23. január 2016 patrí k ďalším významným dňom dobrovoľných hasičov z obce Sedlice. V tento mrazivý deň k nám zavítal podpredseda vlády a minister vnútra SR JUDr. Robert Kaliňák, ktorý nám prišiel odovzdať hasičské auto TATRA 815 CAS 32 po generálnej oprave. TATRU 815 naša obec dostala ako nové a toho času aj najmodernejšie vozidlo 10.7.1989. Auto nám verne slúžilo 26 rokov, ale aj napriek jeho pravidelnej údržbe sa vek podpísal na jeho stave a tak dňa 22.7.2015 bolo odovzdané na generálnu opravu v Liptovskom Hrádku. Na deň návratu sme netrpezlivo čakali, no veľmi milo nás prekvapila nie len kompletná oprava, ale celková úprava a vizáž.
Slávnostný akt sa začal príchodom ministra vnútra JUDr. Roberta Kaliňáka na hasičskom vozidle. Po príchode prijal minister hlásenie od veliteľa Petra Fiľakovského pred nastúpenou hasičskou jednotkou. Následne starosta obce Imrich Krajňák privítal ďalších významných hostí – poslanca NR SR Stanislava Kubánka, štátneho tajomníka MV SR Mariána Saloňa, prezidenta HaZZ SR Alexandra Nejedlého, generálneho sekretára DPO SR Vendelína Horvátha, vedúceho Sekretariátu DPO SR Jána Parčiša, ako aj riaditeľa KR HaZZ v Prešove Jána Goliáša, riaditeľa OR HaZZ Radoslava Lacka, riaditeľku OV DPO Prešov Máriu Humeňanskú a starostov okolitých obcí. Po krátkom príhovore starostu obce, stručnej informácii o hasičskom zbore, jeho vzniku, významných historických udalostiach a napredovaní, nasledoval príhovor ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka, ktorý vyzdvihol prácu dobrovoľných hasičov, ich obetavosť a čas, ktorý venujú tomuto poslaniu. Zvlášť sa prihovoril mladým hasičom, ktorí svoj voľný čas vymenili za pomoc blížnemu a raz preberú plnohodnotne štafetu a budú pokračovať v duchu svojich predchodcov, s vedomím, že poslanie, ktoré plnia hasiči je krásne, ušľachtilé a nanajvýš potrebné.
Po príhovore nastal čas odovzdania kľúčov od vozidla do rúk veliteľa hasičského zboru a následne pokrstenie šampanským. Program pokračoval obhliadkou vozidla, fotením, skúšobnou jazdou, obhliadkou hasičskej stanice a rozhovormi s občanmi.
Veríme, že TATRA 815 nám bude slúžiť ďalších 25 rokov a bude vždy spoľahlivá ako doteraz. Majme na mysli, že musíme byť pripravení pomôcť svojmu blížnemu v nešťastí. To nech je mottom našej práce. Nech nám v tom pomáha náš patrón sv. Florián !

foto: fotopoprad.sk
http://dhzsedlice.rajce.idnes.cz/Odovzdanie_hasicskeho_vozidla

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.