Dňa 7. augusta sa v obci Terňa konala okresná súťaž dorasteneckej mládeže. Súťaž spočívala v dvoch pokusoch požiarneho útoku s vodou a štafety 8×50 m. Výsledný čas bol súčet času štafety a lepšieho pokusu v požiarnom útoku. Postupujúcich na Šarišský pohár určil najlepší dosiahnutý čas v požiarnom útoku.
Výsledky:
Dorastenky : Terňa 105,18, Chminianska Nová Ves 112,79, Bertotovce 123,43, Kapušany 129,02, Ovčie 135,88, Demjata 146,15, Sedlice 149,51
Dorastenci : Chminianska Nová Ves 102,60, Bertotovce 102,72, Kendice 106,16, Pušovce 111,96, Lemešany 113,40, Sedlice 117,62, Lipníky 126,13
Postup dorastenky Terňa PU 19,97, dorastenci Bertotovce 17,00

Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Terna_20 10_OK_dorast/

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.