Dňa 27.mája 2011 sa v obci Hermanoovce konalo za účasti 23 krúžkov mladých hasičov okresné kolo hry Plameň. Súťažilo sa v PÚ CTIF a štafete 400 m cez prekážky cik-cak.
Dosiahnuté umiestnenie : Dievčatá :Chminianska Nová Ves 124,32, Hermanovce 130,89, Sedlice 131,80, Široké 136,36, Hrabkov 143,19, Radatice 149,86, Ovčie 176,34, Bajerov 180,4, Kendice 208,95, Kojatice 215,57
Chlapci : Široké 115,82, Hermanovce I 126,94, Hrabkov 132,94, Víťaz I 134,35, Chminianska Nová Ves 135,01, Víťaz II 140,20, Bajerov 143,84, Sedlice 148,24, Bzenov 168,89, Ľubovec 171,74, Lemešany 176,12, Ovčie 179,97,Hermanovce II 261,74
Najmladší súťažiaci chlapec Nikodém Šimoňák z Hermanoviec , najmladšie dievča Sára Schvartzová z Hrabkova. Ceny pre najmladších súťažiacich venoval p.Jozef Cihý.
Ako najlepší vedúci bol ocenený Peter Uličný z Víťaza.
Na záver boli odovzdané upomienkové predmety p.Antonovi Kovalíkovi a Dušanovi Miškufovi pri príležitosti ich životného jubilea.
Predseda OV DPO Prešov Peter Cápay poďakoval súťažiacim, rozhodcom a hlavne usporiadateľom za prípravu a priebeh súťaže.
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Plamen_2011

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.