« Predošlá stranaĎalšia strana »

Dňa 27.augusta sa konala pohárová súťaž s PS-8 v Lipovciach. Dva pokusy PU, počítaný súčet časov obidvoch pokusov.
Výsledky :
Ženy : Chminianska Nová Ves 86,88, Lipovce 134,39, Lemešany 150,85
Muži: Hendrichovce 71,17, Chrastné 72,44, Lipovce 72,48, Široké 74,71, Štefanovce II 75,84, Lemešany 80,33, Sedlice 87,79, Štefanovce I 100,07, Rožkovany 101,83.

Územná organizácia DPO SR Prešov, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, obec a DHZ Hrabkov dňa 26.augusta 2017 na ihrisku v Hrabkove zorganizovali už XXV ročník hasičského pohára. Na tomto podujatí sa už tradične stretávajú hasiči okresov Bardejov, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa a Svidník, aby si zmerali sily v hasičskom umení. Súťaží sa v troch disciplínach a 8-mich kategóriách. Každé družstvo má dva pokusy, počíta sa lepší čas.
1. Požiarny útok s vodou na sklápacie terče .
Výsledky:
Dorastenky : Hrabovec BJ 26,94, Roškovany SB 28,86, Chmiňany PO 32,37, Dukovce SK 45,63, Kyjov SL 46,77,
Ženy : Šindliar PO 21,09, Raslavice BJ 23,29, Kuková SK 24,27, Tichý Potok SB 24,62, Litmanová SL 28,26
Ženy nad 30 rokov : Hrabkov PO 24,60, Torysa SB 27,03, Chmiňany PO 39,25
Dorastenci : Sveržov BJ 16,68, Hniezdne SL 20,54, Chmiňany PO 21,73, Dukovce SK 24,58,
Muži nad 35 rokov : Hendrichovce PO 19,44, Hubošovce BJ 21,51, Hrabkov PO 22,07, Malý Lipník SL 22,45, Kurov BJ 22,57,
Muži: Becherov BJ 15,9, Pušovce PO 16,06, Brestov PO 16,35, Tichý Potok 16,40, Hrabovec BJ 17,53, Havaj SK 18,68, Hubošovce SB 18,20, Veľký Lipník SL a Radoma SK Nová 18,73 , Ľubovňa SL 18,96
2. Požiarny útok CTIF
Krúžok mladých hasičov : Široké PO 1023,47, Cernina SK 1007,37, Kľušov BJ 1001,65, Jarabina SL 998,26, Sedlice PO 993,95, Hniezdne SL 993,08, Torysa SB 988,41, Miľpoš SB 977,8
3. Požiarny útok na 3 B-hadice
OR Hazz : Prešov 20,82, Bardejov 23,22, Stará Ľubovňa 23,72, Svidník 25,67
Celkový víťaz XXV ročníka je okres Prešov so ziskom 52 bodov. Ďalšie poradie : Bardejov 40, Sabinov 33, Stará Ľubovňa 25 a Svidník 23 bodov.
Predseda Územnej organizácie Ing. Marek Angelovič na záver odovzdal štafetový kolík ako symbol konania XXVI ročníka do okresu Bardejov – obec Sveržov, bydliska prezidenta DPO SR Pavla Celucha.
Poďakovanie patrí všetkým organizátorom, rozhodcom, súťažiacim aj divákom, ktorí prispeli k úspešnému priebehu tohto krásneho a náročného podujatia.

Foto: Peter Cápay https://www.zonerama.com/FotoPeterC/Album/3626154

Dňa 23.júna 2017 sa v priestoroch strednej odbornej školy technickej na sídlisku III v Prešove konala už po tretí krát športová súťaž mladých hasičov a dorastu o pohár riaditeľa školy. Cieľom súťaže je pritiahnuť medzi dobrovoľných hasičov mladých ľudí, ktorí by boli základom pre rozšírenie radov dobrovoľných hasičov. Toto podujatia zaujalo aj niektoré školy na území mesta, kde sa nám zatiaľ veľmi nedarí pri zakladaní krúžkov mladých hasičov na základných školách. Jediný krúžok je zatiaľ na ZŠ Sibírska. Počas súťaže naši žiaci zaškolili aj žiakov zo ZŠ M.Nešpora a ZŠ Prostějovská, ktorí sa boli na súťaži pozrieť a možno to budú naši ďalší mladí hasiči.
Súťažilo sa v štafete 8×50 cik-cak pre mladých hasičov a dorast si zmeral sily v dvoch pokusoch požiarneho útoku s vodou. Počítal sa lepší čas z dvoch pokusov. Aj keď počasie pred súťažou ohrozilo konanie podujatia, patrón hasičov sv.Florián stál pri mládeži a súťaž prebehla za výborných podmienok.
Dosiahnuté výsledky :
Štafeta 8x50m –krúžky mladých hasičov:
Dievčatá : Bystré 96,19, Kojatice 105,29
Chlapci : Víťaz 91,41, Bystré 94,18, Prešov 99,01, Hrabkov 99,81, Kojatice 112,45
Požiarny útok s vodou
Dorastenky : Svinia 22,28, Hubošovce 22,43, Lemešany 23,15, Chmiňany 25,37, Pušovce 29,70
Dorastenci : Ďačov 16,58, Bajerov II 16,92, Hubošovce 17,66, Chmiňany 18,36, SOŠt Prešov 3.ročník 18,47, Bajerov I 19,08, Bzenov 20,46, Hendrichovce I 21,84, Sedlice 22,58, Hendrichovce II,Lipovce a SOŠt Prešov 2. ročník – neplatné obidva pokusy.

Dňa 26.mája 2017 sa v obci Sedlice konalo okresné kolo hry Plameň. Do hry sa zapojilo celkom 13 krúžkov mladých hasičov, ktorí súťažili v štafete na 400m a v požiarnom útoku podľa pravidiel CTIF. Podujatia sa zúčastnil aj prezident DPO SR p.Pavol Ceľuch, predseda KV DPO Marián Rušín, pracovníci OR HaZZ Prešov, starostovia okolitých obcí a veľa obdivovateľov mladých hasičov.
Dosiahnuté výsledky :
Dievčatá : Široké 1022,68, Sedlice 983,44, Chminianska Nová Ves 973,14, Kojatice 929,09
Chlapci: Široké 1039,28, Sedlice 1003,46, Chminianska Nová Ves 997,76, Víťaz 998,32, Ľubovec 979,63, Kojatice 944,74, Prešov 941,92, Ľubotice 916,47, Radatice 857,77
Najmladší súťažiaci : Šimon Kováč Radatice 7 rokov a Miriam Husáková Sedlice 8 rokov- ceny venoval predseda územného výboru Ing.Marek Angelovič
Najlepší vedúci KMH Štefan Mačišák Sedlice
Súťaže sa zúčastnilo aj družstvo mladých hasičov z družobného DHZ Nový Salaš.
Obci a DHZ Sedlice p.Humeňanská a Marek Angelovič odovzdali ďakovné listy za zodpovednú prípravu okresného kola hry Plameň.

Foto: Peter Cápay http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Plamen_2017
Foto: Alžbeta Timková http://dhzsedlice.rajce.idnes.cz/Plamen_2017

Foto Peter Cápay : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Rozlucka_16.5.2017

Valné zhromaždenie sa konalo v Prešove 25.februára 2017 na Budovateľskej ulici. Vedením bol poverený čestný predseda OV DPO Peter Cápay, ktorý po odznení štátnej hymny privítal delegátov a hostí na jednaní.
Hosťami boli Mgr. Michal Kovalčík – člen Snemu DPO SR , Mgr. Radoslav Lacko ,riaditeľ OR HaZZ Prešov, Marián Rušín, predseda KV DPO, Mgr. Peter Kulan ,referent CO a PO MsÚ Prešov, Adrián Lata, historik PO v Prešove, zaslúžilí členovia DPO SR Prešov a vybraní funkcionári DHZ, ktorí mali podiel na plnení úloh okresnej organizácie.
Po privítaní delegátov a hostí predsedajúci oznámil úmrtie zaslúžilých členov DPO SR Mikuláša Žemličku z Prešova a Pavla Tkáča z Fričoviec a vyzval prítomných k ucteniu pamiatky zosnulých minútou ticha.
Rokovanie bolo pripravene a vedené v zmysle Stanov DPO SR, registrovaných na Ministerstve vnútra SR 23.decembra 2016,č.spisu VVS-1-900-90-3769-13,kde sa mení názov Okresná organizácia DPO na Územná organizácia DPO SR, Plénum okresného výboru DPO SR na plénum Územnej organizácie DPO SR, Okresný výbor DPO na Územný výbor DPO , riaditeľ OV DPO na tajomník Územného výboru DPO …
Nasledovalo schválenie Programu VZ, rokovacieho a volebného poriadku, pracovného predsedníctva v zložení : Marek Angelovič, Mária Humeňanská, Peter Cápay, Michal Kovalčík, Radoslav Lacko, Peter Kulan, Marián Rušín, Adrián Lata, Milan Tomčo a Pavol Fiľakovský,
-mandátovej komisie :Božena Orlovská, Jozef Repka a Ján Semančík,
-volebnej komisie :Kristína Šebešová,Dominika Gľabová a František Pipka,
– návrhovej komisie :František Štofko, Lívia Fiľakovská a Jozef Kišš.
Všetky predložené návrhy boli s menšími pripomienkami schválené .
Správu o činnosti od predchádzajúceho OVZ delegátov DHZ v roku 2012 a o úlohách ÚzO DPO SR na ďalšie obdobie predniesol predseda OV DPO Ing.Marek Angelovič.
Správu o hospodárení so stanoviskom OKaRK za hodnotené obdobie predniesla predsedkyňa OKaRK Lívia Fiľakovská
V diskusii bola ako prvá vyhodnotená Súťaž aktivity medzi okrskami za rok 2016, poradie okrsok 1.Prešov-najlepší DHZ Prešov, 2.Lemešany – DHZ Drienov, 3.Fričovce-DHZ Široké, 4.Chminianská N. Ves – Chminianska N. Ves, 5.Terňa-DHZ Gregorovce, 6.Víťaz-DHZ Chmiňany, 7.Lipníky-DHZ Chmeľov, 8.Sedlice-DHZ Ľubovec, 9.Kokošovce-DHZ Petrovany, 10.Rokycany-DHZ Bzenov, 11.Fintice-DHZ Demjata, 12.Mirkovce-DHZ Brestov.
Poradie v súťaži aktivity medzi DHZ: 1.Drienov – 1285 bodov, 2.Prešov – 1230 bodov, 3.Lemešany-990 b., 4.Petrovany -950 b.,5. Chminianska N.Ves-870 b.,6.Široké 820 b… najslabšie Varhaňovce 20 bodov , nezapojili sa DHZ Chmeľovec, Tuhriná, Lučina, Ruská Nová Ves, Zlatá Baňa a Túlčik. Hodnotené neboli nové DHZ Veľký Šariš, Ľubotice a DHaZZ Chmeľov.
Potom Marek Angelovič poďakoval členom Predsedníctva OV DPO za 5-ročnú prácu a odovzdal im upomienkové predmety, tieto dostali aj hostia a pozvaní zaslúžilí členovia DPO SR. Osobitné poďakovanie Marek Angelovič vyjadril riaditeľke OV DPO Márii Humeňanskej a Petrovi Cápayovi za pomoc pri výkone jeho funkcie počas uplynulých piatich rokov.
Diskusia potom pokračovala diskusnými príspevkami delegátov a hostí. Vystúpilo celkom 9 osôb. Pripomienky k vyšším orgánom vznesené neboli.
Na záver diskusie bolo udelené slovo obidvom kandidátom na predsedu ÚzV Ing.Marekovi Angelovičovi a Ing.Petrovi Tomčovi, ktorí delegátov oboznámili so svojou predstavou ďalšieho rozvoja požiarnej ochrany .
Po ukončení diskusie informovala mandátová komisia o počtoch prítomných. Z počtu 79 delegátov s hlasom rozhodujúcim sa jednania zúčastnilo 70 ,čo tvorí 88,6%, VZ ÚzO DPO SR Prešov bolo týmto uznášaniaschopné.
Mária Humeňanská bola na základe zmeny v Stanovách DPO SR potvrdená do funkcie tajomníka ÚzV DPO SR Prešov.
Voľba predsedu prebehla tajným hlasovaním. Hlasovalo 70 delegátov s hlasom rozhodujúcim, všetky odovzdané hlasovacie lístky boli platné. Ing.Marek Angelovič získal 56 hlasov, Ing Peter Tomčo 14 hlasov. Na základe výsledkov voľby sa na roky 2017 – 2022 stal doterajší predseda , Ing.Marek Angelovič.
Potom nasledovali voľby delegovaných členov jednotlivých okrskov verejným hlasovaním do Pléna ÚzO DPO.
Členmi 31-členného Pléna ÚzO DPO sú: Branislav Obal a Jozef Kišš za okrsok Prešov, Ján Piskura a Július Rychvalský za Fintice, Ján Namešpetra a Ondrej Koločík za Lipníky, Marián Mikolaj a Ján Semančík za Terňa, František Štofko, Stanislav Leško a Peter Tomčo za Kokošovce, Marek Angelovič, Martin Slanina a Božena Orlovská za Lemešany, Zdenka Šostáková a Ľudmila Kovaľová za Rokycany, Martin Fiľakovský a Peter Fiľakovský za Sedlice, Ľuboš Markuš, Jozef Repka a Dominika Gľabová za Chminiansku N.Ves, Štefan Magda, Juraj Fotta a Anna Olejárová za Víťaz, Jaroslav Sedlačko, Jozef Jurek a Silvia Kováčová za Fričovce, František Pipka a Adrian Höger za Mirkovce , Mária Humeňanská – tajomník ÚzV DPO a Radoslav Lacko – riaditeľ OR HaZZ z titulu funkcie.
Do 15- členného Územného výboru boli zvolení : Ing.Marek Angelovič ako predseda, Mária Humeňanská, tajomník ÚzV a Radoslav Lacko, riaditeľ OR HaZZ z titulu funkcie, Branislav Obal za okrsok Prešov, Ján Piskura – Fintice, Ján Namešpetra – Lipníky, Marián Mikolaj – Terňa, František Štofko – Kokošovce, Božena Orlovská – Lemešany, František Pipka Ing. – Mirkovce, Zdenka Šostáková Mgr. – Rokycany, Martin Fiľakovský – Sedlice, Ľuboš Markuš – Chminianska N.Ves, Štefan Magda – Víťaz a Jaroslav Sedlačko – Fričovce.
KaRK ÚzO DPO bola zvolená v zložení : Lívia Fiľakovská-Dedlice, Margita Barbasová, Anna Dzurjová a Viera Repková – Prešov, Alžbeta Semančíková – Gregorovce.
Po vyhlásení výsledkov bola vyhlásené prestávka, v rámci ktorej Ing.Marek Angelovič zvolal prvé zasadnutie Pléna ÚzO DPO SR , na ktorom bol potvrdený podpredseda ÚzV Jaroslav Sedlačko a pomocné komisie.
-Výcvikový štáb: Jaroslav Sedlačko, Ján Semančík, Martin Slanina, Stanislav Jurek, Juraj Fotta, Štefan Bonk, Marián Andraščík, Julián Rychvalský, Ondrej Koločik, Adrián Höger, Štefan Mačišák
-Preventívno-výchovná komisia: Martin Fiľakovský, František Potocký, Slavomír Kočiš, Jozef Kišš, Peter Cápay, Pavol Fiľakovský, Milan Tomčo
-Komisia mládeže: Ľuboš Markuš, Peter Fiľakovský, Peter Uličný, Vasiľ Feckanič, Ivana Straková
O výsledkoch 1. zasadnutia pléna ÚzO DPO informovala tajomníčka ÚzV Mária Humeňanská.
V zmysle schváleného volebného poriadku sa stal delegátom na RVZ DPO SR, zástupcom v Sneme DPO SR a členom KV DPO SR Ing.Marek Angelovič- predseda ÚzV DPO SR.
V ďalšej časti jednania bol prerokovaný návrh Plán činnosti ÚzO DPO na roky 2017 – 2022, ktorý predniesla Mária Humeňanská. Tento bol po zapracovaní pripomienok schválený.
Predseda návrhovej komisie, František Štofko predniesol návrh na uznesenie, ktorý bol delegátmi ÚzO DPO schválený.
Záver rokovania urobil predseda ÚzV DPO Ing. Marek Angelovič, ktorý poďakoval za prejavenú dôveru a všetkým prítomným za aktívny prístup k jednaniu. Vyjadril presvedčenie, že organizácia hasičov okresu Prešov bude i naďalej prínosom pre spoločnosť v oblasti zabezpečenia a rozvoja požiarnej ochrany. Potom jednanie ukončil.
Foto Eva Tarbajová: http://dpopresov.rajce.idnes.cz/OVZ_uo_2017

Milé hasičky a hasiči, milí hostia !
Stretávame sa opäť po roku, aby sme zhodnotili výsledky našej práce a vytýčili si nové plány a ciele na ďalší rok.

Nakoľko, náš dobrovoľný hasičský zbor je zaradený v skupine „A“ celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území SR, bola nám aj v tomto roku vykonaná kontrola s vyhlásením poplachu a ostrým výjazdom. Poplach bol vyhlásený KR HaZZ v Prešove, kde výjazd jednotky 1+4 s technikou pre skupinu „A“ je potrebné uskutočniť do 10 minút od vyhlásenia poplachu. Naši členovia ho zvládli za necelých 6 minút a to s Volkswagenom Transportér, nakoľko Tatra 815 ešte nebola doma po repase. Tejto previerky v plnej výbave s oblečením zásahových uniforiem sa zúčastnili Pavol Fiľakovský st., Imrich Krajňák, Miroslav Šebeš, a Pavol Fiľakovský, ml.. ďalšia takáto previerka nám bola vykonaná koncom roka 20. decembra. Poplach bol vyhlásený krajským a okresným riaditeľstvom HaZZ v Prešove, kde objektom požiaru bol kontajner na miestnom cintoríne. Po vyhlásení poplachu bola zvolaná jednotka, ktorá v plnej výstroji a výzbroji vyrazila s Tatrou 815 do 7 minút. Zásahovú jednotku tvorili Fiľakovský Pavol, Šebeš Miroslav, Fiľakovský Martin a Mačišák Štefan. Previerka bola ukončená skontrolovaním techniky, a dokumentácie o školení členov a spôsobilosti veliteľov.
23.01.2016 nás čakal veľký deň – deň, kedy nám mala byť po generálnej oprave odovzdaná Tatra 815 CAS 32. Aby tento deň bol po všetkých stránkach čo najkrajší, predchádzala mu aj generálna očista celej hasičskej stanice. Tejto brigády sa chopili v garáži Martin Fiľakovský, Pavol Fiľakovský st., Miroslav Šebeš, Tomáš Fiľakovský, Vladimír Vavrek, Juraj Stachura, Štefan Mačišák, Juraj Fiľakovský, Daniel Štefko, Marek Fedor, ml. a Richard Fedor. Dievčatá sa ujali ostatných priestorov a boli to dobrovoľníčky: Erika Fiľakovská, Katarína Janigová, Simona Kotuličová, Ivana Štvartaková, a Monika Makarová. A nastal ten deň s veľkým D. V tento mrazivý deň k nám zavítal podpredseda vlády a minister vnútra SR JUDr. Robert Kaliňák, ktorý nám prišiel odovzdať hasičské auto TATRA 815 CAS 32 po generálnej oprave. Auto nám verne slúžilo 26 rokov, ale aj napriek jeho pravidelnej údržbe sa vek podpísal na jeho stave, a tak dňa 22.7.2015 bolo odovzdané na generálnu opravu v Liptovskom Hrádku. Slávnostný akt sa začal príchodom ministra vnútra JUDr. Roberta Kaliňáka na hasičskom vozidle. Po príchode prijal minister hlásenie od veliteľa Petra Fiľakovského pred nastúpenou hasičskou jednotkou. Následne starosta obce Imrich Krajňák privítal ďalších významných hostí – poslanca NR SR Stanislava Kubánka, štátneho tajomníka MV SR Mariána Saloňa, prezidenta HaZZ SR gen. JUDr. Alexandra Nejedlého, generálneho sekretára DPO SR Vendelína Horvátha, vedúceho Sekretariátu DPO SR Jána Parčiša, ako aj riaditeľa KR HaZZ v Prešove Jána Goliáša, riaditeľa OR HaZZ Radoslava Lacka, riaditeľku OV DPO Prešov Máriu Humeňanskú a starostov okolitých obcí. Po krátkom príhovore starostu obce, stručnej informácii o hasičskom zbore, jeho vzniku, významných historických udalostiach a napredovaní, nasledoval príhovor ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka, ktorý vyzdvihol prácu dobrovoľných hasičov, ich obetavosť a čas, ktorý venujú tomuto poslaniu. Zvlášť sa prihovoril mladým hasičom, ktorí svoj voľný čas vymenili za pomoc blížnemu a raz preberú plnohodnotne štafetu a budú pokračovať v duchu svojich predchodcov, s vedomím, že poslanie, ktoré plnia hasiči je krásne, ušľachtilé a nanajvýš potrebné.
Po príhovore nastal čas odovzdania kľúčov od vozidla do rúk veliteľa hasičského zboru a následne pokrstenie šampanským. Program pokračoval obhliadkou vozidla, fotením, skúšobnou jazdou a obhliadkou hasičskej stanice. Celú túto delegáciu privítal v kompletnom zložení výbor DHZ a uvítaciu jednotku tvorili: Róbert Varga, Miloslav Timko, Tomáš Sýkora, Miloslav Kočiš, Štefan Stachura, Marek Fedor, ml. Juraj Fiľakovský, Erika Fiľakovská, Dominika Priputenová, Simona Kotuličová, Katarína Janigová, Juraj Stachura, Daniel Štefko, Richard Fedor, Mária Fiľakovská, ml. Monika Makarová a Ivana Štvartaková. Stravu a občerstvenie zabezpečil Pavol Fiľakovský, Imrich Krajňák a Štefan Mačišák. Na príprave obedu sa podieľali Štefan Mačišák, Mária Mačišáková, Katarína Janigová, ostatné dievčatá sa starali o občerstvenie a podávanie kávy.
Tatru 815 sme mohli hneď vyskúšať na taktickom cvičení vo výcvikovom stredisku Lešť. Toto cvičenie sa konalo z nariadenia MV SR na pokyn prezidenta HaZZ č. 5/2015 v dňoch 4.-5. marca 2016. Okrem Tatry bolo použité aj druhé zásahové vozidlo Volkswagen Transportér. Tohto výcviku sa zúčastnili a nové vedomosti a skúsenosti načerpali Fiľakovský Martin, Peter, Tomáš, Šebeš Miroslav, Mačišák Štefan a Vavrek Vladimír. Ďalšie taktické cvičenie, ktoré malo preveriť pripravenosť a schopnosť v teréne, sa konalo dňa 10.09.2016 v obci Radatice. Účelom cvičenia bolo precvičiť si spoluprácu s DHZ Radatice, Ľubovec a Lemešany pri likvidácii požiaru suchého porastu lúky. Tohto taktického cvičenia sa zúčastnili: Fiľakovský Peter, Martin, Tomáš, Mačišák Štefan, Vavrek Vladimír, Kočiš Miloslav a ako pozorovateľ Fiľakovský Pavol.
Po týchto cvičeniach, ktoré nás zdokonaľujú, môžem nadviazať ďalšími výjazdmi, ktorých sme tohto roku mali 20. Najviac výjazdov a to 16 bolo v horúcich letných dňoch napúšťaním bazénov. Veríme, že sme svojou pomocou spríjemnili niekoľkým občanom prežitie letných horúčav. Okrem týchto výjazdov boli aj výjazdy za účelom ochrany majetku. Hneď prvý, nahlásený predsedovi DHZ bol 29.01.2016. V obytnom dome Milana Timka č. 152 bol susedom ohlásený požiar po spozorovaní iskier z komína. Po príjazde hasičská jednotka zistila, že sa jedná o požiar komína v ktorom horela sadza. Po vybratí horiaceho dreva z kotla topné teleso vyhaslo. Hasičská jednotka ešte 2,5 hod. vykonávala protipožiarnu hliadku v obytnej časti domu, na povale a na streche, kým sadza nedohorela, aby nedošlo k požiaru celého rodinného domu. Túto hasičskú jednotku tvorili: Fiľakovský Martin, Fiľakovský Tomáš a Mačišák Štefan. Ďalší ohlásený požiar bol 27.06.2016 v kameňolome. Pracovníkom kameňolomu bol ohlásený dym z lesa a príjazdom jednotky bolo zistené, že sa jedná o staršiu borovicu zasiahnutú bleskom. Nakoľko terén bol veľmi náročný a s technikou sa nebolo možné dostať, museli byť použité 2 ks hasiacich vakov každý s 20 l vody a motorová píla. Tohto zásahu sa zúčastnili Fiľakovský Martin, Fiľakovský Pavol a Šebeš Miroslav. Jedným zo zásahov bolo vyčistenie studne na úžitkovú vodu po búrke, spoluobčanovi Antonovi Kešeľákovi a Antonovi Križanovskému. Za pomoci kalového čerpadla bola voda zo studní vyčerpaná a Tatrou 815 boli studne a skruže umyté. Týchto výjazdov z 1. októbra a 12. novembra sa zúčastnili Fiľakovský Juraj, Martin, Tomáš. Ďalší z výjazdov bol dňa 09.11.2016 na základe výzvy operačného dôstojníka HaZZ v Prešove k požiaru hospodárskej budovy v obci Suchá Dolina. Jednalo sa o požiar vnútorných priestorov hospodárskej budovy, kde v blízkosti ohňa sa nachádzala aj propanbutanová fľaša s horákom. Nakoľko horel už aj krov, bolo potrebné trhacím hákom strhnúť obklad a izoláciu. Po príchode jednotky HaZZ Prešov, bol zadymený priestor odvetraný pretlakovým ventilátorom a zmonitorovaný termo kamerou. Zásahu sa zúčastnili Fiľakovský Pavol, Martin, Peter, Tomáš a Šebeš Miroslav.
Aby naša technika bola vždy pripravená, bolo potrebné vykonať aj nejaké väčšie či menšie opravy. Na vozidle Volkswagen Transportér ich bolo potrebné vykonať, nakoľko vozidlo bolo zakúpené jazdené. Najviac času počas roka strávili pri opravách Kočiš Miloslav, Fiľakovský Tomáš a Fiľakovský Martin.
Jednou z brigád, ktorú vykonávame každý rok okrem vlaňajšej, je zber železného šrotu. Dňa 23.04.2016 sa na túto brigádu podujali Šebeš Miroslav, Mačišák Štefan, Fiľakovský Peter, Fiľakovský Tomáš a Vavrek Vladimír a tak vyzberali 6740 kg, za ktoré nám do kasy pribudlo 402,- € .
Do veľkej dvojtýždňovej brigády sme sa pustili 27.08.2016, a to do opravy strechy našej hasičskej stanice. Nakoľko sme zistili, že nám do budovy zateká a stavba už bola po záruke, túto opravu sme museli vykonať svojpomocne. Pri oprave bolo potrebné odkryť celú strechu, nanovo ju prekryť fóliou a opäť prelatovať a znova celú pokryť krytinou. Najviac času a to 63 brig. hodín strávil Fiľakovský Peter (keďže je v tomto obore doma), taktiež 63 hod. si na streche užil aj Fiľakovský Tomáš, 49 hod. svojho času venoval Mačišák Štefan, 37 hod. Fiľakovský Martin, 31 hod. Vavrek Vladimír, 30 hod. Stachura Juraj, 12 hod. Fiľakovský Lukáš, 11 hod. Fedor Pavol, 6 hod. Fiľakovský Juraj, Mačišák Michal a 3 hodiny odpracoval Fedor Marek ml.. O stravu a občerstvenie sa staral predseda DHZ Fiľakovský Pavol. Za všetky pomocné ruky týchto dobrovoľníkov a svoj čas, ktorý trávili aj do neskorých nočných hodín patrí veľké ďakujem. Medzi brigádu alebo pomoc blížnym môžem zahrnúť aj čistenie priekopy na vyšnom konci, ktorú čistili Fiľakovský Martin, Mačišák Štefan a Mačišák Michal.
Od brigád prejdem k ďalším aktivitám. Niektoré vykonávame už s pravidelnosťou rok čo rok, iných sme sa zúčastnili prvýkrát, napríklad usporiadateľmi pri krížovej ceste boli členovia: Fiľakovský Peter, Fiľakovský Martin a Mačišák Štefan. Veľká Noc je najväčším kresťanským sviatkom a preto aj stráženie Božieho hrobu v nočných hodinách medzi 23-ťou a 5-tou hodinou nám patrí rok čo rok. Túto službu vykonávame s hrdosťou a tohto roku sa jej chopili: Fiľakovská Lívia, st. a Fiľakovská Erika, Joščák František a Joščák Marek, Fiľakovský Emil a Martin, Fiľakovský Peter a Timko Miloslav, Fiľakovský Pavol a Mačišák Štefan, Chomjak Milan a Šebeš Miroslav. Taktiež 26.05.2016 na sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi sa procesie so službou nesenia baldachýnu a zástavy ujali: Fiľakovský Pavol, Peter, Martin, Mačišák Štefan a Chomjak Milan. Usporiadateľskú činnosť vykonávali Richard Fedor a Marek Fedor, ml. Ďalším podujatím, ktorého sme sa zúčastnili boli oslavy sviatku sv. Floriána, konané 8. mája na Čergove. Program začal liturgickou pobožnosťou pri soche sv. Floriána, pokračoval zápismi do pamätnej knihy a neskôr kultúrnym programom folklórnych súborov, ktorého sa zúčastnil aj FS Sedličan. Tento deň si uctili aj ďalší členovia DHZ, ale aj tí, ktorí sú súčasne členmi FS Sedličan.
Okrem rôznych brigád, či iných akcií nezaháľame, ale pravidelne sa zúčastňujeme aj súťaží. S výcvikom a súťažami začínajú najmladší hasiči, žiaci a žiačky Základnej školy. Našu školu a DHZ reprezentovali na okresnom kole hry Plameň 03.06.2016 v Širokom. Po prvýkrát boli výsledky hodnotené podľa medzinárodných pravidiel. Na futbalové ihrisko nastúpilo 13 družstiev chlapcov a dievčat, aby ukázali svoje zručnosti pri plnení hasičských disciplín CTIF a štafete na 400 m. Chlapci z ôsmich družstiev obsadili pekné 4. miesto a dievčatá z piatich družstiev taktiež skončili na 4. mieste. Za najmladšieho hasiča bol vyhlásený Maťko Fiľakovský. Ďalšou už tradičnou súťažou, ktorej sa pravidelne zúčastňujú mladí hasiči bol 10. ročník pohárovej súťaže “Memoriál Ing. Imricha Tomku“ v obci Nový Salaš – okres Košice okolie, ktorý sa konal 6.augusta. Nakoľko DHZ Nový Salaš oslavoval 95. výročie založenia DHZ, zúčastnili sme sa aj sprievodu obcou a sv. omše. Po sv. omši nasledovala samotná súťaž na miestnom ihrisku. Súťažilo sa v päťčlenných družstvách a naše dievčatá išli po tretíkrát obhájiť prvé miesto, čo sa im žiaľ nepodarilo, skončili na krásnom druhom mieste a putovný pohár nezískali. Chlapci z piatich družstiev skončili poslední. Osláv sa zúčastnili aj naši funkcionári a pri tejto príležitosti bola nášmu DHZ udelená plaketa za dlhoročnú spoluprácu. Okrem súťaží, sa deti 21. augusta na pozvanie krajského múzea v Prešove zúčastnili ukážky, ktorú organizoval samosprávny kraj s názvom Leto s Rákocim – Rákoci sa diví. Naši mladí hasiči v päťčlennom družstve chlapcov a dievčat predviedli ukážku hasenia požiaru s vodou pomocou hasičskej techniky DHZ Lipovce – Iveco Daily. Ukážka spočívala v rozvinutí vedenia hadicami D a vystreknutí vody. Druhá ukážka pozostávala z uhasenia ohňa v plechových vedrách za pomoci prenosných striekačiek (džberoviek). Obidve ukážky si mohli vyskúšať aj malí návštevníci tohto podujatia. Za prípravu KMH by som rád poďakoval cvičiteľom, Petrovi Fiľakovskému a Štefanovi Mačišákovi a tiež aj riaditeľovi ZŠsMŠ v Sedliciach Mgr. Štefanovi Rimákovi, za uvoľnenie žiakov k nácvikom.
Tak ako deti súťaže začínajú, tak ich aj završujú. Dňa 21. októbra 2016 sa konal 13. ročník halovej súťaže krúžku mladých hasičov o putovný pohár primátorky mesta. 5-členné súťažné družstvá súťažili v štafete na 5×35 m, štafete požiarnych dvojíc a uzlovej štafete. Výsledkom bol súčet časov dosiahnutých v jednotlivých štafetách, znížený o výhodové body za vek. Súťaže sa zúčastňujú chlapci a dievčatá vo veku 8 až 16 rokov. Do súťaže bolo zapojených 42 kolektívov s 18-timi družstvami dievčat a 24 družstvami chlapcov. Našu školu reprezentovali dve družstvá dievčat a dve družstvá chlapcov. Prvé družstvo dievčat obsadilo 4. miesto s počtom bodov 126,26 a druhé družstvo skončilo na 16. mieste, s počtom 277,41. Chlapci obsadili 8. miesto s počtom bodov 126,14 a druhé družstvo chlapcov s počtom bodov 206,15 obsadilo 21. miesto. Musím vyzdvihnúť deti, ktoré sa tejto súťaže zúčastnili prvýkrát, aj keď sa neumiestnili na vyšších priečkach, ich disciplína bola ukážková a aj tí starší sa môžu od nich učiť ako sa správať. Veríme, že tento rok si to trošku okukali a ďalšie roky nám už budú nosiť domov aj poháre. Ako najmladší hasič bol ocenený Paľko Fedor. Je vidieť, že deti tento krúžok baví, nakoľko sa aj ich spolužiaci zapojili do celoslovenskej súťaže – už 13. ročníka súťaže detí vo výtvarnom prejave. Túto súťaž vyhlásil generálny sekretár DPO SR a prezident HaZZ s témou „Hasiči budúcnosti“ V celoslovenskej súťaži sa na 1. mieste v kategórii do 9 rokov umiestnila Patrícia Dubecká a v kategórii od 10 do 12 rokov obsadila 3. miesto Zuzana Rimáková. Tieto dievčatá si 5. októbra v Dome DPO SR v Bratislave prevzali ocenenia, ktoré im odovzdal prezident DO SR PhDr. Ladislav Pethö, spolu s viceprezidentom DPO SR pre mládež Antonom Urdovičom a generálnym sekretárom DPO SR Vendelínom Horvátom. K ich úspechu im zablahoželal aj prezident HaZZ gen. JUDr. Alexander Nejedlý. Veríme, že to bola nezabudnuteľná udalosť, nakoľko ich ešte čakala zastávka na nádvorí Bratislavského hradu, Slavíne a Hasičskej stanice v Petržalke.
Prvé obvodové kolo žien a mužov pre okrsky Sedlice a Rokycany sa konalo 5. júna v obci Žipov. V okrsku Sedlice súťažili 3 družstvá mužov, z ktorých naši muži skončili na druhom mieste so stratou necelých 11 sekúnd za družstvom z Ľubovca. Ženy, tie pravidelne prinášajú pohár z krásneho 1. miesta, nakoľko už niekoľko rokov v našom okrsku nemajú súperky. Hodnotenie bolo súčtom časov štafety na 8×50 m cik-cak a jedného pokusu PÚ s vodou na sklápacie terče.
12. júna sa v obci Záhradné konalo – okresné kolo žien nad 30 a mužov nad 35 rokov. Súťaže sa zúčastnili štyri ženské a 11 mužských družstiev. Družstvá súťažili v dvoch pokusoch a do hodnotenia sa počítal lepší čas. Ženy s časom 27,63 skončili na štvrtom mieste. Do pohárového miesta im chýbalo len 38 stotín sekundy. Muži s časom 19,30 obsadili krásne 2. miesto, a od prvenstva ich delilo 57 stotín sekundy.
V rámci osláv stého výročia založenia DHZ Šarišské Bohdanovce sa dňa 19.6. konalo okresné kolo dorastu a dospelých. Samotná hasičská súťaž bola v kategórii dorastenci, dorastenky, ženy a muži. Každé družstvo malo 2 pokusy. Tu sme mali zastúpené tri družstvá a priniesli sme si domov aj tri poháre. Dorastenky s časom 27,96 obsadili druhé miesto, dorastenci s časom 27,96 tretie miesto a ženy s časom 23,98 sa tiež umiestnili na peknom druhom mieste.
Dňa 24.júna 2016 sa na ihrisku Strednej odbornej školy technickej konal druhý ročník pohárovej súťaže mladých hasičov o pohár riaditeľa školy. Do súťaže sa zapojili KMH -dievčatá, ktoré s časom 107,31 skončili na poslednom 4. mieste, chlapci s časom 103,56 na poslednom 5. mieste. Deti súťažili v štafete 8×50 cik-cak. Dorastenky s časom 24,62 obsadili 6. miesto z ôsmich družstiev a dorastenci s časom 20,15 obsadili 7. miesto z celkového počtu 13 družstiev. Dorastenci súťažili len v PU.
Po prvýkrát sme sa zapojili aj do súťaže s PS-8. Bol to 9. ročník súťaže o pohár starostu obce v Lipovciach. Súťaž je na kondičku náročná, koná sa v lese do strmého kopca z vodného zdroja. Naša striekačka pri prvom pokuse zlyhala, preto bol pokus neplatný. Na druhý pokus sme si zapožičali striekačku od DHZ Lemešany, aj keď tento pokus vyšiel, čas už nestačil na lepšie umiestnenie ako na posledné miesto.
19.9.2016 sa konal druhý ročník Toryského pohára, ktorý sa tak trochu neplánovane konal u nás. Druhý ročník tejto súťaže usporadúval okres Prešov. Súťaž sa mala konať v obci Lemešany. ale pre obsadené tamojšie ihrisko sa po dohode s OV DPO presunula k nám. Do tejto súťaže sme mali možnosť ako usporiadatelia zapojiť jedno družstvo žien a jedno družstvo mužov. Našim ženám sa veľmi nedarilo a obsadili posledné šieste miesto, ale muži s doteraz ich najlepším časom 17,96 skončili na peknom druhom pohárovom mieste. Tu by som chcel poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave, či samotnom priebehu súťaže. Ženám, ktoré pred súťažou kompletne upratali hasičskú stanicu, kuchárom za prípravu jedla, obsluhujúcemu personálu pre rozhodcov a hostí, členom ktorí obsluhovali v bufete a celému výboru, ktorý túto súťaž pripravoval.
Jednu mimoriadnu súťaž ženy a muži absolvovali počas priateľskej návštevy u našich českých bratov. V dňoch 22.7.- 25.7.2016 sme vycestovali za našimi družobnými priateľmi, na pozvanie v zložení – výbor DHZ, jedno družstvo mužov, družstvo žien, starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva. Pre našich priateľov sme si pripravili vecné dary, ktoré sme im odovzdali v prvý večer v hasičárni. Samotná súťaž sa konala na miestnom ihrisku 23.7., kde naše ženy zabodovali a všetkých prekvapili prvým miestom zo šiestich družstiev a muži obsadili 6. miesto z počtu družstiev 14.
Trošku oddychu sme si dopriali v období, keď sme nesúťažili. Tak ako každý rok, aj tento v nedeľu 14. augusta sme sa vybrali do našej už zaručenej destinácie Gino Paradise Bešeňová. Výletu sa zúčastnilo 53 hasičov s rodinnými príslušníkmi. Verím, že snáď všetci boli spokojní a touto cestou chcem poďakovať predsedovi DHZ Pavlovi Fiľakovskému za zorganizovanie výletu a za bezpečnú jazdu vodičovi autobusu Miroslavovi Šebešovi a Ladislavovi Dzurendovi, ktorý sponzorsky odviezol svojim autom tých výletníkov, ktorí sa do autobusu už nevošli.
Tento rok bol naozaj bohatý a náročný nie len na súťaže, ale aj iné akcie/podujatia. Niektoré sme absolvovali prvýkrát, na niektorých sme už ako doma. Jedným družstvám to vyšlo, iné sa potrápili, reprezentovali nás aj deti, takže vcelku môžeme povedať, že rok sme zvládli úspešne.
Po zbilancovaní celého roka by som končene rád prešiel aj k poďakovaniu. Najprv by som chcel poďakovať všetkým súťažiacim, za prístup a prezentáciu našej obce ako aj ich cvičiteľom Martinovi Fiľakovskému, Štefanovi Mačišákovi a Tomášovi Fiľakovskému. Vieme, že nie vždy to mali ľahké, keď na úkor svojho voľného času prišli na nácvik, ale nedochvíľnosť niektorých cvičiacich spôsobovala nervozitu medzi ostatnými aj cvičiteľmi. Poďakovanie patrí aj členom DHZ Štefanovi Mačišákovi, Martinovi Fiľakovskému a Marekovi Fedorovi st. a Pavlovi Fedorovi, ktorí sa zhostili úlohy vedúcich družstiev KMH na súťažiach, nakoľko Peter a Pavol Fiľakovský na týchto súťažiach boli rozhodcami. Martinovi Fiľakovskému chcem ešte poďakovať za vystrojenie družstiev na každú súťaž počas celej sezóny, a tiež za zozbieranie výstroje a uskladnenie po súťažiach. Poďakovať chcem aj Lívii Fiľakovskej – našej pokladníčke, ktorá spravuje našu hasičskú stránku, kde sú zdokumentované a fotografiami podložené všetky udalosti a tiež prispieva do občasníka Ozveny Sedlíc.

Poďakovanie chcem vyjadriť všetkým Vám členom, či sú to deti, dorastenci, muži, ženy, všetkým, ktorí si našli čas na nácvik a svoje schopnosti a zručnosti predviedli na súťažiach a tak sa zapríčinili o úspech a rozvoj DHZ v roku 2016. Za Vašu aktivitu, účasť na brigádach, pri zveľaďovaní a upratovaní hasičskej stanice, aj pri ostrých výjazdoch a pomoci blížnym, za ochotu vo voľnom čase sa venovať takému krásnemu a účelnému koníčku. Taktiež patrí vďaka našim rozhodcom Petrovi Fiľakovskému a Pavlovi Fiľakovskému a Martinov Fiľakovskému, ktorí sa zúčastňovali skoro na všetkých súťažiach v našom okrese, a tiež aj na krajských súťažiach a Peter Fiľakovský aj na národnom kole CTIF v Banskej Štiavnici. Nesmierna vďaka patrí nášmu starostovi obce Imrichovi Krajňákovi, ktorý nám bol a je vždy nápomocný, a to nielen všestranne ale aj finančnými prostriedkami pre DHZ.

Takto v skratke možno hodnotiť uplynulé ročné obdobie našej činnosti. Úprimná vďaka patrí celému výboru DHZ, predsedovi DHZ Pavlovi Fiľakovskému, všetkým členom DHZ, ktorí sa nielen po celý rok, ale za celé päťročné obdobie angažovali pri rôznych akciách.

Keď už spomínam päťročné obdobie, len na záver chcem pripomenúť, či vyzdvihnúť najdôležitejšie udalosti, ktoré sa počas tých piatich rokov stali. Rok 2012 sa začal dosť náročne, keď za mrazivej noci sme hasili strechu a podkrovie rodinného domu. V tomto roku bolo viacero požiarov a to v Radaticiach, či Suchej doline. Aby sme boli pripravení, členovia si vykonali niekoľko kurzov, či školenie základnej prípravy hasičských jednotiek. Rok 2013 nám priniesol zaradenie do skupiny „A“ v celoplošnom rozmiestnení síl a prostriedkov hasičských jednotiek. Pri príležitosti sviatku sv. Floriána prijal vtedajší prezident SR Ivan Gašparovič členov a funkcionárov DPO SR, medzi ktorými bol aj náš predseda Pavol Fiľakovský, sprevádzaný starostom Imrichom Krajňákom. Ďalší pamätný májový deň pre nášho predsedu Pavla Fiľakovského sa stal deň, kedy mu v Žiline bolo udelené najvyššie vyznamenanie – titul Zaslúžilý člen DPO SR. V roku 2014 sme slávili 90. výročie obnovenia DHZ a 120. výročie hasičskej organizácie Šarišskej župy, kde nám pri tejto príležitosti bola udelená Čestná zástava, čelnom snemu DPO SR p. Pavlom Ceľuchom. Pri tejto príležitosti nás poctili návštevou aj naši partneri z Čiech. V tomto roku sme z finančných prostriedkov z projektu MV SR zakúpili novú striekačku s obsahom 2000. V roku 2015 sme rozšírili náš vozový park o Volkswagen Transportér. Nedá mi ešte nespomenúť jednu milú udalosť, ktorá sa týka nášho predsedu Pavla Fiľakovského. Dňa 30. mája si v Trenčíne prevzal krásne vyznamenanie – Rad sv. Floriána, ktoré mu udelilo prezídium DPO SR na návrh KV DPO. Počas tohto obdobia a vďaka zaradeniu do skupiny „A“ sme z prostriedkov pridelených MV SR mohli zakúpiť a našu hasičskú stanicu vybaviť rôznou najmodernejšou technikou, či doplniť výstroj. Počas tohto obdobia sme sa zúčastnili v hojnom počte rôznych súťaží, z ktorých sme si doniesli nie málo pohárov.
Naša dobrovoľná organizácia má k dnešnému dňu 110 členov, z toho 37 žien, 1 zaslúžilého člena, 2 čestných členov, 13 členov je bezplatnými darcami krvi a 10 členov odoberá časopis Požiarnik. Výbor DHZ zasadal v roku 2016 5 krát a jeden krát bola zvolaná aj členská schôdza.

Milí hasiči,
konajme v duchu našich predchodcov, s vedomím, že poslanie, ktoré plníme je krásne, ušľachtilé a nanajvýš potrebné. Majme na mysli, že musíme byť pripravení pomôcť svojmu blížnemu v nešťastí. To nech je mottom našej práce aj pre rok 2017. Pri Vašej obetavosti a ochote som presvedčený, že aj v tomto roku s už novým zložením výboru spoločne veľa dokážeme.
Chcem Vám milí členovia z úprimného srdca zaželať pevné zdravie, šťastie a veľa pokoja, aby sme spoločnými silami dokázali urobiť všetko pre naplnenie nášho poslania, pre dobro každého spoluobčana.
Nech nám v tom pomáha náš patrón sv. Florián !

FOTO: Peter Lauf http://dhzsedlice.rajce.idnes.cz/VCS_2016

Dňa 21.októbra 2016 sa už po 13. krát zišli najmladší hasiči, členovia KMH, aby si zmerali svoje sily v štafete 5×35 m, štafete požiarnych dvojíc a uzlovej štafete. Výsledný čas je súčtom časov štafiet a získaných trestných bodov pri plnení disciplín a bodov za vek.
Mladých hasičov prišiel pozdraviť člen Predsedníctva DPO SR a predseda REK DPO SR Pavol Ceľuch, predseda KV DPO Prešov Marián Rušín, riaditeľ KR HaZZ Prešov Ján Goliáš, zástupca primátorky mesta Prešov Martin Ďurišin, členovia kancelárie primátorky mesta Peter Kulan a Anton Gašpar, riaditeľky OV DPO Prešov a Bardejov Mária Humeňanská a Gabriela Švárna, členovia POV Prešov a veľa ďalších priaznivcov mladých hasičov.
Hlavný rozhodca predseda OV DPO Prešov Marek Angelovič, rozhodcovia na úsekoch Peter Fiľakovský, Peter Uličný a Vasiľ Feckanič. Ozvučenie a vstupná kontrola hasiči DHZ Prešov. Súťaže sa zúčastnilo 18 KMH dievčat a 24 KMH chlapcov – celkom 42 5-členných družstiev.
Dosiahnuté umiestnenie :
Dievčatá : Široké 116,35, Bystré 118,9, Chminianska Nová Ves I. 124,52, Sedlice I. 126,26, Podolinec 134,57, Hrabkov 142,34, Veľký Slivník 143,79, Lemešany 150,33, Chminianska Nová Ves II. 153,23, Raslavice 156,24, Rozhanovce 161,59, Kojatice I. 162,06, Jarabina 162,09, Kojatice II. 176,70, Kojatice III. 184,63, Demjata I. 189,26, Demjata II. 229,55, Sedlice II. 277,41
Chlapci : Široké I. 110,72, Bystré I. 112,42, Víťaz I. 115,28, Víťaz II. 119,32, Chminianska Nová Ves I. 119,74, Podolinec 122,93, Široké II. 125,90, Sedlice I. 126,14, Bystré II. 133,53, Rozhanovce II. 133,80, Hrabkov 138,29, Chminianska Nová Ves II. 142,91, Veľký Slivník 151,48, Nemcovce I. 152,37, Oľšavce 163,98, Nemcovce II. 164,71, Raslavice I. 171,78, Rozhanovce I. 178,47, Prešov II. 186,73, Raslavice II. 203,84, Sedlice II. 206,15, Prešov I. 218,41, Ľubotice I. 277,36, Ľubotice II. 348,71,
Najmladší súťažiaci: Monika Dancaková DHZ Rozhanovce a Pavol Fedor DHZ Sedlice – ceny zakúpil predseda OV DPO Marek Angelovič
Najlepší vedúci KMH Marek Angelovič.
Víťazi putovných pohárov : dievčatá a chlapci Široké
Ceny a upomienkové predmety zakúpilo mesto Prešov a OV DPO Prešov.
Podujatie sa konalo v telocvični spojenej školy Ľudmily Podjavorinskej na Sekčove. Vďaka usporiadateľom, rozhodcom, súťažiacim a všetkým, ktorí sa podieľali na jeho úspešnom priebehu.
Foto – Peter Cápay: http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Halova_sutaz_2016

19.9.2016 sa v obci Sedlice konal 2.ročník Toryského pohára. Sedlice sa tak trochu neplánovane stali miestom ďalšej hasičskej súťaže. Tentoraz to bola, možno stále povedať, nová súťaž. Prvý ročník súťaže o Toryský pohár sa (v minulom roku) mal uskutočniť v obci Torysa, ale keďže v danom roku tam už organizovali inú veľkú súťaž, táto sa konala v Šarišských Dravciach. Do extravilánov týchto obcí vchádza rieka Torysa, ktorá potom preteká cez obce a mestá dvoch okresov – Sabinovského a Prešovského – a tak ich spája, preto aj názov Toryský pohár. Druhý ročník usporadúval okres Prešov, súťaž sa mala konať v Lemešanoch, kde vlastne rieka Torysa opúšťa okres Prešov, ale pre obsadené tamojšie ihrisko v daný termín sa po dohode presunula do Sedlíc. Súťaž organizuje OV DPO (okresný výbor dobrovoľnej požiarnej ochrany) Sabinov a OV DPO Prešov. Je organizovaná pre družstvá, ktoré nie sú zapísané v žiadnej lige a teda sú to tzv. neligové družstvá, a zároveň tie, ktoré za zúčastňujú počas sezóny hlavne pohárových súťaží. Aby mali aj motiváciu k svojim výkonom, zrodil sa nápad uskutočniť práve takúto súťaž ako záver hasičskej sezóny. Súťaže sa zúčastňuje prvých päť družstiev s najlepšími časmi z pohárových súťaží z okresu Sabinov a Prešov. Je to postupový kľúč podľa počtu účastných pohárových súťaží a umiestnenia. Počet registrovaných súťažných družstiev zahŕňal desať družstiev žien, desať družstiev mužov (mužom z Oľšova sa nepodarilo prísť), družstvá zo Sedlíc sa zúčastnili z dôvodu usporiadania súťaže. Po registrácii a otvorení súťaže sa ako prvé predstavilo družstvo domácich žien, ktorým sa dlho nedarilo zasiahnuť terč. Ani mužom sa prvý pokus nevydaril, pretože sa im nepodarilo včas zapojiť hadicu B, pokus bol neplatný. V druhom pokuse už obidve družstvá výrazne zlepšili formu i čas, ale na pohárové umiestnenie to napokon nestačilo.
Dosiahnuté výsledky. Ženy:
Chmiňany PO 20,18, Chminianska Nová Ves PO 21,60, Svinia PO 22,42, Poloma SB 22,89, Kojatice 23,24, Ďačov SB 23,81, Torysa SB 23,87, Župčany PO 25,38, Sedlice PO 29,38, Ľutina SB 38,03.
Muži: Bajerov PO 16,98, Brezovica SB 17,21, Ďačov SB 17,31, Sedlice PO 17,96, Lipovce PO 18,12, Chmiňany PO 18,46, Poloma SB 18,53, Bzenov 19,44, Nemcovce PO 20,21,Torysa 24,50.
Putovný pohár získali hasiči okresu Prešov ziskom 66 bodov, Sabinov získal 43 bodov. Ďalší ročník súťaže o Toryský pohár sa bude konať, ak sa nevyskytnú žiadne prekážky, v obci Torysa.
Foto: Peter Cápay:http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Torysky_pohar_2016

Dňa 24.júna sa na ihrisku Strednej odbornej školy technickej konal už druhý ročník pohárovej súťaže pre krúžky mladých hasičov v dvoch pokusoch požiarnej štafety 8×50 m a dorastencov v dvoch pokusoch požiarneho útoku s vodou. Podmienky zo strany školy boli pripravené na veľmi kvalitnej úrovni a oproti prvému ročníku bola aj oveľa väčšia účasť.
Dosiahnuté výsledky :
Dievčatá : Bystré 95,69, Kojatice 99,71, Široké 104,01, Sedlice 107,31
Chlapci : Široké 86,94, Víťaz 93,87, Hrabkov 95,47, Bystré 99,21, Sedlice 103,56,
Dorastenky : Bretejovce 20,21, Lemešany 22,09, Chmiňany 22,77, Šindliar 23,65, Svinia 24,25, Sedlice 24,62, Kojatice 27,40, Lipníky 28,34,
Dorastenci : Bertotovce 16,55, Ďačov 17,24, Bajerov 17,62, Lažany 18,53, Bzenov 18,71, Lipovce 19,16, Sedlice 20,15, SOŠt Prešov II 20,40, Chminianska Nová Ves 21,76, Župčany 21,94, SOŠt Prešov I 22,57, Záborské 25,41, Chmiňany 42,64
Foto: Peter Cápay: http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Sutaz_SOS_2016

V rámci osláv 100-ho výročia založenia DHZ Šarišské Bohdanovce sa dňa 19.júna 2016 konalo okresné kolo športovej súťaže dorastu a dospelých. Slávnostné podujatie začalo v dopoludňajších hodinách pobožnosťou, pokračovalo slávnostným obedom pre pozvaných hostí, na ktorom viceprezident DPO SR p.Vendelín Fogaráš, spolu s predsedom KV DPO Mariánom Rušínom odovzdali starostovi obce Čestnú zástavu DPO SR, ktorá bola na miestnom ihrisku slávnostne posvätená.
Pred zahájením súťaže boli odovzdané ocenenia osobám, ktoré sa pričinili o výsledky v oblasti požiarnej ochrany obce. K spestreniu programu prispeli aj deti miestnej materskej školy.
Samotná hasičská súťaž bola v kategórii dorastenci, dorastenky, ženy a muži. Každé družstvo malo 2 pokusy PÚ s vodou, počítal sa lepší čas.

Dosiahnuté umiestnenie :
Dorastenky :
Lemešany 23,53, Pušovce 25,64, Sedlice 27,96, Svinia 36,42, Lipníky 47,75, Kojatice 48,58, Šar. Bohdanovce 49,38

Dorastenci :
Chmiňany 19,38, Sedlice 20,62, Lipovce 25,08, Prešov SOŠ 25,50,

Ženy :
Šar.Poruba 21,78, Sedlice 23,98, Župčany 25,24, Chmiňany 26,16, Bretejovce 30,15, Bzenov 32,07, Chminianska Nová Ves 32,65

Muži :
Pušovce 16,55, Bretejovce 17,14, Ľubovec 17,20, Veľký Slivník 17,43, Hendrichovce 17,61, Šar.Bohdanovce 17,82, Kendice 17,91, Bajerov 17,92, Záborské 18,42, Brestov 18,48, Lesíček 19,16, Abranovce 19,51, Drienov 20,86, Víťaz 21,90, Okružná 22,52, Fintice 22,98, Chminianska Nová Ves NP
V závere boli odovzdané putovné poháre. Ing.Marek Angelovič odovzdal putovný pohár predsedu OV DPO v kategórii ženy DHZ Šar Poruba, podpredseda OV Pavol Fiľakovský odovzdal putovný pohár podpredsedu- veliteľa v kategórii muži DHZ Pušovce a Slavomír Kočiš odovzdal pohár okresného riaditeľa OR HaZZ za najlepší útok DHZ Pušovce.
Bola to náročná súťaž, ktorá preverila schopnosti usporiadateľov, súťažiacich aj rozhodcov. Poďakovanie patrí všetkým ktorí sa na jej priebehu a príprave podieľali.
Peter Cápay http://dpopresov.rajce.idnes.cz/OK_S.Bohdanovce_2016/

Dňa 12.júna sa konalo v obci Záhradné okresné kolo mužov nad 35 a žien nad 30 rokov. Družstvá súťažili v dvoch pokusoch požiarneho útoku. Do hodnotenia sa počítal lepší dosiahnutý čas.
Umiestnenie
Ženy : Hrabkov 21,55, Chmiňany 24,15, Fričovce 27,25, Sedlice 27,63
Muži : Chmiňany 18,73, Sedlice 19,30, Prešov 19,69, Záhradné 22,80, Štefanovce 23,22, Hendrichovce 24,24, Župčany 24,62, Bretejovce 24,82, Demjata 26,64, Bajerov 32,03, Hrabkov NP.
Najľahší súťažiaci : Mária Tobiášová Chmiňany 48kg
Najťažší súťažiaci : Jaroslav Hovančák Hrabkov a Peter Rychvalský Demjata 120 kg
Najstarší súťažiaci Jozef Štofko Chmiňany 85 rokov
Najťažšie družstvo Hrabkov a Prešov
Najstaršie družstvo Záhradné.
Poďakovanie patrí aj obecnému zastupiteľstvu a DHZ Záhradné za pripravenie výborných podmienok na splnenie súťaže.
Nezabúdame ani na výkony rozhodcov, ktorí rozhodovali bez protestov zo strany súťažiacich a aj samotným súťažiacim, ktorí svojím vystupovaním ukázali nasledovníkom hasičského športu, že vystupovanie na verejnosti majú v krvi .
Foto : Peter Cápay http://dpopresov.rajce.idnes.cz/OK_2016_nad_35_Zahradne/

Dňa 5.júna 2016 sa v obci Žipov konalo obvodové kolo pre okrsky Rokycany a Sedlice. Zúčastnili sa aj družstvá ďalších DHZ,ktoré sa nezapojili do predchádzajúcich obvodových kôl v ich okrskoch. Súťažilo sa v PÚ a štafete 8×50 m. Výsledný čas je súčtom časov obidvoch pokusov.
Dosiahnuté umiestnenie:
Okrsok Rokycany
ženy : Bzenov 125,17, Kvačany 143,32
muži . Bajerov 101,06, Bzenov 115,47, Žipov 120,99, Kvačany 128,57, Rokycany NP+104,85
Okrsok Sedlice
Ženy : Sedlice 139,40,
Muži : Ľubovec 102,67, Sedlice 113,09, Radatice 129,07
Ďalšie zúčastnené družstvá :
Ženy : Kendice 133,84, Hrabkov 145,82,
Muži : Okružná 110,64, Lemešany 114,91, Hrabkov 117,72, Petrovany 128,57, Trnkov NP+106,22

Peter Cápay

Dňa 3.júna 2016 sa v obci Široké konalo okresné kolo celoštátnej hry Plameň. Po prvý krát boli výsledky hodnotené podľa medzinárodných pravidiel.
Súťažilo sa v Štafetovom behu na 400 m s prekážkami – medzinárodný a Požiarnom útoku s prekážkami – medzinárodný. Výsledný čas je súčtom časom obidvoch pokusov

Dosiahnuté výsledky
Dievčatá :
Široké 1028,79, Chminianska Nová Ves 1006,91, Kojatice 986,19, Sedlice 981,26, Hrabkov 917,54

Chlapci : Široké 1036,45, Víťaz 1007,55, Chminianska Nová Ves 997,10, Sedlice 989,27, Hrabkov 981,58, Ľubovec 946,88, Radatice 910,76, Prešov 877,71
Ako najlepší vedúci KMH bola vyhodnotená Ivana Straková zo Širokého. Cenu a poháre venovala firma Florián

Najmladší súťažiaci Michaela Smolková Široké a Martin Fiľakovský Sedlice. Ceny venoval predseda OV DPO Prešov Ing. Marek Angelovič.
Dvaja súťažiaci splnili limit pre získanie výkonnostnej triedy.

Foto : Peter Cápay http://dpopresov.rajce.idnes.cz/OK_Plamen_2016

23. január 2016 patrí k ďalším významným dňom dobrovoľných hasičov z obce Sedlice. V tento mrazivý deň k nám zavítal podpredseda vlády a minister vnútra SR JUDr. Robert Kaliňák, ktorý nám prišiel odovzdať hasičské auto TATRA 815 CAS 32 po generálnej oprave. TATRU 815 naša obec dostala ako nové a toho času aj najmodernejšie vozidlo 10.7.1989. Auto nám verne slúžilo 26 rokov, ale aj napriek jeho pravidelnej údržbe sa vek podpísal na jeho stave a tak dňa 22.7.2015 bolo odovzdané na generálnu opravu v Liptovskom Hrádku. Na deň návratu sme netrpezlivo čakali, no veľmi milo nás prekvapila nie len kompletná oprava, ale celková úprava a vizáž.
Slávnostný akt sa začal príchodom ministra vnútra JUDr. Roberta Kaliňáka na hasičskom vozidle. Po príchode prijal minister hlásenie od veliteľa Petra Fiľakovského pred nastúpenou hasičskou jednotkou. Následne starosta obce Imrich Krajňák privítal ďalších významných hostí – poslanca NR SR Stanislava Kubánka, štátneho tajomníka MV SR Mariána Saloňa, prezidenta HaZZ SR Alexandra Nejedlého, generálneho sekretára DPO SR Vendelína Horvátha, vedúceho Sekretariátu DPO SR Jána Parčiša, ako aj riaditeľa KR HaZZ v Prešove Jána Goliáša, riaditeľa OR HaZZ Radoslava Lacka, riaditeľku OV DPO Prešov Máriu Humeňanskú a starostov okolitých obcí. Po krátkom príhovore starostu obce, stručnej informácii o hasičskom zbore, jeho vzniku, významných historických udalostiach a napredovaní, nasledoval príhovor ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka, ktorý vyzdvihol prácu dobrovoľných hasičov, ich obetavosť a čas, ktorý venujú tomuto poslaniu. Zvlášť sa prihovoril mladým hasičom, ktorí svoj voľný čas vymenili za pomoc blížnemu a raz preberú plnohodnotne štafetu a budú pokračovať v duchu svojich predchodcov, s vedomím, že poslanie, ktoré plnia hasiči je krásne, ušľachtilé a nanajvýš potrebné.
Po príhovore nastal čas odovzdania kľúčov od vozidla do rúk veliteľa hasičského zboru a následne pokrstenie šampanským. Program pokračoval obhliadkou vozidla, fotením, skúšobnou jazdou, obhliadkou hasičskej stanice a rozhovormi s občanmi.
Veríme, že TATRA 815 nám bude slúžiť ďalších 25 rokov a bude vždy spoľahlivá ako doteraz. Majme na mysli, že musíme byť pripravení pomôcť svojmu blížnemu v nešťastí. To nech je mottom našej práce. Nech nám v tom pomáha náš patrón sv. Florián !

foto: fotopoprad.sk
http://dhzsedlice.rajce.idnes.cz/Odovzdanie_hasicskeho_vozidla

Dňa 17.októbra 2015 sa zišlo v Prešove skoro 30 družstiev dobrovoľných hasičov, aby v rámci príprav na oslavy 170.výročia založenia požiarnej ochrany v meste Prešov, ktoré budú v roku 2017, ukázali svoje umenie za najhorších poveternostných podmienok tejto športovej sezóny, na nultom ročníku športovej súťaže O pohár primátorky mesta Prešov a večernej naberačke.
Príprava a priebeh podujatia ukázali, že dobrovoľní hasiči mesta Prešov a ich priatelia z okolitých DHZ a sponzori sú schopní zorganizovať hasičské podujatie, ktoré začalo prinesením historickej zástavy DHZ pred nastúpený tvar . Po slávnostnom otvorení viceprimátorom p. Kužmom, bola posvätená nová striekačka DHZ, ktorá bude prešovských hasičov sprevádzať pri plnení náročných dobrovoľných úloh ako v hasičskom športe, tak aj v prípade nutných zásahov pri záchrane majetku.
Súťaž sa konala v priestoroch Malého motoristického areálu na sídlisku III. Súťažilo sa v dvoch pokusoch požiarneho útoku na sklápacie terče, časy merané ručne. Do hodnotenia sa počítal lepší pokus. V podvečerných hodinách si hasiči zmerali sily po prvý krát v Prešove v tzv. Naberačke
Kategória do 1500 :
Ženy : Hubošovce 29,35, Vyšná Šebastová NP
Muži : Prešov SOU 20,53, Nemcovce 20,87, Hubošovce 22,67, Vyšná Šebastová 23,09, Bzenov 23,78, Sedlice 25,29, Šarišské Bohdanovce B 28,93, Petrovany 33,62, Prešov NP
Kategória nad 1500 :
Ženy: Chminianska Nová Ves 23,68,
Muži: Miľpoš 17,21, Rokytov 17,46, Bretejovce 17,71, Pušovce 17,74, Krivany 18,25, Chrastné 20,31, Kojatice 20,56, Šarišské Bohdanovce A 37,49
Naberačka : výsledky doplním.
Ženy :
Muži :
Putovný pohár získali ženy Chminianska Nová Ves, časom 23,68 a muži Miľpoš 17,21

Foto: Peter Cápay http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Nulty_r._2015
informácia z PIS : http://pis.sk/clanok/15244/foto-0-_rocnik_o_pohar_ primatorky_mesta.html

Dňa 9.10.2015 sa konal už 12. ročník halovej súťaže KMH – O putovný pohár primátorky mesta Prešov. Mladí hasiči súťažili v štafete 5×35 metrov, štafete dvojíc a uzlovej štafete. Družstvá dostávali k času, ktorý bol súčtom časov zo všetkých troch štafiet aj výhodové body za vek. Súťažilo sa v kategórii dievčatá a chlapci.
Dosiahnuté výsledky :
Dievčatá : Šuňava III 115,41, Šuňava I 118,07, Chminianska Nová Ves I 119,21, Široké I 120,13, Bystré I 124,02, Šuňava I 124,29, Široké II 130,55, Demjata I 131,18, Poproč 131,75, Chminianska Nová Ves II 132,96, Sedlice I 137,87, Kojatice I 139,11, Hrabkov 144,99, Kľušov 150,55, Kojatice II 151,16, Veľký Slivník 165,65, Sedlice II 173,26, Lipníky 195,12, Demjata II 213,71
Chlapci : Šuňava I 106,51, Široké I 111,60, Podolinec II 117,35, Víťaz I 126,47, Šuňava II 128,36, Víťaz II 129,81, Podolinec I 130,92, Forbasy I 134,67, Sedlice II 137,04, Fulianka 137,77, Chminianska Nová Ves I 139,36, Bystré II 141,25, Hrabkov 141,55, Široké II 143,78, Chminianska Nová Ves II 146,76, Bystré I 149,03, Forbasy II 156,75, Sedlice I 165,65, Velký Slivník 195,15
Najmladšia súťažiaca Michaela Smolková- Široké. Najmladší súťažiaci Dávid Sabol- Veľký Slivník – ceny zakúpil a odovzdal predseda OV DPO Ing.Marek Angelovič.
Ceny útechy pre posledné družtvo dievčat –Demjata a chlapcov Veľký Slivník zakúpila Eliška Tomčová-odovzdal predseda DHZ Prešov Ing.Peter Tomčo.
Najlepším vedúcim KMH pre rok 2015 sa stal Peter Fiľakovský zo Sedlíc.
Odovzdané boli pamätné plakety mestu Prešov, OR HaZZ,OV DPO Bardejov a predsedovi KV DPO Prešov Mariánovi Rušinovi.
Halová súťaž má dlhoročnú tradíciu a veríme že bude ešte veľa ďalších ročníkov, čím sa nám bude dariť zapájať tých najmladších občanov do našej dobrovoľnej práce. Veľké poďakovanie patrí všetkým rozhodcom, usporiadateľom, vedúcim KMH a aj súťažiacim, za dobré výkony a chovanie. Pomoc pri organizovaní tohto podujatia bola ocenená udelením medaily za spoluprácu III.stupňa ,ktorá bola odovzdaná riaditeľovi Spojenej strednej školy Ľudmily Podjavorinskej p. Muškovi.
foto: Peter Cápay http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Halova_sutaz_2015

Dosiahnuté výsledky :
Ženy Š.Poruba 17,62, Bretejovce 20,51, Kendice 20,86, V.Šebastová 31,39
Muži : Hermanovce 15,39, Bertotovce 16,01, Bystré 16,40, Žehňa 16,71, Bretejovce 17,49 , Šarišské Bohdanovce 18,03, V.Šebastová 18,35, Kendice 19,01, Š.Poruba 21,71, Lesíček 21,95, Okružná 23,27, Sedlice 23,65, Prešov 24,65

Tak ako každý rok, aj tento rok sa 29.08.2015 naši malí hasiči zúčastnili súťaže o putovný pohár – Memoriál Ing. Imricha Tomka. Deti ukázali svoju šikovnosť a tak už po druhýkrát si dievčatá doniesli putovný pohár domov. Chlapci skončili na druhom mieste a tiež prišli domov s pekným pohárom.

Výsledky: chlapci – Rákoš C výsledný čas 140,44; Sedlice 153,53; Nový Salač 164,09; Slanská Huta 165,18; Rákoš B 176,35; Slanec 179,56; Rákoš A 185,99
dievčatá – Sedlice 151,85; Rákoš 166,13; Slanská Huta 182,71 a Nový Salaš 184,81

Nakoľko sa v tento deň prelínala súťaž aj O Šarišský pohár v Havaji, deti boli sprevádzané len starostom obce a ďalšími dvomi členmi DHZ. Z tohto dôvodu nie sú k dispozícii ani žiadne fotografie.

Dorastenky : Hubošovce SB 22,15, Nová Ľubovňa SL 26,85, Chmiňany PO 27,15, Stebník Bj 31,12
Ženy : Hrabovce BJ 18,08, Chminianska Nová Ves PO 18,63, Kyjov SL 23,56, Tichý Potok SB 25,61, Kuková SK 27,08
Ženy nad 30 rokov : Hrabkov 21,67,
Dorastenci : Lúčka SB 16,15, Stebník BJ 16,89, Vyšný Mirošov SK 17,84, Sedlice PO 20,55, Forbasy SL 41,88
Muži nad 35 rokov :Roškovany SB 17,43, Bretejovce PO 20,71, Kurov BJ 25,54, Giraltovce SK 32,13
Muži : Hrabovec BJ 15,12, Milpoš SB 15,43, Becherov BJ 15,69, Brestov PO 16,06 , Tichý Potok SB 16,59, Drienov PO 16,65, Svidník SK 16,75, Nová Ľubovňa SL 20,03, Chmeľová BJ 73,47, Lužany pri Topli SK 122,39
Mladí hasiči : Široké PO 24,09, Lúčka SB 28,94, Hniezdne SL 30,47, Nová Ľubovňa SL 31,38, Lúčka SK 43,31, Hrabkov PO 54,09, Torysa SB 59,94, Sveržov BJ 68,57, Chmeľová BJ 73,47, Lužany pri Topli SK 122,39
Profesionálni hasiči :Prešov 22,78, Stará Ľubovňa 22,83, Bardejov 23,39, Svidník 27,53
Umiestnenie okresov v celkovom hodnotelí : Prešov a Sabinov 45 bodov, Bardejov 37 bodov, S. Ľubovňa 26 bodov , Svidník 19 bodov

« Predošlá stranaĎalšia strana »