Chceme zablahoželať a popriať veľa zdravia a dobrej pohody medzi hasičmi ako aj v kruhu rodín, našim členom k ich životným jubileám. Pri príležitosti krásneho životného jubileá 50 rokov bola Františkovi Joščákovi udelená Medaila za mimoriadne zásluhy.

Slečne Lívii Fiľakovskej bol pri príležitosti 30-tich narodenín udelený Pozdravný list.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.