Milé hasičky a hasiči, milí hostia !
Stretávame sa opäť po roku, aby sme zhodnotili výsledky našej práce a vytýčili si nové plány a ciele na ďalší rok.

Tento rok bude pre nás náročný a čaká nás veľa práce, nakoľko v júli oslávime 90. výročie založenia hasičského zboru v obci, ako aj privítame našich družobných priateľov z partnerského mesta Sedlice z Českej republiky. Napriek týmto krásnym udalostiam nesmieme podceniť ani prípravu a výcvik, s cieľom byť stále pripravený pomôcť blížnemu v ohrození života či majetku. Svedčia o tom aj rýchle zásahy vďaka ktorým nedošlo k väčším materiálnym a ekologickým škodám na majetku či prírode. Prvým zásahom bolo uhasenie haluzia po ťažbe dreva v Suchej Doline. Poplach bol vyhlásený 22.04.2013 o 18:10. O 18:25 začali zásahové práce a ukončené boli o dve hodiny, tak aby nedošlo k opätovnému rozhoreniu lesného porastu. Zásahu sa zúčastnili Martin Fiľakovský, Miroslav Šebeš a Miloslav Kočiš. Ďalším výjazdom bol opäť ohlásený požiar v Suchej Doline dňa 23.09.2013 o osemnástej hodine. Od vyhlásenia požiaru bola naša jednotka do 15 minút v plnej výstroji na mieste, kde horela strecha maštale patriacej poľnohospodárskemu družstvu podielnikov Sedlice. Strechu bolo potrebné strhnúť za pomoci háka a následne dvoma prúdmi C uhasiť vzniknutý požiar. Týmto rýchlym zásahom sa podarilo zabrániť šíreniu požiaru, ktorý zapáli neznámi podpaľač. Členmi zasahujúcej jednotky boli Pavol Fiľakovský, Martin Fiľakovský, Peter Fiľakovský, Miroslav Šebeš, Miloslav Kočiš a Štefan Mačišák. Spozorovaný požiar bol aj dňa 29.11.2013 v súkromnom objekte Sedlice č. 164, kde pri údení začali šľahať plamene aj z udiarne. K požiaru bola pripravená technika na výjazd, no rýchlym spozorovaním členov Stanislava Adzimu a Ľubomíra Maďara bol požiar uhasený ručne vedrami s vodou. Jednotka bola skontrolovať požiarovisko a zhodnotila požiar za zlikvidovaný. Aj keď celá Európa bojovala s vodným živlom, nás príroda ušetrila od prietrží a vyliatych potokov, či povodní. Ale ani tu sme nezaháľali a pomáhali sme spoluobčanom pri čistení studní či napĺňaní bazénov. Našou TATROU 815 CAS 32 sme trikrát vyčistili studne, 8 krát sme ju použili na napúšťanie bazénov, dvakrát bola poskytnutá PDP Sedlice pri dodávke vody do postrekovača a čistenie vodojemu, ale aj pri čistení obecných komunikácií a polievaní parku. Naša technika nie je nápomocná len našim spoluobčanom ale aj okolitým obciam, kde sme v auguste v obci Radatice čistili odpadový kanál. Taktiež bola použitá na zabezpečovanie vody pri súťažiach či už pri obvodovom kole u nás, alebo aj v pri pohárovej súťaži v Lemešanoch. Jedným technickým výjazdom bol aj výjazd na STK a EK v Prešove. Teší nás, že viac práce a výjazdov našej techniky robíme za účelom technickej výpomoci občanom.
Aby naša technika či výstroj boli vždy pripravené k zásahu, je potrebné občas urobiť údržbu výzbroje a výstroje ale aj samotnej hasičskej stanice. Takéto brigády sme zorganizovali dvakrát, a to na začiatku jarného obdobia a po súťažiach v októbri. Týchto brigád sa zúčastnili: Fiľakovský Pavol, Peter a Martin, Mačišák Štefan, Šebeš Miroslav, Krajňák Imrich, Kočiš Miloslav, Šebeš Stanislav, Chomjak Milan a Krajňák Martin. Chlapi sa starajú o techniku a ženy o čistotu, aby naša stanica bola nie len funkčná ale aj čistá. Preto v jednu júlovú sobotu sa konala brigáda v umývaní okien. Tej sa zúčastnili Lívia Fiľakovská, ml. Jozefína Fiľakovská a Mária Fiľakovská, ml. Dobrým zvykom sa stalo, že začiatkom jari po roztopení snehu je potrebné vyčistiť dvory. Ani tentoraz nesmela chýbať brigáda zberu železného šrotu, ktorá sa konala 13.04.2013 a vyzberalo sa približne 10 000 kg. Do zberného dvoru bolo odovzdané 4 560 kg šrotu, čo pre našu kasu bol príjem 775,- €. Zvyšný šrot je ešte na skládke. Brigády sa zúčastnili: Martin Fiľakovský, Miroslav Šebeš, Tomáš Fiľakovský, Peter Fiľakovský, Róbert Varga, Štefan Mačišák a Vladimír Vavrek. Musím tu podotknúť že tieto mená sa opakujú každý rok a preto by som rád pozval k tejto brigáde aj ďalších našich členov, aby sa nehanbili a svoju pomocnú ruku priložili k dielu.
Ďalšou z už tradičných aktivít, ktorú vykonávame rok čo rok, je stráženie Božieho hrobu v nočných hodinách medzi 23-ťou a 5-tou hodinou. Na túto stráž sa podujali členovia: Soňa Chomjaková, Marek Joščák, Lívia Fiľakovská, Mária Fiľakovská, Martin Fiľakovský, Emil Fiľakovský, Peter Fiľakovský, Róbert Varga, Pavol Fiľakovský, František Joščák, Milan Chomjak a Miroslav Šebeš.
Aj keď nás žiadna živelná pohroma nepostihla, to však neznamená, že máme poľaviť vo svojom výcviku a pripravenosti. Práve naopak, musíme byť ostražití a pripravení kedykoľvek k zásahu, aby sme vždy vedeli pomôcť v prípade potreby. Aby naše zásahy boli rýchle a účinné, k tomu slúži príprava a zdokonaľovanie sa po fyzickej aj odbornej stránke, čoho dôkazom je aj naša účasť na súťažiach v požiarnickom športe. Je pravda, že tento rok sme neabsolvovali toľko súťaží ako po iné roky, ale keď sa dalo, išli sme. S výcvikom a súťažami začínajú najmladší hasiči, žiaci a žiačky Základnej školy. Našu školu a DHZ reprezentovali na okresnom kole hry Plameň 24.05.2013 v Hrabkove. Deťom počasie neprialo a za chladu ukázali svoje znalosti v požiarnom útoku CTIF a štafete na 400 m. Dosiahnuté výsledky sú súčtom času PÚ CTIF, štafety na 400 m a výhodových bodov za vek. Chlapci z desiatich družstiev obsadili pekné 3. miesto s časom 131,90 a dievčatá s časom 128,79 obsadili krásne 2. miesto, zo 7 družstiev a doniesli domov dva pekné poháre. Ďalšou už tradičnou súťažou, ktorej sa pravidelne zúčastňujú mladí hasiči je “Memoriál Ing. Imricha Tomku“ v obci Nový Salaš – okres Košice okolie. Súťaže sa zúčastnili – jedno 5 členné družstvo dievčat a jedno 5 členné družstvo chlapcov. Obe družstvá sa umiestnili na 5. mieste. Dňa 11. októbra 2013 sa konal už 10. ročník halovej súťaže krúžku mladých hasičov O putovný pohár primátora mesta. Podujatie má medzi mládežou už tradíciu a postupne sa stáva obľúbenou akciou pre vyplnenie času mládeže. V tomto jubilejnom ročníku boli po prvýkrát zmenené podmienky namiesto 10-členných kolektívov boli 5-členné súťažné družstvá, ktoré súťažili v štafete na 5×35 m, štafete dvojíc a uzlovej štafete. Výsledkom bol súčet časov dosiahnutých v jednotlivých štafetách, znížený o výhodové body za vek. Súťaže sa zúčastňujú chlapci a dievčatá vo veku 8 až 16 rokov. Schádza sa tu špička z viacerých okresov, aby si zmerali sily aj v netradičných disciplínach. Do súťaže bolo zapojených 46 kolektívov. Našu školu reprezentovali dve družstvá dievčat a dve družstvá chlapcov. Prvé družstvo dievčat obsadilo 8. miesto s počtom bodov 130,79 a druhé družstvo dievčat s 5 trestnými bodmi skončili na 15. mieste, s počtom 148,14. Chlapci aj keď bez trestných bodov obsadili 10. miesto s počtom bodov 126,16 a pätnástu priečku s bodmi 141,77. Strata na prvé miesta bola cez 20 bodov u dievčat aj u chlapcov.
Dva dni po okresnom kole hry Plameň 26. mája 2013, sme otvárali obvodové kolá v našej obci. Boli tu zastúpené dva okrsky – okrsok Sedlice a Rokycany. V okrsku Sedlice súťažili 5 družstvá mužov, z ktorých naši muži s celkovým časom po štafete a požiarnom útoku 115,45 skončili na druhom mieste, za mužmi z Ľubovca. Tretiu priečku obsadili muži z Radatíc. Ženy s celkovým časom 158,49 sa umiestnili na krásnom prvom mieste, nakoľko v našom okrsku nemajú súperky. Hodnotenie bolo súčtom času štafety na 8×50 m cik-cak a jedného pokusu PÚ s vodou na sklápacie terče. Za okrsok Rokycany taktiež súťažilo 5 družstiev mužov a jedno družstvo žien. Postup na okresné kolo si vybojovali muži Ľubovec a muži Bajerov, a obe ženské družstvá – Sedlice a Kvačany.
Po mesačnej prestávke sme sa 7. júla 2013 v obci Kokošovce už tradične zúčastnili okresného kola žien nad 30 a mužov nad 35 rokov. Súťaže sa zúčastnili 3 ženské a 8 mužských družstiev. Ženy aj keď s časom 28,54 lepším ako pred rokom, predsa len skončili na treťom pohárovom mieste. No nedali sa zahanbiť ani muži a tiež doniesli domov pohár z pekného tretieho miesta s časom 22,81.
Aj keď ženy postúpili na okresnú súťaž, ktorá sa konala 30.07.2013 tej sa nezúčastnili. No nie len oni ale ani dorastenci a dorastenky. Za neúčasť nemôžeme považovať zlyhanie členov alebo techniky. Súťaže sme sa nezúčastnili preto, lebo v tom termíne sme boli pozvaní a pozvanie aj prijali na oslavy 130. výročia založenia SDH Sedlice v Českej republike. Tam si naše družstvo zmeralo sily v útoku s hostiteľmi.
1.septembra sa konala pohárová súťaž o pohár starostky obce Bretejovce. Súťažilo sa v dvoch pokusoch PÚ s vodou na sklápacie terče. Počítaný bol lepší čas pokusu. Táto súťaž nám vôbec nevyšla, nakoľko ženy mali prvý pokus neplatný a druhý s neuspokojivým časom 34,95 im zabezpečil posledné 6. miesto. Ani muži sa nemôžu chváliť keď zo 14 družstiev s časom 23,17 skončili na 12 mieste.
Poslednú pohárovú súťaž sme si ako vždy, nenechali ujsť. Konala sa 29. septembra 2013 v obci Bzenov za krásneho jesenného počasia. Bol to už 13. ročník najnáročnejšej hasičskej súťaže dobrovoľných hasičov okresu Prešov o pohár starostky obce. Pri nej si hasiči zmerali svoje sily, preverili techniku a svoju telesnú prípravu pri zdolaní požiarneho útoku z vodného zdroja do kopca s približne 12 metrovým prevýšením. Nakoľko je málo odvážlivcov súťažiť v takom teréne, súťaže sa zúčastnilo 10 hasičských družstiev a tento rok len mužských. Každé družstvo malo dva pokusy PÚ s vodou na nástrekové terče, kde do hodnotenia sa počítal lepší čas. Naši muži zabojovali, no s časom 30,83 skončili na piatom mieste.
Tento rok aj keď nebol nabitý súťažami ako po minulé roky, bol pre nás významný a plný zážitkov, či nových skúseností. Ako prvý slávnostný akt spomeniem Stretnutie hasičov na Čergove pri soche sv. Floriána. Pamätník sa nachádza na katastrálnom území obce Fričkovce v blízkosti bodu, kde sa pretínajú hranice troch susedných okresov – Bardejov, Prešov a Sabinov. Je najvyššie položeným pamätníkom sv. Floriána na Slovensku, v nadmorskej výške asi 950 m nad morom. Slávnostný akt sa začal o 13,00 hod. sprievodom a položením kytíc. Po krátkej liturgickej pobožnosti, vedenej veľadôstojným pánom Takáčom –správcom fary Osikov sme urobili zápis do pamätnej knihy, ktorá je súčasťou pamätníka. V kultúrnom programe vystúpil aj náš súbor SEDLIČAN a spestril tento krásny deň.
Ďalšou významnou udalosťou bola 07.05.2013 návšteva u prezidenta. Stalo sa už tradíciou, že pri príležitosti sviatku sv. Floriána, patróna hasičov, prijíma prezident Slovenskej republiky delegáciu dobrovoľných hasičov. Nebolo tomu inak ani v tomto roku, keď štrnástich členov a funkcionárov DPO SR prijal Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej republiky, aby prostredníctvom nich poďakoval všetkým hasičom za prácu, ktorú vykonávajú v prospech svojho blížneho. Jedným z členov delegácie bol navrhnutý OV DPO Prešov a doporučený KV DPO Prešov za celý prešovský kraj, aj náš predseda DHZ Sedlice Pavol Fiľakovský, sprevádzaný starostom obce Imrichom Krajňákom. Pri tejto príležitosti prijal p. Fiľakovský spomienkovú plaketu podpísanú prezidentom DPO SR PhDr. Ladislavom Pethöm a generálnym sekretárom Vendelínom Horváthom. Ako spomienku na toto stretnutie dobrovoľní hasiči odovzdali prezidentovi Slovenskej republiky Ivanovi Gašparovičovi kovovú repliku historického hasičského vozidla.
Asi najväčším zážitkom nie len pre nášho predsedu DHZ Pavla Fiľakovského, ale aj pre nás všetkých členov by mal byť titul Zaslúžilý člen DPO SR.
Dňa 16. mája 2013 v Dome odborov v Žiline otvorili fanfáry a hymna Slovenskej republiky slávnostný akt odovzdávania titulov Zaslúžilý člen DPO SR. Toto najvyššie vyznamenanie je udeľované od roku 1983 a v samostatnej Slovenskej republike od roku 1994. Slávnostný akt začal svojim vystúpením generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth. Po jeho vystúpení nasledovalo samotné oceňovanie členov, kedy si prítomní po vypočutí svojho životopisu a podpísaním sa do Knihy Zaslúžilých členov DPO SR na rok 2013 prevzali z rúk prezidenta DPO SR PhDr. Ladislava Pethöa najvyššie ocenenie DPO SR – titul Zaslúžilý člen DPO SR. Tento krásny titul si prevzal aj náš predseda DHZ Pavol Fiľakovský. Udeľovania sa zúčastnilo 43 dobrovoľných hasičov z celej republiky. V záverečnom príhovore generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth vyslovil presvedčenie, že najvyššie ocenenie DPO SR sa dostalo do správnych rúk. Poprosil prítomných ocenených, pokiaľ im to zdravotné a fyzické možnosti dovolia, aby aj naďalej pomáhali pri plnení úloh, ktoré DPO SR realizuje a zaželal im pevné zdravie, vnútornú pohodu a spokojnosť z vykonanej práce. Pavla Fiľakovského sprevádzali pri tomto krásnom udelení titulu manželka Mária, dcéra Lívia, starosta obce Imrich Krajňák, riaditeľka OV DPO Prešov Mária Humeňanská, predseda OV DPO Prešov Ing. Marek Angelovič a bývalý riaditeľ OV DPO Štefan Mikolaj. Verím, že je to významný deň, ktorý sa zapíše do histórie DHZ Sedlice. Tým by som chcel poďakovať za celý zbor nášmu predsedovi Pavlovi Fiľakovskému za jeho obetavosť a prácu, ale aj celému vedeniu OV DPO Prešov na čele s riaditeľkou p. Humeňanskou a predsedom OV DPO Ing. Marekom Angelovičom za navrhnutie o udelenie titulu Zaslúžilý člen DPO SR Pavlovi Fiľakovskému.
Ďalšou krásnou utkvelou spomienkou ale aj zážitkom pre niektorých členov DHZ sa stala návšteva u našich družobných partnerov z mesta Sedlice v Českej republike.
Ešte začiatkom leta sme dostali pozvanie k oslavám 130. výročia založenia SDH Sedlice, okres Strakonice. Toto pozvanie sme prijali s nadšením a tešili sa na našich susedných priateľov. Výpravu tvorilo 7 členov výboru DHZ so starostom obce a jedno družstvo mužov, ktorí si priateľsky zmerali sily v požiarnom útoku s našimi hostiteľmi.
Po príchode sme boli vrelo privítaní na mestskom úrade starostom mesta Ing. Jiřím Rodom neskôr naše kroky smerovali do ich „hasičárny“. Nekonečne dlhé objatia medzi predsedom DHZ Sedlice Pavlom Fiľakovským a starostom SDH Sedlice Karolom Ambrošom ako aj ďalšími členmi hovorili sami za seba, aké sú nadobudnuté priateľstvá krásne a pevné.
V podvečerných hodinách sme prijali pozvanie na slávnostnú členskú schôdzu, kde náš predseda stručne porozprával o živote a práci nášho DHZ a pripol stuhu s venovaním od DHZ Sedlice, na novú hasičskú zástavu venovanú od mestského zastupiteľstva. Na návrh DHZ Sedlice, udelil OV DPO v Prešove predsedovi a veliteľovi SDH Sedlice Medailu za spoluprácu III. stupňa, ktorú im odovzdal Pavol Fiľakovský, František Joščák a starosta Imrich Krajňák. Starosta obce ešte odovzdal predsedovi SDH Pamätnú plaketu za obec Sedlice. Na oplátku sme my od nich dostali Pamätné listy pri príležitosti spomínaného výročia. Vyvrcholenie samotných osláv bolo pripravené na nasledujúci deň. Slávnostný sprievod sprevádzaný dychovou hudbou ako aj historickou a modernou hasičskou technikou sa presúval mestom až na miestne futbalové ihrisko, kde slávnosť pokračovala do neskorých večerných hodín. Nechýbali samozrejme ukážky hasičskej techniky ako aj činnosť hasičov pri vyslobodzovaní osôb z havarovaného vozidla. Slávnosť spestrili vystúpením mažoretky, ale aj miestny folklórny súbor českou polkou či mazurkou. Ako vždy nesmeli chýbať ani tradičné cvičenia na rebríkoch, ktoré chlapci ale aj dievčatá z SDH Sedlice predvádzajú na vysokej úrovni. Nádherný útok s vodou, ktorý za pomoci učiteliek MŠ predviedli deťúrence do 7 rokov asi nenechal nikoho na pochybách, že raz aj z týchto detí budú skvelí hasiči. V posledný deň sme si urobili pekný výlet do Prahy, kde nám aj počasie spríjemnilo tento náš spoznávaco-kultúrny deň. Všetky tieto krásne zážitky nám ostali v spomienkach a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie, tento krát u nás, keď náš DHZ oslávi 90. výročie svojho založenia v lete tohto roku.

A konečne je tu ten deň, ktorého sa už mnohí nevedeli dočkať. Je 25. august – nedeľa a pre nás a naše rodiny je to zaslúžený a očakávaný odpočinok. Tak ako sa už stalo zvykom, sa koncom prázdnin vyberáme za vodou a slniečkom. Tento krát sme si vybrali Thermal park Vrbov. Nedeľa bola naozaj krásna a horúca a určite všetkým dobre padlo vyhriať svoje telá nie len na slnku, ale aj v teplých bazénoch, ktoré si účastníci výletu užívali až do 17-tej hodiny. Niektorí prišli domov opálení a iní si priniesli domov suvenír v podobe oškretej tváre, alebo sa vrátili bezzubí. A to len preto, že nerešpektovali zákaz skákať do bazéna. Verím, že snáď všetci boli spokojní a touto cestou chcem poďakovať predsedovi DHZ Pavlovi Fiľakovskému za zorganizovanie výletu a vodičovi autobusu Miroslavovi Šebešovi za bezpečnú jazdu.
Začiatkom októbra nás poctil svojou návštevou dobrovoľný hasič z Francúzskeho mesta Marnas. Previedli sme ho hasičskou stanicou, ukázali mu techniku, výzbroj a výstroj a potom sme sa navzájom oboznámovali o činnosti a pôsobení dobrovoľných hasičských zboroch na Slovensku a vo Francúzsku. Diskutovali sme a porovnávali technické vybavenie, ale aj zásahy a podpaľačstvo áut, ktoré je vo Francúzsku bežné.

Aj keď sme mali leto pestré na rôzne udalosti, náš výbor nezabúda ani na starších zaslúžilých členov. Dňa 31.11.2013 navštívili členovia výboru Pavol Fiľakovský, František Joščák a Martin Fiľakovský zaslúžilého člena DHZ Sedlice pána Imricha Petrenčáka pri jeho životnom jubileu 80-tich rokov. Pri tejto príležitosti mu bola odovzdaná Medaila za zásluhy a upomienkový darček s venovaním od DHZ Sedlice.

Rád by som končene prešiel aj k poďakovaniu. Keďže som začal súťaže s najmladšími, tak aj poďakovanie začnem s nácvikom žiakov. Za snahu a úsilie patrí poďakovanie Petrovi Fiľakovskému, ktorý pripravoval dievčatá aj chlapcov na všetky súťaže sám. Počas celého roka viedol dva krúžky mladých hasičov, čo je dosť náročné nacvičovať 20 detí a zostať stále trpezlivý a pokojný, za čo mu patrí naozaj veľké Ďakujem. Poďakovať chcem aj riaditeľovi školy Mgr. Štefanovi Rimákovi za uvoľnenie žiakov z vyučovania k nácviku a na súťaže, ako aj za pedagogický dozor na súťažiach. Poďakovanie patrí aj členom DHZ: Emilovi Petrenčákovi, Márii Dubeckej a Juliane Petrenčákovej, ktorí sa zhostili úlohy vedúcich družstiev KMH na súťažiach, nakoľko Peter a Pavol Fiľakovský na týchto súťažiach boli rozhodcami disciplín. Poďakovať sa patrí aj dievčatám a chlapcom, ktorí cvičili s elánom, a veríme, že sa budú poctivo pripravovať aj tento rok, vyhnú sa trestným bodom a zahanbia aj družstvá, ktoré sú na halovej súťaži už ako doma. Ďalej by som rád poďakoval cvičiteľom hasičských družstiev mužov a žien, a to zvlášť Martinovi Fiľakovskému, ktorý obetoval najviac voľného času pri nácviku hasičských družstiev a tiež aj Tomášovi Fiľakovskému, Petrovi Vavrekovi a Štefanovi Mačišákovi, ktorí boli vždy nápomocní pri uložení výzbroje a výstroja po všetkých súťažiach. Ešte chcem poďakovať Miroslavovi Šebešovi, Františkovi Joščákovi – vodičom autobusu, za bezpečný odvoz na súťaže a návrat domov, ako aj Tomášovi Fiľakovskému za prepravu techniky na súťaže a späť svojim motorovým vozidlom.
Martinovi Fiľakovskému chcem ešte poďakovať za vystrojenie družstiev na každú súťaž, a tiež za zozbieranie výstroje a uskladnenie po súťažiach. Poďakovať chcem aj Lívii Fiľakovskej – našej pokladníčke a prispievateľke do časopisu Požiarnik, ktorá tiež spravuje našu hasičskú stránku www.dhz.webgold.sk, kde sú zdokumentované a fotografiami podložené všetky udalosti.

Poďakovanie chcem vyjadriť všetkým Vám členom, či sú to deti, dorastenci, muži, ženy, všetkým, ktorí si našli čas na nácvik a svoje schopnosti a zručnosti predviedli na súťažiach a tak sa zapríčinili o úspech a rozvoj DHZ v roku 2013. Za Vašu aktivitu, účasť na brigádach aj pri ostrých výjazdoch a pomoci blížnym, za ochotu vo voľnom čase sa venovať takému krásnemu a účelnému koníčku, akým bezpochyby hasičina je.

Nesmierna vďaka patrí starostovi obce Imrichovi Krajňákovi, ktorý nám bol a je vždy nápomocný s finančnými prostriedkami pre DHZ. Aj v roku 2013 sa mu podarilo vybaviť projekt cez Ministerstvo vnútra v hodnote 8 021,- €. Z toho projektu vybavujeme novú striekačku v hodnote cca 7 000,- €. Zvyšné financie budú použité na doplnenie prostriedkov na súťaže.

Takto v skratke možno hodnotiť uplynulé ročné obdobie našej činnosti. Bol to rok nie len náročný ale aj pekný a plný zážitkov a vďaka obetavosti našich členov funkcionárov bol to rok aj úspešný. Úprimná vďaka patrí celému výboru DHZ, predsedovi DHZ Pavlovi Fiľakovskému, všetkým členom DHZ, ktorí sa po celý rok angažovali pri rôznych akciách a riaditeľovi školy Mgr. Štefanovi Rimákovi, že vychádza v ústrety nám a nášmu koníčku.

Ešte raz vďaka Vám všetkým aj Vašim rodinám za pochopenie pre koníčka, ktorým je nesmierne záslužná a prepotrebná práca dobrovoľnej požiarnej ochrany.
Na záver by som chcel oboznámiť všetkých členov, že rok 2014 bude pre nás rok naozaj náročný, ako som už spomínal, čaká nás 90. výročie založenia DHZ. Preto by som chcel poprosiť všetkých členov, aby na výzvu výboru a starostu obce, boli nápomocní pri prípravách výročia a tiež aj pri uprataní po oslavách. Nakoľko to bude náročná akcia, bude tu potrebná každá pomocná ruka. Na oslavu budú pozvaní aj naši priatelia z družobného SDH Sedlice z ČR, ktorým musíme návštevu u nich oplatiť a postarať sa, aby sa cítili u nás aspoň tak dobre – ak nie lepšie, ako sme sa cítili my u nich.
Naša dobrovoľná organizácia má k dnešnému dňu 105 členov, z toho 31 žien, 2 čestných členov, 15 členov je bezplatnými darcami krvi, čo zvyšuje ich morálny kredit. 10 členov odoberá časopis Požiarnik. Výbor DHZ zasadal v roku 2013 5 krát a dvakrát bola zvolaná aj členská schôdza.

Milí hasiči,
konajme v duchu našich predchodcov, s vedomím, že poslanie, ktoré plníme je krásne, ušľachtilé a nanajvýš potrebné. Majme na mysli, že musíme byť pripravení pomôcť svojmu blížnemu v nešťastí. To nech je mottom našej práce aj pre rok 2014. Pri Vašej obetavosti a ochote som presvedčený, že aj v tomto roku spoločne veľa dokážeme. Hasičina nie je klasická práca, je to poslanie, život v priamom prenose. ” ďakujem všetkým hasičom, ktorí nad nami držia ochrannú ruku.
Chcem Vám milí členovia z úprimného srdca zaželať pevné zdravie, šťastie a veľa pokoja, aby sme spoločnými silami dokázali urobiť všetko pre naplnenie nášho poslania, pre dobro každého spoluobčana.
Nech nám v tom pomáha náš patrón sv. Florián !

http://dhzsedlice.rajce.idnes.cz/VVZ_2013

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.