15.júna 2008 sa v obci Bajerov konalo už v poradí druhé obvodové kolo športovej súťaže. Zúčastnili sa hasičské družstvá okrskov Rokycany a Sedlice. Po troch rokoch nepriaznivého počasia na súťažiach týchto okrskov bolo dnes výborné počasie. Podujatie začalo pobožnosťou v miestnom kostole a potom sprievod hasičov s historickou zástavou prišiel na ihrisko. Súťažilo sa v štafete 8x50m a jednom pokuse požiarnehoútoku na sklápacie terče, časy merané ručne. Výsledný čas-súčet času v štafete a PU.

Dosiahnuté výsledky:

okrsok Rokycany: ženy : Bajerov 140,63, Rokycany 170,48, muži : Bajerov I 113,82, Bajerov II 115,14, Bzenov 118,07, Kvačany 123,18, Žipov 123,26, Rokycany 131,28,

okrsok Sedlice: ženy : Sedlice 135,20, Radatice 147,07, Ľubovec 151,98, muži : Sedlice  108,40, Sedlice II 111,30, Ľubovec 114,70, Miklušovce 130,19, Radatice 151,07

Družstvo Sedlice I bolo ako družstvo s najlepším dosiahnutým časom odmenené 500 Sk, ktoré darovalo Pozemkové spoločenstvo – lesy Bajerov. Cenu odovzdal predseda spoločenstva Ján Eštočin.

Pre deti bola pripravená súťaž v zhadzovaní hasiaceho prístroja požiarnickou hadicou a tí  zdatnejší súťažili v prebore jednotlivca na 55m.

K úspešnému podujatiu prispeli aj domáci žiaci, ktorí si trúfli porovnať svoje výkony s výkonmi dospelých a v štafete 8x50m dosiahli čas 95,03 a v požiarnom útoku pod dozorom starších hasičov čas 30,35. Celkove dosiahnutý čas 125,38. Ukázali, že v obci bude mať hasičina  zelenú ešte dlhé roky..

Domáci  usporiadatelia pripravili výborné podmienky na vykonanie disciplín, rozhodcovia rozhodovali podľa pravidiel, súťažiaci vystupovali  vzorne a podujatie prilákalo množstvo divákov. Víťazi postupujú  na okresné  kolo, ktoré  bude 5.júla v Demjate.

Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Obvodove_kolo_Bajerov/

Dňa 3. júna  2007 sa konalo  prvé  obvodové  kolo športovej  súťaže pre okrsky Sedlice a Rokycany, ktoré  za mimoriadne nepriaznivého  počasia bolo  v obci  Žipov. Súťažilo  sa podľa nových  pravidiel požiarnického  športu, v štafete  8x50m a požiarnom útoku. Časy merané  ručne.

Dosiahnuté  umiestnenie hasičských  družstiev po  okrskoch:

Okrsok Sedlice – ženy : Sedlice 150,05, Radatice 181,26, muži : Ľubovec 112,49, Sedlice 118,16, Radatice 145,46, Miklušovce 153,80,

Okrsok Rokycany : ženy : Rokycany 148,43, muži : Bajerov II 116,47, Žipov 116,61,Bzenov I 119,84,Bzenov II 129,8,Rokycany 142,04,Bajerov II  NP+88,95

Cvičiť sa oplatí, aj keď celý deň pršalo, predsa tvrdá drina bola odmenená krásnym prvenstvom žien a pekným druhým miestom mužov.

Hor sa takto ďalej

Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Obvodove_kolo_Zipov/