Dňa 29. septembra 2012 sa v prekrásnom prostredí nad obcou Bzenov konala už tradičná, podľa mňa najnáročnejšia hasičská súťaž dobrovoľných hasičov okresu Prešov. Pri nej si hasiči a hasičky zmerali svoje sily, preverili techniku a svoju telesnú prípravu pri zdolaní požiarneho útoku z vodného zdroja do kopca s približne 12 metrovým prevýšením. Každé družstvo malo tri pokusy PÚ s vodou na nástrekové terče. Čas meraný elektrickou časomierou. Výsledným časom bol čas súčtu dvoch najlepších pokusov.
Obyvatelia obce, členovia DHZ a pracovníci OcÚ pod vedením starostky obce p. Jurašovej vynaložili nesmierne úsilie pri príprave tak náročného podujatia. Ale aj napriek propagácii a vynaloženému úsiliu sa zúčastnilo iba sedem hasičských družstiev. To dokazuje, že družstvá, ktoré dosahujú výborné výsledky na športových súťažiach, nemajú odvahu použiť svoje stroje v skutočných prírodných podmienkach, ktoré zistia, ako pracuje výveva, ako sú nadviazané polospojky, otestujú silu rúk a nôh súťažiacich, skrátka všetko umenie, ktoré musí poznať ozajstný odborník na hasenie ohňa. Verím, že táto súťaž nekončí 11. ročníkom, ale bude pokračovať a možno by nebola od veci aj účasť hasičov iných blízkych okresov. V Bzenove je krásne prostredie, srdeční a obetaví ľudia. Súťaž je na rozhraní mesiacov september a október, počasie zatiaľ bolo priaznivé a tí čo ešte nájdu silu, môžu nazbierať aj dostatok hríbov.
Dosiahnuté umiestnenie :
Ženy : Bzenov 74,33, Rokycany 39,16+ NP
Muži : Bzenov 50,25, Fintice 52,80, Sedlice 52,26, Rokycany 64,44, Kvačany 85,59
Najlepší útok ženy Bzenov 35,97, muži Bzenov 23,96
Ešte raz vďaka všetkým hasičom, pracovníkom OcÚ, rozhodcom a ďalším, čo mali podiel na úspešnom priebehu tejto náročnej súťaže. Peter Cápay, člen POV Prešov
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Bzenov_2012

Dobrovoľná požiarna ochrana – O k r e s n ý v ý b o r P r e š o v
Mesto Prešov
Dobrovoľný hasičský zbor mesta P r e š o v

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.