Milé hasičky a hasiči, milí hostia !
Stretávame sa opäť po roku, aby sme zhodnotili výsledky našej práce a vytýčili si nové plány na ďalší rok. Aj keď tento rok neoslavujeme žiadne výročie, predsa len nás čaká jedna veľká a významná udalosť, ktorou je otvorenie novej hasičskej stanice. Aj keď to bude pre nás naozaj veľká a vyčerpávajúca slávnosť, nesmieme podceniť ani prípravu a výcvik, s cieľom byť pripravený pomôcť blížnemu v ohrození života či majetku. Ženie nás dopredu vnútorný pocit, že táto činnosť má zmysel, je užitočná a prináša aj uspokojenie z dobre vykonanej práce. Je chvályhodné, že dedičstvo našich otcov a dedov, preberajú vždy nasledujúce generácie a tak aj náš 104 členný hasičský zbor, nezabúda na pocit spolupatričnosti a ochotu pomôcť blížnemu. Je mimoriadne záslužné, že sa nájdu ochotní ľudia a nezištne vytvárajú hodnoty, ktoré sú nezaplatiteľné.
Vážení prítomní,
pri hodnotení našej činnosti začnem v prvom rade s brigádnickou prácou a pomocou spoluobčanom, keďže to je našim poslaním. Dňa 24.4.2010 sa začala prvá práca na novej hasičskej stanici. Začiatkom niečoho nového bolo odstrániť staré a tak bolo potrebné demontovať strechu starej hasičskej zbrojnice. Na tejto demontážnej brigáde sa podieľali Pavol Fiľakovský, Peter Fiľakovský, Dušan Fiľakovský, Patrik Fiľakovský, Miroslav Šebeš, Danka Kalinová, Tomáš Sýkora, Marek Fedor, Jozef Timko ml., Imrich Krajňák, Ján Krajňák, Štefan Mačišák, Marcel Dubecký, Tomáš Fiľakovský a Lukáš Makara.
Ešte ani nezačalo leto a už tu boli povodne. Naša Tatra 815 bola využitá pri odstraňovaní následkov povodni v obci Radatice. Na tejto záslužnej činnosti sa dňa 04.06.2010 zúčastnili Pavol Fiľakovský, Miloslav Timko, Martin Fiľakovský, Peter Fiľakovský a dňa 05.06.2010 Emil Fiľakovský, Miloslav Timko, Martin Fiľakovský a Peter Fiľakovský. Títo členovia pomáhali občanom Radatíc do neskorých večerných hodín, odstraňovať vodu z pivníc za pomoci ponorného čerpadla.
Našu Tatru 815 sme využili viackrát a to hneď 27.05.2010 na čistenie odpadového kanálu z kuchyne OcÚ, 25.06.2010 pri čistení odpadových kanálov silažných jám pre PDP Sedlice, čistení drvičov pre Eurovia Lom Sedlice, ale aj na zabezpečenie vody pri súťažiach v hasičskom športe a to 05.07 2010 vo Bzenove a 24.07.2010 v Ľubovci. Dňa 16.07.2010 sa prezentovala ukážkou techniky pre detský letný tábor. Tak ako po minulé roky, opäť poslúžila pri čistení studní pre občanov a to trikrát, ale nezaháľali sme ani v lete a 5 krát sme ju využili pri napĺňaní bazénov našich spoluobčanov. Teší nás, že viac práce a výjazdov našej techniky robíme za účelom technickej výpomoci občanom.
Tak ako každý rok tradične pred Veľkou Nocou čistíme dvory občanov, tak aj tento rok nesmela chýbať brigáda zberu železného šrotu. Pre našu organizáciu to nie je len „jarné upratovanie“ ale je to aj príjem do našej kasy. Brigády sa zúčastnili a pokladnicu pomohli naplniť: Pavol Fiľakovský, Miroslav Šebeš, Tomáš Fiľakovský, Ján Krajňák, Jaroslav Makara, Peter Fiľakovský, Róbert Varga, Vladimír Vavrek a Stanislav Petrenčák, ktorý nazberaný šrot pomáhal zvážať vlastným multikárom. Vyzberaný šrot o hmotnosti 23 439 kg nám bezplatne poodvážala firma Aurex do zberní. Železo a farebné kovy nám tak priniesli do pokladne 2 864,60 € , nakoľko sa cena šrotu pohybovala od 10 do 15 centov. Veríme, že od tejto tradície neupustíme a zber železa vykonáme aj v roku 2011.
Ďalšou z pekných aktivít ktoré vykonávame opakovane každý rok, je stráženie Božieho hrobu v nočných hodinách. Na túto stráž sa podujali členovia: Lívia Fiľakovská, Mária Fiľakovská, Martin Fiľakovský, Emil Fiľakovský, František Joščák, Marek Joščák, Miloslav Timko, Peter Fiľakovský, Pavol Fiľakovský a Milan Chomjak.
Nakoľko sme v roku 2009 zasahovali pri dvoch požiaroch, tak vďakabohu minulý rok sme nemuseli zasahovať pri žiadnom. Ale aby naše zásahy boli v prípade potreby rýchle a účinné, k tomu slúži príprava a zdokonaľovanie sa po fyzickej aj odbornej stránke, čoho dôkazom je aj naša zapojenosť do súťaží v požiarnickom športe. S výcvikom a súťažami začínajú najmladší hasiči, žiaci a žiačky Základnej školy. Našu školu a DHZ reprezentovali na okresnom kole hry Plameň 28.5.2010 a to na domácej pôde, keďže súťaž sme pripravovali my. S prípravou súťaže sme mali nemalé problémy, nakoľko bol celý máj upršaný a futbalové ihrisko bolo rozmočené a nepoužiteľné. Nakoniec sa súťaž konala na ihrisku pri OcÚ. Aj keď podmienky boli trochu stiesnené, predsa len terén bol suchý aj keď trochu tvrdší. Dievčatá sa s časom 129,85 umiestnili na peknom treťom mieste z 11 družstiev a chlapcom sa veľmi nedarilo, tí z časom 130,47 obsadili siedme miesto z 13 družstiev. Mladí hasiči súťaže nie len otvárali ale aj ukončovali. Dňa 15.10.2010 primátor mesta Prešov otvoril 7. ročník halovej súťaže mladých hasičov o putovný pohár primátora mesta. Schádza sa tu špička z viacerých okresov, aby si tu zmerali sily aj v netradičných disciplínach. Súťaž pozostávala zo štafety 9×35 cez prekážky, štafety požiarnych dvojíc a uzlovej štafety. Výsledný čas bol súčtom dosiahnutých bodov v jednotlivých disciplínach. Súťažilo sa v 10-členných družstvách a tu naši najmladší v kategórii dievčat obsadili 5. miesto s počtom bodov 229,60 a chlapci 8. miesto s počtom bodov 319,26. Takéto umiestnenie môžeme pripísať aj tomu, že naše družstvo bolo omladené a tak bolo aj najmladšie družstvo zo súťažiacich, za čo si doniesli vecné ceny. Aj keď dievčatá a chlapci nezabodovali ako celok, pri Prebore jednotlivca sa nedali zahanbiť. V kategórii – mladší chlapci sa na peknom druhom mieste umiestnil Juraj Stachura a v kategórii – staršie dievčatá nás reprezentovala Priputenová Dominika, ktorá sa tiež umiestnila na peknom druhom mieste. Peknú cenu si doniesol domov Lukáš Fiľakovský ako najmladší súťažiaci. Taktiež ocenenie za najlepšieho vedúceho krúžku dostala Soňa Chomjaková. Za snahu a úsilie patrí poďakovanie vedúcim krúžku, nielen Soni Chomjakovej a Petrovi Fiľakovskému, či predsedovi DHZ Pavlovi Fiľakovskému ale taktiež aj riaditeľovi školy Mgr. Štefanovi Rimákovi za uvoľnenie žiakov z vyučovania k nácviku a na súťaže. Veríme, že v tomto roku ako najmladší sa zoznámili s disciplínami a na budúci rok prekvapia a zahanbia aj družstvá, ktoré sú v tejto súťaži už ako doma. Predsa sú to naši nasledovníci a raz preberú od nás štafetu činnosti.
Začiatkom prázdnin 5. júla 2010 sa konalo obvodové kolo v obci Bzenov. Súťažilo sa za dva okrsky – okrsok Rokycany a Sedlice. V našom okrsku súťažili dve družstvá žien, a tu sa s časom 141,93 naše ženy umiestnili na prvom mieste s náskokom 5,2 sekundy nad družstvom Radatice. Šťastie prialo aj mužom a s časom 103,36 skončili na druhom mieste po družstve Ľubovec s miernou stratou o 3,4 sekundy. Na treťom mieste sa umiestnili Miklušovce a štvrté obsadili Radatice.
Ďalšie zmeranie síl sa odohralo 18.7.2010 v Kendiciach. Konala sa tu okresná súťaž v kategórii mužov nad 35 rokov a žien nad 30 rokov. Nakoľko boli naše ženy rozcestované po dovolenkách, nebolo možné zložiť družstvo, ale zato sme sa spoliehali na chlapov, ktorí mali možnosť ukázať svoju šikovnosť a umenie. Muži ukázali, že im to ešte behá a s časom 23,99 obsadili pekné tretie miesto. Od krásneho prvého miesta ich delilo len 3,24 sekundy.
Týždeň na to 24.7.2010 sa konala ďalšia súťaž – pohárová súťaž o starostku obce Ľubovec. Na tejto „pohárovke“ absentovali muži ale situáciu sa snažili zachrániť ženy. Naozaj sa snažili, keďže zo štyroch družstiev s časom 40,45 skončili štvrté.
Opäť víkend – opäť súťaž. Tento krát okresná súťaž dorastu, konaná 7.8.2010 v Terni. Tu sa nedarilo ako dorastenkám tak ani dorastencom. Dievčatá obsadili posledné siedme miesto s časom 149,51 a chlapci predposledné šieste s časom 117,62. Veríme, že aj keď tento rok im šťastie neprialo, nezanevrú a v ďalšom roku budú o to viac trénovať, aby sa umiestnili na opačných priečkach rebríčka.
Hneď 8.8.2010 sa konala okresná pohárová súťaž dospelých, ale keďže muži nepostúpili a družstvo žien sme nepostavili, tak súťaž prebiehala bez našej prítomnosti. Škoda tejto neúčasti, nakoľko je to len cez kopec a mohli sme reprezentovať našu obec.
Ďalšia pohárová súťaž sa konala dňa 22.8.2010 v obci Bretejovce o pohár starostky obce. Tejto súťaže sa zúčastnili len muži a s časom 20,80 obsadili ôsme miesto z 11.

A konečne máme voľný víkend – víkend, ktorého sa už mnohí nevedeli dočkať. Je posledná augustová nedeľa a pre nás a naše rodiny je to zaslúžený očakávaný odpočinok. Tak ako sa už stalo zvykom, sa po súťaživom lete vyberáme oddychovať do Thermal Parku Bešeňová. Účastníkov bolo nahlásených viac ako miesta v autobuse a nakoniec kvôli štyrom nedisciplinovaným členom, ktorí prehýrili noc na diskotéke a ráno sa nedostavili, zostali v autobuse voľné miesta. Nakoniec nás išlo 38 a na kúpanie to veru nevyzeralo. Celú cestu na nás slniečko nevykuklo a bolo dosť chladno. Už sme sa aj zmierovali s krytými bazénmi, ale akonáhle sme dorazili do Bešeňovej a vystavili svoje biele pokožky, nebesá sa nad nami zľutovali a poslali nám slnko, ktoré sme si užívali až do 17-tej hodiny. Verím, že všetci účastníci výletu boli spokojní a touto cestou chcem poďakovať predsedovi DHZ Pavlovi Fiľakovskému za zorganizovanie výletu a Františkovi Joščákovi za bezpečnú jazdu tam a návrat domov.

Ako vidíme z dátumov, opäť sme mali celé leto nabité, ale naše snaženie určite nebolo zbytočné. Chcem z tohto miesta poďakovať všetkým súťažiacim : tým najmladším členom KMH, mládeži ale aj mužom za ich aktivitu a ochotu vo voľnom čase sa venovať takému krásnemu a účelnému koníčku, akým bezpochyby hasičina je.
Ešte sa rád vrátim k súťažiam a to v duchu poďakovania, ktoré patrí cvičiteľom hasičských družstiev, a to zvlášť Martinovi Fiľakovskému, ktorý obetoval najviac voľného času pri nácviku hasičských družstiev, Petrovi Vavrekovi a Tomášovi Fiľakovskému. Za zverenú techniku a vylepšenie výzbroja a výstroja t. j. striekačiek a cisternové vozidlo TATRA 815 patrí poďakovanie Martinovi Fiľakovskému a Miroslavovi Šebešovi. Keď už spomínam techniku, nedá mi nespomenúť, že v januári v roku 2010 sme zakúpili za vlastné náklady striekačku PS-8. Striekačka bola vyrobená v roku 1957 a je v dobrom technickom stave. Určite nám poslúži pri obľúbených súťažiach so starými strojmi ako napríklad pohárová súťaž o putovný pohár riaditeľky OV DPO Prešov.

Ako už iste každý vie, v susednom Česku máme priateľov. Sú to taktiež dobrovoľní hasiči z Města Sedlice. Minulý rok predseda DHZ spolu so starostom obce Imrichom Krajňákom, s členmi obecného zastupiteľstva, členmi súboru a futbalistami navštívili týchto našich priateľov. Pri tejto návšteve pozvali dobrovoľných hasičov a futbalistov do našej obce pri príležitosti druhého ročníka pohárovej súťaže starostu obce, ktorá by sa mala konať v júli tohto roku.

Nedá mi nepovedať pár slov k rekonštrukcii hasičskej zbrojnice. Mnohí z Vás chodili okolo tejto stavby celý rok a sledovali jej premenu. Práce na nej bolo veľa a postupovali pomaly, ale prišiel čas keď termín ukončenia sa blížil a stavbu bolo treba odovzdať do konca roka. Firma, ktorá túto stavbu realizovala, musela svoju prácu urýchliť a nasadiť viac remeselníkov, čo sa im nakoniec aj podarilo a stavba bola v termíne ukončená a skolaudovaná. Nesmierna vďaka patrí starostovi obce Imrichovi Krajňákovi, ktorého to stálo nemálo síl a energie pri motivácii či súrení robotníkov aby sa všetko stihlo včas. V tejto dobe sa odstraňujú kolaudačné závady a iné dokončovacie práce ako napr. podlahy v garážach.

Novú rekonštruovanú hasičskú stanicu plánujeme so starostom obce slávnostne otvoriť a uviesť do prevádzky koncom mája, respektíve začiatkom júna tohto roku. Pán starosta viedol celú túto stavbu a na svedomí má aj ďalšie projekty, napríklad projekt cez ktorý sme nakúpili výstroj a výzbroj v hodnote 5000,- €. Patrí mu nesmierna vďaka za jeho ochotu, za pochopenie ktoré má k našej činnosti a za celú tu drinu, ktorú odviedol a ktorá ho ešte čaká, tiež za veľké úsilie pre hasičinu v našej obci. Vďaka pán starosta!

Takto v skratke možno hodnotiť uplynulé ročné obdobie našej činnosti, bolo pre všetkých rokom náročným, ale vďaka obetavosti členov a funkcionárov úspešným. Úprimná vďaka patrí celému výboru DHZ, predsedovi DHZ Pavlovi Fiľakovskému, všetkým členom DHZ, ktorí sa po celý rok angažovali pri rôznych akciách, vďaka patrí aj OV DPO Prešov pod vedením riaditeľky Márie Humeňanskej, riaditeľovi školy Mgr. Štefanovi Rimákovi, že vychádza v ústrety nám a nášmu koníčku. Tí, ktorí ste odberateľmi časopisu Požiarnik, určite Vám neunikla stránka, ktorá bola venovaná nášmu dobrovoľnému hasičskému zboru, jeho vzniku aj súčasnosti. Aj takouto činnosťou prezentujeme našu organizáciu, prácu našich predkov, ale hlavne nás všetkých, ktorí vynakladáme nemalé úsilie. Za takúto publikáciu patrí vďaka Lívii Fiľakovskej, ktorá milo prekvapila.
Ešte raz vďaka Vám všetkým aj Vašim rodinám za pochopenie pre koníčka, ktorým je nesmierne záslužná a prepotrebná práca dobrovoľnej požiarnej ochrany.
Naša dobrovoľná organizácia má k dnešnému dňu 104 členov, z toho 35 žien 1 čestného člena, 14-ti z členov sú bezplatnými darcami krvi, čo zvyšuje ich morálny kredit. 7 členov odoberá časopis Požiarnik.

Milí hasiči,
konajme v duchu našich predchodcov, s vedomím, že poslanie, ktoré plníme je krásne, ušľachtilé a nanajvýš potrebné. Majme na mysli, že musíme byť pripravení pomôcť svojmu blížnemu v nešťastí. ” Kedysi mali hasiči v náplni práce iba hasenie požiarov, dnes sú hasiči takmer univerzálnymi záchranármi v boji s čím-ďalej nebezpečnejším svetom. Sú rytiermi, ktorí nestrieľajú a nezabíjajú, ale pomáhajú a zachraňujú. Hasičina nie je klasická práca, je to poslanie, život v priamom prenose. ” ďakujem všetkým hasičom, ktorí nad nami držia ochrannú ruku.
Chcem Vám milí členovia z úprimného srdca zaželať pevné zdravie, šťastie a veľa pokoja, aby sme spoločnými silami dokázali urobiť všetko pre naplnenie nášho poslania, pre dobro každého spoluobčana.
Nech nám v tom pomáha náš patrón sv. Florián !

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.