Dňa 19.júna 2011 sa v obci Drienov konalo okresné kolo športovej súťaže mužov a žien. Súťaž bola na kvalitne pripravenom ihrisku, za mierne zhoršených poveternostných podmienok. Muži a ženy súťažili v štafete 8×50 m do oválu-čas meraný ručne a v požiarnom útoku s vodou na sklápacie terče-čas meraný elektrickou časomierou. Výsledné časy sú súčtom časov obidvoch pokusov.
Dosiahnuté výsledky :
Ženy : Terňa 107,56, Kendice 111,40, Chminianska Nová Ves 115,01, Sedlice 119,62, Gregorovce 135,05, Kokošovce 136,49, Župčany 151,85, Kvačany 151,92, Demjata 153,44, Lemešany 164,71, Lipovce 198,88
Muži : Ľubovec 89,90, Hermanovce 91,48, Veľký Slivník 94,07, Bretejovce 95,22, Bertotovce 95,56, Pušovce 97,61, Lesíček 99,33, Sedlice 102,80, Abranovce 109,12, Drienov 109,13, Široké 111,29, Kapušany 112,20, Bzenov 112,91, Župčany 118,90, Kendice 125,95, Kokošovce 156,30, Terňa NP+83,53, Svinia NP+88,47
Putovný pohár okresného veliteľa za najllepší dosiahnutý čas v PÚ 15,32 získalo družstvo mužov z Bretejoviec, putovný pohár riaditeľa OR HaZZ za 1.miesto v kategórii muži získali
muži z Ľubovca a putovný pohár predsedu OV DPO za 1.miesto v kategórii ženy získalo družstvo žien z Terne.
V závere podujatia starosta obce odovzdal Ďakovné listy hasičom obce, ktorí majú najväčšie zásluhy na budovaní hasičstva v obci.
Predseda OV DPO odovzdal starostovi obce Drienov Ing. Petrovi medailu Za príkladnú prácu. Poďakoval, usporiadateľom, rozhodcom a súťažiacim za zodpovednú prípravu a priebeh súťaže a vyjadril presvedčenie, že v dosiahnutých výkonoch budú pokračovať a stále sa zlepšovať.
Na Krajskom kole súťaže dňa 25. júna v Bystrom okres Prešov budú reprezentovať muži z Ľubovca a ženy z Terne. Želáme veľa športového šťastia.
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/OK_dospe lych_Drienov

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.