Dňa 27. októbra 2007 sa v Prešove konal už štvrtý ročník halovej  súťaže pre mladých  hasičov O putovný pohár primátora mesta Prešov. Súťaže sa zúčastnilo 20 krúžkov mladých hasičov. Aj keď je súťaž organizovaná so zámerom rozvoja činnosti mladých hasičov z prešovských škôl, v tomto  ročníku sa z mesta nezapojil ani jeden kolektív. Súťaže sa zúčastnili 10-členné kolektívy, ktoré si svoje sily zmerali v štafete 8x35m cez prekážky, uzlovej  štafete a viazaní  uzlov.

Dosiahnuté výsledky: chlapci : Široké 174,7, Hrabkov 205,95, Sedlice 241,99, Križovany 242,30,Kendice 250,05, Ovčie 259,87, Ondrašovce 261,95, Lipníky 269,78, Bzenov 278,68, Víťaz I 309,79, Veľký Slivník 334,54, Víťaz II 344,29

Dievčatá : Široké 170,84, Chminianska Nová Ves 182,13, Šuňava PP 210,2, Bystré VV 235,88, Sedlice 242,42, Kendice 292,4, Ovčie 310,96, Nemcovce 350,86

Ako hostia sa na halovej  súťaži  zúčastnili  František Krajger-viceprezident  DPO a predseda KV DPO, riaditeľ OR HaZZ Prešov Ing.Ján Goliáš, odborný  referent  CO a PO pri  MsÚ Prešov Ing.Jiří Velička,členovia POV DPO Prešov a ďalší.

Foto zo súťaže :  http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Halova_sutaz_2007/

Dňa 27. októbra 2006 sa v priestoroch  SOU elektrotechnického  v Prešove konal už  tretí  ročník halovej  súťaže mladých  požiarnikov O pohár primátora mesta Prešov. Súťaže sa zúčastnilo  18 10-členných družstiev chlapcov a 10 družstiev dievčat.

Podujatie sledoval aj  prezident  Dobrovoľnej  požiarnej  ochrany SR JUDr.Jozef Minárik, ktorému pri otvorení  súťaže primátor mesta Ing. Milan Benč odovzdal pozdravný  list, ako  ocenenie jeho  podpory rozvoja požiarnej  ochrany na Slovensku.

Súťaž  bola zložená  z  troch  discilín : štafeta 9×35 m, štafeta požiarnych dvojíc a uzlová štafeta. Hlavným rozhodcom bol  Mgr. Emil  Fotta.

Umiestnenie dievčat : Široké PO 183,90 b., Šuňava PP 200,08 b., ZŠ Sibírska PO 203,10 b., Bystré VT 247,65 b., Nový  Salaš KE 256,78 b., Výslanka SL 276,25 b., Lemešany PO 282,55 b., Ovčie PO 297,22 b., Bzenov PO 306,33 b., Kojatice PO 342,84 b.

Umiestnenie chlapcov : Široké PO 181,10 b., Mier Spišská Nová  Ves SN 196,74 b., Šuňava PP 201,92 b., Chminianská  Nová  Ves PO 205,55 b., Hrabkov PO 206,07 b., ZŠ Hutnícka I SN 211,46 b., Sedlice I PO 219,98 b., ZŠ Hutnícka II SN 224,06 b., Bystré VT 224,96 b., Kendice I PO 259,16 b., Bzenov PO 278,22 b., Križovany PO 278,40 b., Víťaz  Po 279,03 b., Svinia PO 291,07 b., Kalnište SK 302,52 b., Sedlice II PO 312,57 b., Hertník BJ 333,59 b., Kendice II PO 335,55 b.,

Víťazi  kategorie chlapcov aj  dievčat  prevzali z rúk zástupcu  primátora Ing.Milana Lacu a vedúceho  referátu  CO Ing Jiřího Veličku  Putovné poháre, prvé  tri družstvá  dievčat a prvých  5  družstiev chlapcov poháre,ktoré  budú  dôkazom ich  umenia pri  práci  s hasičským náradím.

Poďakovanie patrí všetkým organizátorom podujatia,rozhodcom,vedeniu  SOU, pracovníkom VPO,vedúcim krúžkou  mladých  požiarnikov a hlavne deťom za svedomitú prípravu. Nesmieme zabudnúť ani  na žiačky Strednej  zdravotnej  školy v Prešove Martinu  Oršulákovú   a Janku  Poníkovú,ktoré  sa starali  o  zabezpečenie zdravotnej  služby.