Dňa 17.05.2008 sa naši členovia zúčastnili brigády.
Táto práca spočívala v oprave a nátere strechy obecného úradu. Brigády sa
zúčastnili a tak svojou prácou prispeli títo členovia:
Róbert Varga, Peter Vavrek, Peter Fiľakovský, Martin Fiľakovský, Tomáš Fiľakovský, Emil Fiľakovský,
František Fedor, Miloslav Timko, Róbert Fiľakovský a Ľubomír Maďar.
Všetkým týmto dobrovoľníkom patrí veľká vďaka.

Foto : http://dhzsedlice.rajce.idnes.cz/Brigada_17.5.2008/