Milé hasičky a hasiči, milí hostia !
Stretávame sa opäť po roku, aby sme zhodnotili výsledky našej práce a vytýčili si nové plány na ďalší rok. Tento rok bol pre nás náročný ale zároveň aj veľmi významý. Deň 5. jún 2011 sa zapíše do histórie nie len Dobrovoľného hasičského zboru ale aj do pamäte občanov našej obce. V tento deň sme slávnostne otvorili zrekonštruovanú hasičskú stanicu. Slávnosť začala sv. omšou, počas ktorej bola posvätená zástava spolu so stuhou k zástave, udelenou OV DPO Prešov. Po sv. omši duchovný otec Mgr. Jozef Kandráč za asistencie hasičského kaplana, poručika Mgr. Mareka Senderáka požehnali Hasičskú stanicu. Pásku prestrihol a stanicu do činnosti uviedol riaditeľ odboru požiarnej prevencie Prezídia Hasičského a záchranného zboru plk. Mgr. Pavol Komár za asistencie starostu obce Imricha Krajňáka a predsedu DHZ Pavla Fiľakovského. Tejto slávnostnej chvíli predchádzali dlhoročné prípravy a vynaložené úsilie obecného úradu na čele so starostom obce, ako aj všetkých nás dobrovoľných členov pod vedením predsedu DHZ. Brány hasičskej stanice sa otvorili a všetci prítomní hostia, z ktorých spomeniem predsedu DPO Prešov Petra Cápaya, okr. veliteľa Milana Tomča ako aj starostovia okolitých obcí a tiež aj obyvatelia našej obce si mohli prezrieť obhliadkou tento krásny objekt pozostávajúci z veľkej garáže pre cisternové vozidlo, malej garáže pre menšie zásahové vozidlo, protiplynovej služby, operačnej a riadiacej miestnosti, kancelárie a zasadacej miestnosti, ako aj kuchynky s jedálňou a odpočinkovou miestnosťou. Pri tejto príležitosti predseda DPO Prešov Peter Cápay odovzdal Ďakovný list od OV DPO starostovi obce Imrichovi Krajňákovi a predsedovi DHZ Pavlovi Fiľakovskému ako prejav vďaky za odvedenú prácu, ktorej naozaj nebolo málo.
Aj keď máme novú hasičskú stanicu, nesmieme podceniť ani prípravu a výcvik, s cieľom byť pripravený pomôcť blížnemu v ohrození života či majetku. Ženie nás dopredu vnútorný pocit, že táto činnosť má zmysel, je užitočná a prináša aj uspokojenie z dobre vykonanej práce. Je chvályhodné, že dedičstvo našich otcov a dedov, preberajú vždy nasledujúce generácie a tak aj náš 105 členný hasičský zbor, nezabúda na pocit spolupatričnosti a ochotu pomôcť blížnemu. Je mimoriadne záslužné, že sa nájdu ochotní ľudia a nezištne vytvárajú hodnoty, ktoré sú nezaplatiteľné.
Vážení prítomní,
pri hodnotení našej činnosti začnem v prvom rade s brigádnickou prácou a pomocou spoluobčanom, keďže to je našim poslaním.
Našu Tatru 815 sme využili viackrát. Trikrát sme čistili odpadové kanály občanov, osemkrát sme vyčistili studne ale nezaháľali sme ani v lete a osemkrát sme ju využili pri napĺňaní bazénov spoluobčanom. Taktiež bola využitá na zabezpečenie vody pri súťažiach v hasičskom športe a to 24.07.2011 pri Pohárovej súťaži v našej obci a 01.10 2010 opäť pri pohárovej súťaži v obci Bzenov. Teší nás, že viac práce a výjazdov našej techniky robíme za účelom technickej výpomoci občanom, ale tento rok sme mali aj jeden ostrý výjazd. Dňa 10.09.2011 bol ohlásený požiar našim členom Stanislavom Šebešom. Miestom zásahu bol Kameňolom Sedlice v objekte Suchá Dolina, ktorého príčinou bolo zlé uhasenie ohniska pri vypaľovaní po odlesnení. Poplach bol vyhlásený o 12:30 a už o 12:45 boli začaté zásahové práce. Rýchly zásah našej jednotky a hasičov HaZZ z Prešova zabránili prechod a šírenie požiaru do lesného porastu. Zásahu sa zúčastnili títo naši členovia: Stanislav Šebeš, Miroslav Šebeš, Martin Fiľakovský, Peter Fiľakovský a Pavol Fiľakovský.
Tak ako každý rok tradične pred Veľkou Nocou čistíme dvory občanov, tak aj tento rok nesmela chýbať brigáda zberu železného šrotu. Pre našu organizáciu to nie je len „jarné upratovanie“ ale je to aj príjem do našej kasy. Brigády sa zúčastnili Miroslav Šebeš, Tomáš Fiľakovský, Jaroslav Makara, Peter Fiľakovský, Marcel Dubecký a Vladimír Vavrek. Vyzberaný šrot o hmotnosti 9 ton nám priniesol nemalé peniaze, nakoľko sa cena šrotu pohybovala do 0,19 centov. Veríme, že od tejto tradície neupustíme a zber železa vykonáme aj v roku 2012.
Ďalšou z pekných aktivít ktorú vykonávame každý rok, je stráženie Božieho hrobu v nočných hodinách od 23:00 do 05:00. Na túto stráž sa podujali členovia: Soňa Chomjaková, Silvia Chomjaková, Lívia Fiľakovská, Mária Fiľakovská, Martin Fiľakovský, Emil Fiľakovský, František Joščák, Marek Joščák, Peter Fiľakovský, Róbert Varga, Pavol Fiľakovský a Milan Chomjak. Tento rok sme Veľkú Noc prežívali skutočne duchovne. V predvečer vzkriesenia – v Bielu sobotu sa do sprievodu cez obec zapojili a vo vychádzkových uniformách niesli procesiu Pavol Fiľakovský, František Joščák, Marek Joščák a Milan Chomjak. Tento sprievod nebol jediný ktorého sme sa zúčastnili. Dňa 13.05.2011 sa konal sprievod obcou so sochou Panny Márie Fatimskej. Sochu Panny Márie Fatimskej niesli členovia Pavol Fiľakovský, Emil Fiľakovský, Milan Chomjak, Martin Fiľakovský a Peter Fiľakovský. Opäť DHZ prezentovali vo vychádzkových uniformách.
Nie len brigádam a prezentačným aktivitám sa venujeme ale každý rok nás čakajú aj súťaže – previerky pripravenosti. Ako som už spomínal, tento rok sme mali jeden ostrý výjazd. Aby naše zásahy boli rýchle a účinné, k tomu slúži príprava a zdokonaľovanie sa po fyzickej aj odbornej stránke, čoho dôkazom je aj naša účasť na súťažiach v požiarnickom športe. Tento rok bol na súťaže bohatý a tak sme sa aktívne zapájali, súťažili a občas aj vyhrali. S výcvikom a súťažami začínajú najmladší hasiči, žiaci a žiačky Základnej školy. Našu školu a DHZ reprezentovali na okresnom kole hry Plameň 27.5.2011 v Hermanovciach. Do tejto súťaže bolo zapojených 23 krúžkov mladých hasičov. Chlapci aj keď v PÚ CTIF obsadili 3. miesto, nevyšla im bohužiaľ štafeta 400 m cez prekážky cik-cak a preto skončili s časom 148,24 až na ôsmom mieste. Lepšie na tom boli dievčatá, ktoré v PÚ CTIF skončili na peknom druhom mieste ale opäť štafeta ich posunula až na tretie miesto s celkovým časom 131,80. Mladí hasiči súťaže nie len otvárali ale aj ukončovali. Dňa 14.10.2011 primátor mesta Prešov otvoril 8. ročník halovej súťaže mladých hasičov O putovný pohár primátora mesta – jesenný zraz mladých hasičov. Súťaže sa zúčastňujú chlapci a dievčatá vo veku 8 až 16 rokov – špička z viacerých okresov, aby si tu zmerali sily aj v netradičných disciplínach. Súťaž pozostávala zo štafety 9×35 cez prekážky, štafety požiarnych dvojíc a uzlovej štafety. Výsledný čas bol súčtom dosiahnutých bodov v jednotlivých disciplínach od ktorého sa odpočítali výhodové body za vek. Súťažilo sa v 10-členných družstvách. Do súťaže bolo zapojených 23 družstiev. Tu naši najmladší v kategórii dievčat obsadili 9. miesto s počtom bodov 254,37 a taktiež aj chlapci skončili na 9. mieste s počtom bodov 293,86. No aspoň si dievčatá a chlapci nemôžu nič vytknúť keďže obsadili rovnaké miesta, aj keď v predchádzajúcich rokoch tie priečky boli trošku vyššie. Aj keď si deti nevybojovali pohár, opäť ako po iné roky si doniesli aspoň vecnú cenu. Tú si prevzala Laura Dusová, ktorá bola najmladšia súťažiaca.
Dva dni po okresnom kole hry Plameň 29. mája 2011 si zmerali sily ženy a muži na obvodovom kole v Miklušovciach. Súťažilo sa za dva okrsky – Rokycany a Sedlice. V okrsku Sedlice súťažilo 5 družstiev mužov, z ktorých naši muži s veľmi dobrým časom v požiarnom útoku 20,61 a celkovým časom po štafete cik-cak 104,22 skončili na druhom mieste, za mužmi z Ľubovca. Ženy to mali oveľa ľahšie, s celkovým časom 156,52 sa umiestnili na krásnom prvom mieste, nakoľko nemali súperky. Obe naše družstvá postúpili na okresné kolo.
Po deťoch a dospelákoch si zmerali svoje schopnosti aj dorastenci. 18. júna 2011 sa v obci Šarišské Bohdanovce konalo okresné kolo športovej súťaže dorastu. No žiaľ asi máme málo mládeže, lebo v roku 2009 sme nemali družstvo dorasteniek a tento rok sme nezostavili družstvo dorastencov. Súťaž pozostávala zo štafety 8×50 m do oválu a PÚ na sklápacie terče. Dievčatá bojovali aj za chlapcov a priniesli si domov pohár za tretie miesto s časom 94,65.
19. júna sa v obci Drienov konalo okresné kolo športovej súťaže mužov a žien postupujúcich z okrskových kôl. Ženy a muži súťažili za mierne zhoršených poveternostných podmienok ale bojovali ako vedeli. Tu naše ženy s časom 119,62 (PU 25,59, štafeta 94,03) obsadili 4. miesto z 11. družstiev a muži s časom 102,80 (PU 22,58, štafeta 80,22) 8. miesto z 18 družstiev.
Ešte jedna kategória členov si nezasúťažila, a tak aby sme to napravili, dňa 5. júla 2011 sa v obci Fričovce konalo okresné kolo žien nad 30 a mužov nad 35 rokov. Tento rok sa nám úspešne podarilo zložiť družstvo žien a to ukázalo, že na to ešte má. Ženy s časom 28,53 skončili na krásnom druhom mieste, kde od prvého ich delilo malých 80 sekúnd. Taktiež sa ukázali aj muži, ktorí svojou šikovnosťou a rivalitou s časom 22,09 obsadili pekné štvrté miesto zo 16 družstiev.
26.6.2011 sa v obci Bretejovce konala pohárová súťaž, na ktorej sa zúčastnili len ženy a tu obsadili 4. miesto.
Tak ako po iné roky aj tento rok, dňa 16.07.2011 sa naši žiaci zúčastnili súťaže mladých hasičov Memoriálu Imricha Tomka v Novom Salaši, okr. Košice okolie. Dievčatá aj chlapci tu obsadili štvrté miesta.
24.7.2011 sme usporiadali súťaž v našej obci. Bol to druhý ročník O pohár starostu obce.. Túto súťaž môžeme nazvať aj ako medzinárodnú, nakoľko sa jej zúčastnili a svoje zručnosti predviedli hostia z partnerského města Sedlice z ČR, okres Strakonice. Naše pozvanie prijali aj zástupcovia priateľského DHZ Nový Salaš (okres Košice) a to Ing. Peter Štuller – predseda DHZ Nový Salaš, okrskový inštruktor Ján Tomko, ako aj predseda KV DPO Košice – Vendelín Fogaraš. Tejto pohárovej súťaže sa zúčastnilo 8 družstiev mužov, každé malo dva pokusy, kde sa do hodnotenia počítal lepší dosiahnutý čas Pohár starostu si našiel miesto doma, nakoľko si ho vybojovali naši muži s časom 20,80. Na druhom mieste sa umiestili muži z DHZ Hrabkov, tretie miesto obsadili muži z DHZ Bzenov a štvrté miesto patrilo naším hosťom z SDH Sedlice, za čo im patrí obdiv, keďže cvičili s požičaným náradím a technikou. Ešte pred samotnou súťažou členovia Sboru dobrovolných hasičů predviedli pyramídovú zostavu cvičení na rebríkoch dlhých 4 m, čím uchvátili všetkých prítomných, ktorý ich odmenili veľkým potleskom. Po vyhodnotení súťaže nasledoval guľáš a krásny kultúrny program s juhočeskými tancami v podaní súboristov z Českej republiky.
Ďalšia pohárová súťaž, sa konala 7.8.2011 o pohár starostu obce Hrabkov. Súťažilo sa v dvoch pokusoch PÚ na sklápacie terče. Na túto pohárovku išlo len družstvo mužov ale ani im sa veľmi nedarilo a s časom 24,64 sa umiestnili na 10. mieste z 13 družstiev. Svojim umiestnením neboli ani trocha spokojní, ale veď súťaží je ešte dosť. Nevešajme hlavy, nie vždy to vyjde tak ako si prajeme.
Opäť víkend – opäť súťaž. Dňa 20.augusta 2011 sa konal v obci Vyšný Mirošov 19. ročník Šarišského pohára, v ktorom sa stretli najlepší hasiči a hasičky okresov Bardejov, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa a Svidník. Naša účasť tu tento krát nepozostávala z cvičiacich ale DHZ tam vyslal dvoch rozhodcov a to Pavla Fiľakovského a Petra Fiľakovského. Títo dvaja rozhodcovia sa zúčastnili aj na 10. ročníku Východoslovenskej hasičskej ligy konanej v obci Kojatice, kde si zmerali sily najlepšie hasičské družstvá z prešovského a košického kraja.

A konečne je tu ten deň, ktorého sa už mnohí nevedeli dočkať. Je 21. august – nedeľa a pre nás a naše rodiny je to zaslúžený a očakávaný odpočinok. Tak ako sa už stalo zvykom, sa po súťaživom lete vyberáme oddychovať do Thermal Parku Bešeňová. Účastníkov bolo nahlásených viac ako miesta v autobuse, preto do Bešeňovej cestovali záujemcovia aj s dvomi osobnými vozidlami. Nedeľa bola naozaj krásna a horúca a naozaj všetkým dobre padlo vyhriať svoje telá nie len na slniečku ale aj v teplých bazénoch, ktoré si užívali až do 17-tej hodiny. Verím, že všetci účastníci výletu boli spokojní a touto cestou chcem poďakovať predsedovi DHZ Pavlovi Fiľakovskému za zorganizovanie výletu, Miroslavovi Šebešovi za bezpečnú jazdu ako aj vodičom osobných áut Petrovi Fiľakovskému a Vladovi Vavrekovi. Výletníci netušili, že doma majú prichystané prekvapenie a po krásnom dni na nich čakal guľáš a príjemné posedenie.

Ďalšia pohárová súťaž 1.10.2011 v obci Bzenov. Konal sa tu už 10. ročník najnáročnejšej súťaže v okrese Prešov – súťaže z vodného zdroja do kopca, ktorej sa zúčastnilo 17 družstiev mužov a žien. Aj keď podmienky dokonale preverili techniku a súťažiacich, každé družstvo náročný útok splnilo. Vodu do kopca vytlačili a terče zhodili, umiestnenie tvorili len časové limity. O tom, že to bolo náročné svedčí aj naše umiestnenie. Ženy si tento krát doniesli pohár z posledného – tretieho miesta s časom 38,05 a muži obsadili 10. miesto s časom 34,69.

Ako vidíme z dátumov, opäť sme mali celé leto nabité, ale naše snaženie určite nebolo zbytočné.

Okrem súťaží sme umožnili 15 členom zdokonaliť sa aj školením. Toto školenie sa konalo v dňoch 14. – 16.10.2011 a 22. – 23.10.2011. Financované bolo z projektu a tak 15-ti členovia absolvovali školenie základnej prípravy členov hasičských jednotiek. Školenie bolo vykonané Odbornou školou požiarnej ochrany – Martin. Prednášky vykonávali inštruktori HaZZ z Prešova. Záverečné skúšky vykonal riaditeľ odbornej školy Martin – vrchný inšpektor p. Valko a Ing. Gejza Maťašovský. Všetkých 15 členov prešlo záverečnou skúškou VYHOVEL. Školenia sa zúčastnil aj starosta obce Imrich Krajňák.

Rád by som končene prešiel aj k poďakovaniu. Keďže som začal súťaže s najmladšími, tak aj poďakovanie začnem s cvičiteľmi žiakov. Za snahu a úsilie patrí poďakovanie vedúcim krúžku, Soni Chomjakovej a Petrovi Fiľakovskému, či predsedovi DHZ Pavlovi Fiľakovskému ale taktiež aj riaditeľovi školy Mgr. Štefanovi Rimákovi za uvoľnenie žiakov z vyučovania k nácviku a na súťaže. Veríme, že aj na budúci rok budú poctivo cvičiť a zahanbia aj družstvá, ktoré sú v tejto súťaži už ako doma. Predsa sú to naši nasledovníci a raz preberú od nás štafetu činnosti. Ďalej by som rád poďakoval cvičiteľom hasičských družstiev, a to zvlášť Martinovi Fiľakovskému, ktorý obetoval najviac voľného času pri nácviku hasičských družstiev, Petrovi Vavrekovi a Tomášovi Fiľakovskému. Poďakovanie patrí aj Miroslavovi Šebešovi – vodičovi autobusu, za bezpečný odvoz na súťaže a návrat domov, ako aj ostatným, ktorí často používali svoje motorové vozidlá a bezpečne nás doviezli na súťaže a späť. Za zverenú techniku a vylepšenie výzbroja a výstroja t. j. striekačiek a cisternové vozidlo TATRA 815 patrí poďakovanie Martinovi Fiľakovskému a Miroslavovi Šebešovi. Veľké poďakovanie patrí tým, ktorí zgenerálkovali vonkajšiu časť našej TATRY 815 prelakovaním a to Róbertovi Vargovi, Petrovi Fiľakovskému a tiež aj Emilovi Ptrenčákovi.

Poďakovanie chcem vyjadriť všetkým Vám členom, či sú to deti, dorastenci, muži, ženy, všetkým ktorí si našli čas na nácvik a svoje schopnosti a zručnosti predviedli na súťažiach. Za Vašu aktivitu a ochotu vo voľnom čase sa venovať takému krásnemu a účelnému koníčku, akým bezpochyby hasičina je.

Nesmierna vďaka patrí starostovi obce Imrichovi Krajňákovi, za projekt z minulého roku vo výške 5000 €, tohtoročný vo výške 8000 € ale aj za projekt na budúci rok. Za tieto finančné prostriedky bola nakúpená výzbroj a výstroj ako sú : zásahové uba, zásahová obuv, prilby, rukavice, cvičné alebo ľahké uba, elektrocentrála, plavajúce čerpadlo, kalové čerpadlo a iné.

Poďakovanie patrí všetkým členom, ktorí sa podieľali na slávnosti pri odovzdávaní hasičskej stanice a pohárovej súťaži s návštevou družobného SDH Sedlice. Taktiež chcem poďakovať kuchárom Tomášovi Stachurovi a Marekovi Fiľakovskému, ktorí sa pri všetkých akciách starali o hladné žalúdky nie len nás ale aj súťažiacich a hostí, či už slávnostným obedom pri odovzdávaní hasičskej stanice alebo guľášom pri súťaži.

Takto v skratke možno hodnotiť uplynulé ročné obdobie našej činnosti, bolo pre všetkých rokom náročným, ale vďaka obetavosti členov a funkcionárov úspešným. Úprimná vďaka patrí celému výboru DHZ, predsedovi DHZ Pavlovi Fiľakovskému, všetkým členom DHZ, ktorí sa po celý rok angažovali pri rôznych akciách, riaditeľovi školy Mgr. Štefanovi Rimákovi, že vychádza v ústrety nám a nášmu koníčku. Tí, ktorí ste odberateľmi časopisu Požiarnik, opäť ste si mohli prečítať či už článok o otvorení hasičskej stanice, ktorej bola venovaná celá stránka, ako aj článok o pohárovej súťaži. Aj takouto činnosťou prezentujeme našu organizáciu, prácu našich predkov, ale hlavne nás všetkých, ktorí vynakladáme nemalé úsilie. Za túto publikáciu patrí vďaka Lívii Fiľakovskej.
Ešte raz vďaka Vám všetkým aj Vašim rodinám za pochopenie pre koníčka, ktorým je nesmierne záslužná a prepotrebná práca dobrovoľnej požiarnej ochrany.
Naša dobrovoľná organizácia má k dnešnému dňu 105 členov, z toho 35 žien 1 čestného člena, 15-ti z členov sú bezplatnými darcami krvi, čo zvyšuje ich morálny kredit. 8 členov odoberá časopis Požiarnik. Výbor DHZ zasadal v roku 2011 5 krát a raz bola zvolaná aj členská schôdza.

Milí hasiči,
konajme v duchu našich predchodcov, s vedomím, že poslanie, ktoré plníme je krásne, ušľachtilé a nanajvýš potrebné. Majme na mysli, že musíme byť pripravení pomôcť svojmu blížnemu v nešťastí. ” Kedysi mali hasiči v náplni práce iba hasenie požiarov, dnes sú hasiči takmer univerzálnymi záchranármi v boji s čím-ďalej nebezpečnejším svetom. Sú rytiermi, ktorí nestrieľajú a nezabíjajú, ale pomáhajú a zachraňujú. Hasičina nie je klasická práca, je to poslanie, život v priamom prenose. ” ďakujem všetkým hasičom, ktorí nad nami držia ochrannú ruku.
Chcem Vám milí členovia z úprimného srdca zaželať pevné zdravie, šťastie a veľa pokoja, aby sme spoločnými silami dokázali urobiť všetko pre naplnenie nášho poslania, pre dobro každého spoluobčana.
Nech nám v tom pomáha náš patrón sv. Florián !

http://dhzsedlice.rajce.idnes.cz/VVZ_2011

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.