Prvú augustovú nedeľu  sa v našej obci Sedlice konal 1. ročník súťaže O pohár starostu  obce. Keďže naša DHZ Sedlice má už skúsenosti s usporiadaním okresných  kôl a obvodových  kôl hasičských  súťaží, v tomto roku sme sa rozhodli pre zahájenie novej  tradície-súťaže O pohár starostu obce. Podujatie sa konalo  pri  OcÚ, vedľa hasičskej  zbrojnice, ktorú  čaká  úplná  rekonštrukcia za pomoci  peňazí  z EU, vyčlenených  na rekonštrukciu  hasičských  staníc.

Súťaže sa zúčastnilo 5 družstiev žien a 7 družstiev mužov. Prvé  kolo  bolo  za krásneho  slnečného  počasia, ale v druhom súťažiaci  bojovali  s dažďom, ktorý  nezabránil tomu, aby útoky družstvá  dokončili.

Každé  družstvo  malo  dva pokusy, časy boli merané  ručne.

Dosiahnuté  výsledky: ženy : Ovčie 29,16, Sedlice 31,75, Ľubovec 31,81, Radatice 32,25, Kendice 33,80, muži : Kendice 21,31, Sedlice 22,25, Ľubovec 24,90, Bajerov II 26,03, Bajerov I 26,37, Radatice 29,05, Nový  Salaš 38,72

Počas vyhodnotenia predseda OV DPO Prešov Peter  Cápay odovzdal členom DHZ Sedlice medaily Za príkladnú  prácu, vernosť  a mimoriadne zásluhy.

Foto: http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Poharova_sutaz_Sedlice/

Dňa 19.7.2008 sme sa my, členovia DHZ Sedlice, spolu s našimi rodinami vybrali na rekreačný výlet do Thermal Parku – Bešeňová. Počasie nám prialo, slniečko svietilo, každý sa opiekol do červena. Všetci boli spokojní, aj keď niektorí mali možno na druhý deň menšie problémy s páliacimi chrbtami či plecami alebo inými časťami tela. Najväčšiu radosť z tohto výletu mali asi tí najmenší, ktorým očká žiarili šťastím, aj keď napriek všetkej tej radosti, po nastúpení do autobusu na spiatočnú cestu hneď odpadli do blaženého spánku. Každý si na tomto výlete prišiel na svoje, niektorí oddychovali vo vyhrievaných oddychových bazénoch s  geotermálnou vodou o teplote 37°C, iní si vybrali plavecký bazén, lákadlom bola aj „divoká rieka“ v ktorej prúd vody nás krásne unášal. Najväčšou atrakciou však boli tobogany, kde náš najťažší člen Jaroslav Kotulič o váhe 135kg vypálil z najväčšieho ako „Tsunami“. Patrične bol povzbudzovaný a bol odmenený pesničkou. Pre deti boli pripravené detské bazéniky so striekajúcou fontánkou v tvare ježka, nafukovacie bazény s vodnými bicyklami, nafukovacie hrady, či trampolíny a preliezačky. Jednou z atrakcií bol aj Paintball, ktorý si išli vyskúšať členovia silnejšieho pohlavia a vrátili sa s modrinami.

Verím tomu, že všetci, ktorí sa zúčastnili tohto výletu sú spokojní a závidieť môžu len tí, ktorí naň nešli.

Poďakovanie patrí výboru DHZ Sedlice, ktorý to všetko spískal a nášmu predsedovi – pre tento deň aj vodičovi, Pavlovi Fiľakovskému.

Ako sme sa zabávali a užívali, si môžete pozrieť na : http://dhzsedlice.rajce.idnes.cz/Besenova/

Historické pramene datujú vznik hasičského spolku v Sedliciach na rok 1924. Už od dávnych čias pociťujú ľudia potrebu spájať sa, aby mohli účinnejšie bojovať proti požiarom, ktoré ukrajovali z výsledkov ich práce a dennodennej driny. Ich dedičstvo preberajú vždy nasledujúce generácie a tak aj v Sedliciach 106 členný hasičský zbor sa snaží byť pripravený na boj s požiarmi a byť nápomocný aj v prípade rôznych živelných pohrôm. K tejto príprave samozrejme okrem iného patrí aj účasť na previerkach pripravenosti, kde sa zúročuje a preveruje zručnosť, taktika, fyzická príprava a technika. Vychovať a vycvičiť dobrého hasiča nie je záležitosťou niekoľkých dní alebo týždňov, v príprave k tomuto neľahkému, dobrovoľnému ale záslužnému poslaniu začíname už s najmladšími hasičmi – žiakmi a žiačkami Základnej školy, ktorí sa nedajú zahanbiť a v posledných rokoch sa umiestňujú v súťaži Plameň v rámci okresu na popredných miestach. Keďže čas nemôžme zastaviť, žiaci postupne prechádzajú do dorastu a dorast doplňuje družstvá dospelých . Táto postupnosť zabezpečuje trvalú členskú základňou a v spojení s vynikajúcou technikou, akou TATRA T815 CAS 32 bezpochyby je, zabezpečuje v obci trvalý ostrahu pred hroziacimi živlami. Hasiči sú však nápomocní aj pri čistení studní, kanálov popr. poskytujú na požiadanie občanov aj iné činnosti. Sedlický zbor však nežije len súťažami a prácou, od 65. – výročia založenia nášho zboru pravidelne v päťročných intervaloch usporadúva veľké oslavy v obci, čím prezentuje organizáciu a spoluobčania majú možnosť sa oboznámiť s činnosťou hasičov vo obci či mimo nej, a tiež nechýbajú ani atrakcie ako statická ukážka s pristaním bojového vrtuľníka MI – 24 na sedlickom ihrisku, ukážky vzletu teplovzdušného balóna, vystúpenie skupiny MLOCI a rad ďalších kultúrno-spoločenských ukážok, ktoré spríjemňovali slávnostné okamihy. Za zmienku tiež stojí, že pri vyhodnocovaní aktivít DHZ v okrese Prešov, Sedlický zbor v posledných 6-tich rokoch obsadil raz tretie, raz druhé a štyrikrát bol vyhodnotený ako najlepšia organizácia v okrese. Za to patrí úprimné poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na týchto krásnych výsledkoch, nezabúdajúc na rodiny hasičov, ktoré musia mať veľkú mieru trpezlivosti a pochopenia pre tak náročné poslanie svojich blízkych.

Záznam: z 14.03.2004