Súťažilo sa v dvoch pokusoch PÚ s vodou na sklápacie terče,čas meraný el.časomierou.Počítaný lepší pokus.
Dosiahnuté umiestnenie :ženy Gregorovce 20,66, Terňa 21,01, Lemešany 23,26, Šar.Bohdanovce 23,65, Kendice 28,73, Sedlice 34,95,
Muži : Hermanovce 15,69, Terňa 15,69, Bertotovce 16,01, Šar.Poruba 16,76, Bretejovce 16,95, Kendice 17,32, Žehňa 17,51, Šar.Bohdanovce 18,54, Gregorovce 20,75, Kojatice 21,65, Lemešany 22,25, Sedlice 23,17, Beniakovce 23,60, Brestov NP

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.