Dňa 24. júla 2011 sa v našej obci konal druhý ročník súťaže O pohár starostu obce. Tejto pohárovej súťaže sa zúčastnilo 8 družstiev mužov. Každé družstvo malo 2 pokusy, kde sa do hodnotenia počítal lepší dosiahnutý čas.
Súťaž sa konala za účasti hostí z partnerského města Sedlice z ČR okres Strakonice.
V auguste 2009 predstavení oboch Sedlíc podpísali Partnerskú zmluvu Sedlice SR – Sedlice ČR. Na základe tejto zmluvy sa každoročne uskutočňujú výmenné návštevy za účelom utužovania priateľských vzťahov. S partnermi z českých Sedlíc máme veľa spoločného. Nie je to len počet členov oboch dobrovoľných zborov, ale taktiež aj technické vybavenie –cisternové vozidlo TATRA 815 – CAS 32. Sbor dobrovolných hasičů (SDH) vznikol v roku 1883. V roku 2002 naši priatelia zasahovali pri augustových povodiach v najkritickejších chvíľach v Blatné, kde na hraniciach rizika v ohrození vlastných životov pomáhali iným. Za túto pomoc im patrí nie len náš obdiv a uznanie ale taktiež aj ocenenie, ktoré im boli udelené.
Pred samotnou súťažou členovia Sboru dobrovolných hasičů predviedli zostavu cvičení na rebríkoch, čím uchvátili asi všetkých prítomných.
Naše pozvanie prijali aj zástupcovia priateľského DHZ Nový Salaš (okres Košice), a to Ing. Peter Štuller – predseda DHZ Nový Salaš, okrskový inštruktor – Ján Tomko, ako aj predseda KV DPO Košice – Vendelín Fogaraš.
Súťažilo sa podľa Pravidiel požiarnickeho športu, platných od 1.1.2008 na sklápacie terče, časy merané ručne.
Pohár starostu našiel miesto doma, nakoľko si ho vybojovali naši muži s časom 20,80.
Na druhom mieste s časom 20,92 sa umiestnili muži z DHZ Hrabkov a tretie miesto s časom 22,78 obsadili súťažiaci z DHZ Bzenov. Muži z SDH Sedlice obsadili krásne 4. Miesto, za čo im patrí obdiv, keďže cvičili s požičaným náradím a technikou.
Po vyhodnotení súťaže starosta města Sedlice Ing. Jiří Rod, podstarosta František Kopáček a predseda SDH Karol Ambruš rozdali našim súťažiacim ako aj predsedovi DHZ Pavlovi Fiľakovskému a starostovi obce Imrichovi Krajňákovi pekné upomienkové predmety.
Dúfame, že sa takto stretneme aj o rok.

Foto :http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Sedlice_2011_navsteva
http://dhzsedlice.rajce.idnes.cz/Poharova_sutaz

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.