickú previerku  znalostí z oblasti požiarnej ochrany.

Dosiahnuté umiestnenie :

Dievčatá : Široké 101,92, Chminianska N.Ves 120,93, Sedlice 148,96, Ovčie 154,69, Kojatice 162,50,
Radatice 183,62, Kendice 185,96, Bzenov 188,69, Bajerov 248,44

Chlapci : Široké 99,11, Chminianska N.Ves 109,29, Ondrašovce 131,70, Sedlice 143,26, Bzenov 144,8,
Ľubovec 146,71, Kendice 156,68, Križovany I 157,07, Víťaz 160,24, Hrabkov 189,99, Ovčie I 193,53,
Ovčie II 195,09, Svinia 200,09, Bajerov 201,98, Lipníky 206,10, Križovany II 229,41, Chmeľov 325,49

Okres Prešov na KK hry Plameň, ktoré sa uskutoční v Šuňave budú reprezentovať chlapci a dievčatá Široké. V kvize hasičov, v ktorom reprezentovali KMH dvaja členovia bolo umiestnenie nasledovné : dievčatá Bajerov – oceneie baterky, chlapci Sedlice – tričká, chlapci Víťaz – vreckové rádio, dievčatá Sedlice – ceruzky a perá, chlapci Ovčie – ceruzky a perá. Ceny darovalo  OR HaZZ

Ako najlepší vedúci KMP bol ocenený Mgr.Július Pošivák z Chminianskej N.Vsi – cenu venoval Milan Tomčo.

Najmladšia súťažiaca bolo Patrícia Novotná – Široké a najmladší chlapec Juraj Fiľakovský  Sedlice – ceny udelila Výzbrojňa požiarnej ochrany.

Najmladší KMH dievčatá Kendice a chlapci Ovčie II – ceny zabezpečila Slovenská sporiteľňa

Ako najslušnejší bol ocenený kolektív KMH Ľubovec – cenu udelil primátor mesta Prešov.

Hosťami na súťaži boli Prezident DPO SR JUDr. Jozef Minárik, Ján Rott, riaditeľ OR HaZZ Prešov Ing. Ján Goliáš, vedúci referátu PO a CO pri MsÚ Prešov Ing. Jiří Velička, starostovia obcí Široké, Hrabkov, Križovany, Ľubovec, členovia POV, zaslúžilí členovia DPO SR p.Cyril Sabol,Tkáč Pavol a ďalší.

Sponzormi podujatia boli : VPO Prešov, OR HaZZ Prešov, Slovenská sporiteľňa, poľnohospodárske družstvo  Široké, minerálne vody p.Šofranko, OCÚ a DHZ Široké, p.Jozef Komár, Milan Tomčo a ďalší.

Poďakovanie patrí usporiadateľom z obce Široké, ktorí pripravili výborné podmienky na vykonanie
okresnej súťaže, rozhodcom za zodpovedné rozhodovanie a aj  súťažiacim za vzorné vystupovanie

Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Plamen_Siroke/

Za účasti  39 družstiev mužov a žien, jedného  družstva veteránov a dvoch  družstiev z Poľska sa v Hrabkove konalo  okresné  kolo  hasičskej  súťaže mužov nad 35 a žien nad 30 rokov a memoriál Imricha Hadvábneho. Podmienky pre vykonanie dvoch  pokusov v požiarnom útoku domáci  usporiadatelia pripravili na veľmi  vysokej  úrovni. Svoju  úlohu  zvládli  aj rozhodcovia, ktorí  museli  čeliť  svojráznemu  vysvetľovaniu si nových  pravidiel súťaže súťažiacimi, ktoré  sú  mimoriadne tvrdé. Každé súťažné družstvo malo dva pokusy v PÚ a hodnotil sa ten lepší. Časy merané  elektrickou  časomierou. Hlavný rozhodca Štefan Magda.

Výsledky okresnej  súťaže : ženy nad 30 rokov : Hrabkov 27,25, muži nad 35 rokov . Prešov 20,35, Ľubovec 27,54, Župčany 27,82, Hrabkov 29,62, Kendice 30,96, Sedlice 31,40, Chmiňany 31,64, Križovany 37,89, Ondrašovce 39,02, Bretejovce 43,62, Šindliar 51,62, Chminianska Nová  Ves NP.

Výsledky pohárovej  súťaže :  ženy Hrabkov 25,74, Hendrichovce 32,55, Raslavice 32,97, Chminianska Nová  Ves 34,09, Štefanovce 47,45, Terňa NP, Muži Prešov 16,99, Hermanovce I  18,70, Terňa 19,98, Prešov II 20,35, Hermanovce II 21,65, Hrabkov 22,15, Svinia 23,50, Ľubovec 25,39, Bajerov 26,15, Hendrichovce 26,50, Žipov 26,56, Štefanovce 27,59, Bajerov II 28,26, Bzenov 28,47, Chminianska Nová  Ves 29,65, Ovčie 31,84, Ondrašovce 33,43, Radatice 35,14, Chminianske Jakubovany 36,96, Križovany 43,41, Chminianska Nová Ves NP.

Svoje umenie v ovládaní  hasičského náradia ukázali  aj  starí páni  z Hrabkova, ktorí urobili  požiarny útok za 72,20 a hasiči  z Poľska so  svojou  technikou  a svojich  pravidiel za 55,45.

Najstaršie družstvo  bolo  z Križovian- vek 376 rokov, najsťažší súťažiaci  bol  Jaroslav Kotulič  zo  Sedlíc 135 kg, najľahší  Ján Kuzmiak z Prešova 65 kg, najstarší súťažiaci  Ján  Bugna z Chminianskej  Novej  Vsi 63 rokov a najťažšie družstvo  Sedlice 791 kg.

Aj keď sme neskončili na prvom mieste v PÚ, prvenstvo sme si vydobili aspoň hmotnosťou. Vy ľahšej váhy, berte si z nás príklad, človek môže športovať a pomáhať ľuďom aj s takou ťažkou kapacitou akú máme my.

Foto: http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Hrabkov_2007/

Počasie 5. júla 2007 veľmi neprialo DHZ, ktoré po úspešnom reprezentovaní svojich okrskov si prišli zmerať svoje sily na okresné kolo v kategórii muži a ženy do obce Nemcovce v požiarnom útoku a štafete 8x50m. Vykonaný bol aj prebor jednotlivca. Cieľom podujatia bolo zistiť tých najlepších, ktorí  budú okres Prešov zastupovať na krajskom kole.

Dosiahnuté výsledky: ženy – Hrabkov 115,68 – postup na KK, Nemcovce 120,46 – postup na Šarišský pohár, Bretejovce 121,21, Hendrichovce 130,80, Sedlice 133,80, Chminianská Nová Ves 134,95, Ovčie 137,31, Fričovce 139,84, Demjata 143,91, Široké 145,87, Rokycany 150,98, Malý Slivník NP.

Muži – Hermanovce 93,47 – postup na KK, Prešov 94,40, Bretejovce 104,13 – obidvaja postup na Šarišský pohár, Svinia 105,22, Chminianská Nová Ves 109,61, Žipov 113,02, Lipníky 114,29, Štefanovce 114,30, Šarišská Poruba 114,41, Dulová Ves 121,60, Bajerov 122,02, Chmiňany 122,69, Demjata 123,87, Ľubovec 149,62, Terňa 79,41+NP, Malý Slivník 91,65+NP.

Časy na PU merané elektrickou časomierou a na štafete ručne. Hlavným rozhodcom na požiarnom útoku bol Štefan Magda, na štafete Pavol Fiľakovský a na prebore jednotlivce Ľuboš Markuš.

Vodu a praktickú ukážku záchrany osoby z havarovaného vozidla zabezpečili hasiči z povolania z hasičskej  stanice Prešov.

Najbližšie podujatie je okresné kolo mužov nad 35 a žien nad 30 rokov a pohárová súťaž, ktoré  sa budú  konať  8. júla v Hrabkove od 12,30 hod.

Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Nemcovce_2007/

Dňa 23. júna 2007 sa na ihrisku v Kojaticiach  konalo Okresné kolo  dorastu v štafete 8x50m, požiarnom útoku  s vodou a prebore jednotlivca.

Dosiahnuté výsledky: dorastenky  Fričovce 126,52, Terňa 128,42,Ovčie 129,17. Najlepší útok Fričovce 30,94, najlepšia štafeta Terňa 94,95,

dorastenci Svinia 105,49, Ľubovec 113,02, Fričovce 120,11, Ondrašovce 125,17, Sedlice 126,68,Ovčie   126,83, Abranovce 129,80, Vyšná Šebastová 137,92, Miklušovce 143,74, Križovany 177,43, Hrabkov NP+84,35, Bajerov NP+84,35   Najlepší útok Svinia 24,27, najlepšia štafeta Svinia 81,22

Víťazi kategorii budú  reprezentovať obce na 15.ročníku Šarišského pohára, ktorý bude pri  príležitosti 160. výročia založenia DHZ Prešov pred Mestskou športovou halou v Prešove 18.augusta 2007.

Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/OK_dorast_2007/

Pri príležitosti Dňa detí sa v obci  Kendice konalo  okresné kolo  hry Plameň. Súťaž spočívala v požiarnom útoku CTIF, štafete na 400m cik-cak a teórie.

Umiestnenie dievčatá : Široké 121,52,Kendice 145,5 , Sedlice 147,27, Ovčie 155,49, Bzenov 179,67, Kojatice 202,57.

Umiestnenie chlapci : Široké 103,45, Chminianska Nová  Ves 112,20, Sedlice 132,95, Kendice 133,26, Hermanovce I 135,49, Ondrašovce 139,66, Hrabkov I 140,30, Bzenov 146,07, Hermanovce II 148,31, Hermanovce III 152,25, Ľubovec 154,44, Víťaz I 158,15, Hrabkov II  159,07, Križovany 166,82, Ovčie 169,86, Víťaz II 171,57, Nemcovce 186,58

Ako  najlepší  vedúci  KIMP bol vyhlásený  PaedDr. Milan Korkobec, riaditeľ ZŠ Hrabkov.

Domáci  usporiadatelia vytvorili  skutočne výborné  podmienky pre plnenie disciplín, za čo  im patrí naše poďakovanie a deti pri nástupoch ukázali, že by sa od nich  mohli  učiť mnohí  dospelí.

Foto: http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Plamen_2007/

Dňa 24. júna 2006 sa v obci  Vyšná  Šebastová  konalo okresné  kolo  PP dorastu. Previerky sa zúčastnilo 17 družstiev dorastencov a dorasteniek okresu  Prešov.

Štáb súťaže :  náčelník štábu Štefan Mikolaj, veliteľ súťaže Pavol Fiľakovský, hl. rozhodca Peter Cápay, taj. súťaže Mária Humeňanská, organizačná  komisia Pavol Kravjar, hospodárska komisia Viktor Baran, hl. rozhodca disc. požiarny útok Štefan Magda, štafeta 8x50m cik-cak Pavol Fiľakovský, odborno-teoretická príprava Slavomír Kočiš.

Dosiahnuté  výsledky : dorastenky : Široké 130,53 , Vyšná Šebastová 144,20, Bretejovce 146,03, Ovčie 153,18, Chminianská  Nová  Ves 156,85, Víťaz 162,47, Fričovce NP+103,09

Dorastenci : Bretejovce 106,30, Šarišská Poruba 113,01, Sedlice  115,28,  Fričovce 118,59, Vyšná  Šebastová 129,97, Široké 131,65, Čelovce 134,49, Ovčie 136,60, Ľubovec NP+85,00, Svinia NP+91

Na 14. ročníku Šarišského pohára dňa 1. júla v Giraltovciach budú  okres reprezentovať  dorastenky a dorastenci  z Bretejoviec, ktorí  dosiahli najlepší čas v požiarnom útoku.

Poďakovanie patrí okrem iného starostovi obce V. Šebastová p. Františkovi  Stanekovi, členom DHZ Viktorovi Baranovi, Pavlovi Kravjarovi a všetkým, členom DHZ a občanom obce V. Šebastová, ktorí  svojou prácou prispeli k úspešnému zvládnutiu tohto náročného a pekného podujatia.

Dňa 26.5.2006 sa v obci Hermanovce, v okrese Prešov uskutočnilo okresné kolo celoštátnej hry „PLAMEŇ“.

Súťažilo sa v troch disciplínach: požiarny útok CTIF,

štafeta 8×50 m cik-cak

odborno-teoretická príprava.

Súťaže sa zúčastnilo 30 kolektívov MP : 21 kolektívov chlapcov a 9 kolektívov dievčat. Domáci usporiadatelia na čele s riaditeľom ZŠ p. Dušanom Miškufom a veliteľom DHZ p. Antonom Kovalikom, vytvorili na malej ploche výborné podmienky pre súťažiacich. Kolektívy boli veľmi dobre pripravené, čo sa odzrkadlilo na celom priebehu súťaže. Veľká škoda, že u mladých požiarnikov sú veľmi prísne kritéria. Doplatili na to hlavne nováčikovia. Prejavilo sa to aj v domácom kolektíve. Tento po dlhšej prestávke chcel nadviazať na veľmi dobré výsledky svojich predchodcov, čo sa im nepodarilo naplniť. Ale aj 6. miesto ZŠ Hermanovce je dobrým výsledkom.

Ťažké to majú aj vedúci, lebo majú malý počet detí a nie všetky sú športovo nadané. Im patrí chvála za to, že z toho mála, čo majú, dokážu tie deti pripraviť na tieto súťaže. Ich voľný čas je na nezaplatenie, ako aj voľný čas detí, ktoré majú záujem o túto činnosť. Chcem vyzdvihnúť aj prácu rozhodcov. Tu dostali príležitosť mladí rozhodcovia, ktorí v tomto roku získali odznak odbornosti „Rozhodca“ a svoje povinnosti si plnili na veľmi profesionálnej úrovni. Problémy, ktoré sa vyskytli počas súťaže hravo zvládli a ich verdikty prispeli k hladkému priebehu súťaže.

Na veľkú škodu bolo, že nám na tomto podujatí neprialo počasie. Bolo pod mrakom, sem tam aj zapršalo. Z tohto dôvodu prišlo aj menej divákov, ale chod súťaže to nenarušilo. Účastníci mali zabezpečenú stravu. Podával sa výborný hasičský guláš, ktorý deťom veľmi chutil. Poďakovanie patrí kuchárkam, ktoré sa postarali  o naše hladné ratolesti.

Po ukončení súťaže bolo vyhodnotenie kde boli odovzdané diplomy a ceny, ako aj ocenenie „Najlepší vedúci KMP“, ktoré získal p. Dušan Miškuf, riaditeľ ZŠ Hermanovce. Primátor mesta Prešov udelil vecný dar pre najmladšieho účastníka, ktorým bol Daniel  Magda z Víťaza.

Výsledky okresného kola hry Plameň na prvých troch miestach sú nasledovne:

Chlapci : Široké II – 103,29, Široké I – 111,84, Hrabkov I – 115,99, Chminianská N.Ves I 134,53, Bertotovce – 135,40, Hermanovce I – 153,72, Sedlice – 154,34, Hrabkov II – 155,84, Chminianská N Ves II – 156,38, Kendice – 161,22, Víťaz – 168,79, Svinia – 170,90, Križovany II – 173,81, Kojatice – 182,53, Ľubovec – 190,90, Križovany I – 197,78, Hermanovce II – 207,44, Bzenov – 215,86, Ovčie I – 224,99, Veľký Slivník – 234,60, Ovčie II – 301,82

Dievčatá : Široké – 107,63, Prešov – 153,00, Ovčie – 158,84, Sedlice – 164,49, Lemešany – 169,63, Kendice – 180,81, Bertotovce – 184,85, Bzenov – 217,08, Kojatice – 240,60

Ešte raz by som sa chcel poďakovať kolektívu učiteľov na čele s p. Miškufom,  ďalej p. Kovalikovi a členom DHZ Hermanovce za skvele zvládnutú súťaž, ako aj vedúcim KMP a súťažiacim. Prajem im do budúcna, aby sa všetci len zlepšovali a hlavne robili dobré meno sebe, obci a okresu.

Výročné valné zhromaždenie

5. februára 2005

Naše dosiahnuté výsledky

S výcvikom začínajú najmladší hasiči, žiaci a žiačky Základnej školy. V minulom roku sa v marci prvýkrát konali halové majstrovstvá mladých požiarnikov, kde sa zišla špička mladých kolektívov z viacerých okresov a naši mladí kolegovia mali možnosť konfrontovať svoju šikovnosť. Umiestnili sa v polovičke štartovného poľa, zaplatili sme nováčikovskú daň. Našu obec ďalej reprezentovali na okresnom kole hry Plameň v Širokom dňa 28.5.2004, chlapci obsadili 6. miesto a dievčatá skončili na druhom mieste, hneď za majsterkami Slovenska, družstvom Širokého. 20. júna 2004 sa v Rokycanoch konalo okresné kolo PP PD mužov a žien. Tam, dalo by sa povedať už tradične, naši muži a ženy zvíťazili vo svojom okrsku a postúpili na okresné kolo previerok, ktoré sa konalo 11. júla na našej domácej pôde. Týždeň pred oslavami bojovali o čo najlepšie výsledky naše dorastenky v Chminianskej Novej Vsi a obsadili 5 miesto. Dorastenci nám dali košom a zrejme sa rozhodli bojkotovať, pretože sa nezišli pri nácviku ani na súťaž. Chcel by som vyjadriť  presvedčenie, že to bol len mimoriadny výpadok a v tomto roku nám všetkým ukážu, čo v nich skutočne je. Na okresnom kole nám muži urobili radosť a dosiahli 2 x čas po 23 s, avšak v konkurencii silných mašín to stačilo len na 14 miesto, naopak ženy delili od prvého miesta 4 desatiny sekundy a časom okolo 26 s už šliapu mužom na päty. 18. júla súťažila kategória najstarších hasičov a žien nad 30 rokov v neďalekých Križovanoch. Tam po nešťastnom druhom útoku a časom 24,37 s obsadili muži 6 miesto, ženy aj keď v slabšej konkurencii, ale s vynikajúcim časom 28,31 s s prehľadom zvíťazili. To nech je povzbudením pre družstvá seniorov aj do tohtoročnej sezóny.V minulom roku sa naše družstvo žien zúčastnilo aj pohárovej súťaže v Bzenove, ktorá sa konala 4. júla v Bzenove a obsadili pekné druhé miesto. Dievčatá dokázali, že vedia nasať vodu aj z prírodného zdroja – jazierka  a dostať ju po prekážkach hore strmým kopcom k terčom.Ženské družstvá nám robili radosť počas celej sezóny, dokázali to aj 15. augusta v Zborove, kde dosiahli najlepší čas zo všetkých zúčastnených víťaziek 4 okresov. Sklamaním bol pre nás verdikt v záverečnom hodnotení, keď sme sa dozvedeli, že sme štartovali mimo súťaž, myslím si, že to ale nezmenilo nič na fakte, že naše ženy boli časom 25,3 s  najlepšie. Posledné vystúpenie, myslím súťažné, mali opäť naše ženy, dňa 29. augusta pri príležitosti osláv 80. výročia založenia DHZ v obci Bretejovce usporiadali pohárovú súťaž, kde za pekného počasia obsadili druhé miesto. Z tohto hodnotenia výcvikového roka vidíme, že sme mali pernú jar a leto, máloktorý víkend bol voľný, ale naše snaženie určite nevyšlo zbytočne. Chcem z tohoto miesta poďakovať všetkým súťažiacim za ich aktivitu a ochotu vo voľnom čase sa venovať takému krásnemu a účelnému koníčku, akým bezpochyby hasičina je. Špeciálne poďakovanie patrí cvičiteľom p. Pavlovi Fiľakovskému, Františkovi Joščákovi, Vladimírovi Vavrekovi a všetkým ostatným, ktorí sa podieľali na výcviku a majú takisto veľké zásluhy na dosiahnutých výsledkoch.

Organizácia má ku dnešnému dňu 107 členov, z toho 43 žien a 4 čestných členov, 15-ti z členov sú bezplatnými darcami krvi, čo ešte zvyšuje ich morálny kredit.