Požiarnici a hasiči okresov Bardejov, Prešov a Sabinov sa stretli na Deň požiarnikov a hasičov dňa 2. mája 2004 na Čergove pri pamätníku sv. Floriána. Pamätník sa nachádza vo výške presne 1000 m a je najvyššie postaveným pamätníkom so sochou sv. Floriána na Slovensku. O priestor okolo sochy sa starajú členovia turistického oddielu a hasiči. Je umiestnený v katastri obce Fričkovce a nachádza sa na rozhraní 3 okresov.

Program: 13:00 hod. – príhovor starostu obce Fričkovce p. Jána Sabola, kladenie kytice kvetov k pamätníku, pieseň k sv. Floriánovi, liturgická pobožnosť, ktorú viedol duchovný otec p. Kvartek, zápisy do pamätnej knihy, vystúpenie folklórnych súborov Sedličan zo Sedlíc, súbor z Fričkoviec a detský súbor Brežinka z Bertotoviec, hasičské smiechoty v podaní Miža Pilovinu-Mikuláša Žemličku z DHZ Prešov, ukážka hasičskej techniky príslušníkmi HaZZ Bardejov, športové a hasičské súťaže, súťaž v kreslení pre deti z obcí Terňa, Hertník, Malý Slivník, Fričkovce, Osikov a Bertotovce a nakoniec hasičská vatra. Program moderoval riaditeľ OV DPO Bardejov p. Straka. Skromným odhadom sa podujatie zúčastnilo asi 600 osôb. Počasie bolo nádherné a tiež prispelo k úspešnému  priebehu podujatia.

Záznam z 14.03.2004

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.