Ďalšia strana »

Dňa 22. novembra 2019 sa v telocvični Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov konal už 16.ročník halovej súťaže O putovný pohár primátorky mesta Prešov.
Súťažilo sa v kategórii :chlapci, dievčatá, alebo zmiešané kolektívy vo veku od 8 – 16 rokov.
Vek súťažiacich sa počítal a overoval v deň konania súťaže v zmysle novelizovaných Pravidiel pre celoštátnu hru Plameň – súťažiaci v roku konania súťaže nesmel dovŕšiť vek 17 rokov. KMH 5 členné, každý člen sa pri vstupnej kontrole preukázal preukazom MH s fotografiou a preukazom poistenca.
Súťažné disciplíny : štafeta 5,35 m dráhy vedľa seba, štafeta dvojíc a uzlové štafeta. Výsledný čas bol súčtom časov všetkých troch disciplín, od ktorého sa odpočítali výhodové body za vek.
Organizátorom podujatia je Územná organizácia DPO Prešov, pod vedením Márie Humeňanskej, za spolupráce s mestom Prešov a DHZ Prešov, Sedlice , Ovčie a ďalších. Súťaže sa zúčastnil aj viceprimátor mesta Prešov Vladimír Felbaba, Prezident DPO SR Pavol Ceľuch, predseda KV DPO Marián Rušín, zástupca Sekretarátu DPO p. Wolf, Peter Kulan, pracovník kancelárie primátorky mesta , funkcionári územných výborov DPO kraja Prešov a ďalší. Zapojilo sa 56 KMH.
Dosiahnuté výsledky:
Dievčatá: Bystré I 114,83, Bystré II 131,38, Veľký Slivník 132,82, Chminianska Nová Ves II 133,18, Fulianka 133,91, Torysa 135,83, Sedlice II 140,89, Ďačov 142,22, Demjata 142,96, Osikov I 144,96, Kamenica I 149,00 , Rožkovany 149,15, Osikov II a Sedlice III 149,77, Kamenica II 152,84, Kamenica III 155,98, Chminianska Nová Ves I 158,94, Krompachy 158,25, Soľ 159,90, Olcnava 162,95, Kokošovce 167,94, Ovčie 177,10, Podolinec 182,59, Petrovce 184,32, Kamenica IV 189,53, Proč 192,29, Bretejovce 201,40, Sedlice I 251,14,
Chlapci: Bystré I 113,41, Becherov 130,13, Široké I 144,90, Podolinec II 136,41, Soľ 145,93, Ďačov 145,98, Široké II 147,01, Víťaz 147,92, Ľubotice 148,16, Osikov 153,32, Demjata II 153,84, Veľký Slivník 153,92, Chminianska Nová Ves 156,30, Olcnava 156,90, Krompachy 157,61, Milpoš 158,71, Sedlice I 161,12, Sedlice II 162,54, Kokošovce 163,23, Osikov 163,41, , Torysa 163,41, Podolinec I 181,57, Ľubotice II 187,62, Proč 188,47, Ovčie 188,77, Petrovce 203,63, Kamenica II 213,83, Bretejovce 241,40, Sedlice III 262,78
Putovný pohár v kategórii dievčatá získal KMH Bystré I a v kategórii chlapci KMH Bystré I. Vyhodnotený boli aj najmladší chlapec a dievča, najlepší vedúci KMH.
Foto : Peter Cápay –
https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Halova_sutaz_2019

Letnú hasičskú sezónu sme sa rozhodli ukončiť v krásnu slnečnú nedeľu 20. októbra spolu s našimi rodinami. Keďže sme sa celé leto venovali súťažiam, taktickým cvičeniam, brigádam a rôznym iným aktivitám, zanedbávali sme rodiny a svojich najbližších. Preto sme sa rozhodli tento deň využiť na utužovanie nie len svojich vlastných rodín, ale aj tej našej veľkej hasičskej rodiny v podobe športových aktivít v oddychovom centre Poľaň – na lúke obklopenej lesom.
Predseda DHZ Sedlice a ďalší šiesti členovia sa postarali nie len o pokosenie lúky a nachystanie dreva na opekanie, súťaže pre deti a odmeny, ale aj o samotné občerstvenie v podobe klobás, výčapného piva, kávy a iných nápojov a pochutín. Veľmi dôležitou súčasťou bola kyvadlová doprava, ktorú pre všetkých zúčastnených zabezpečovali terénnymi vozidlami.
Celý deň sa niesol v športovom duchu a zapojili sa do týchto aktivít všetci prítomní od 3 rokov do 60 a viac. Okrem futbalu, volejbalu, bedmintonu, a hodu šípiek bola najväčším lákadlom streľba zo vzduchoviek, v ktorej najviac prekvapovali deti. Pre deti boli nachystané rôzne hry a súťaže, z ktorých si domov okrem sladkostí odniesli aj diplomy. Na svoje si prišli aj hubári, ktorí sa vracali s plnými košíkmi.
Nakoľko sa zúčastnení rozchádzali až za tmy, veríme, že každý si prišiel na svoje a bol spokojný a takýto rodinný deň si zopakujeme aj o rok.

FOTO: https://dhzsedlice.rajce.idnes.cz/Polan_2019/

Výsledky pohárovej súťaže konanej 8. septembra 2019 v Lipovciach. Výsledný čas u mužov je súčet dvoch pokusov PÚ na sklápacie terče u žien lepší pokus z dvoch pokusov.
Ženy : Šindliar 44,12, Ovčie B 54,76, Ovčie A 77,05, Chminianska Nová Ves NP
Muži : Lipovce 60,70, Široké 77,01, Spišské Vlachy 78,92, Ovčie 78,97, Chrastné 87,28, Chminianska Nová Ves 93,36, Lipníky 102,80, Lipovce-mačatá NP+ 37,60, Hermanovce NP

PS-8
Ženy: Široké 48,59, Sedlice 54,76, Chmiňany 55,76, Chminianska Nová Ves 120,89
Muži : Hendrichovce A 68,91, Lipovce A 72,88, Lipovce B 79,50, Hendrichovce B 82,68, Široké 91,15, Chminianska Nová Ves 92,47, Sedlice 93,48, Chmiňany B 100,09, Chmiňany A 118,58, Rožkovany 48,19+NP, Fričovce 54,13+NP, Kojatice NP

Dňa 16. júna 2019 sa na ihrisku v Lipovciach konalo územné kolo športovej súťaže dorastu a dospelých. Už príchod na ihrisko svedčil o tom, že príprave tejto súťaže venoval prípravný výbor veľa pozornosti. Na ihrisku bol vytvorený priestor pre súťaž do oválu s dvomi traťami a pripravené boli aj podmienky na plnenie požiarneho útoku na dve základne. Spočiatku súťažiacim fandilo aj počasie, dalo by sa povedať, že bolo až horúco. Každé družstvo malo dva pokusy v štafete 8×50 m a takisto boli pripravené aj dva pokusy požiarneho útoku. Výsledný čas dorastu a žien je súčtom lepších časov obidvoch pokusov, u mužov lepšia štafeta a čas prvého pokusu v PU. Druhé pokusy sa nepodarilo ukončiť kvôli možnosti ohrozenia súťažiacich následkom silného vetra .
V priebehu konania súťaže bol vykonaný prebor jednotlivca pre dorast, ktorého sa mohli zúčastniť po dvaja zástupcovia z každého dorasteneckého družstva.
Dosiahnuté výsledky:
Dorastenky:
Chmiňany 115,60, Široké 121,69, Hrabkov NP+96,36
Dorastenci: Hendrichovce 98,95, Bertotovce 99,71, Prešov 111,80, Chminianska Nová Ves 111,98, Lipovce NP+86,80, Ľubotice NP+ 94,46,
Ženy: Terňa 110,58, Chmiňany 116,35, Šindliar 117,53, Svinia 118,29, Sedlice 139,60, Chminianska Nová Ves 86,38
Muži: Drienov 90,92, Pušovce 92,71, Lipovce 94,15, Žipov 94,34, Hendrichovce 95,65, Šindliar 97,91, Bajerov 99,34, Gregorovce 103,55, Ovčie 106,57, Terňa Np+ 75,66, Chmiňany NP+ 77,03, Chminianska Nová Ves NP+77,71, Lažany NP+ 78,03, Sedlice NP+ 81,41, Abranovce NP+ 85,59, Župčany NP+ 86,19, Demjata NP + 95,10
Na územnej súťaži hasičského dorastu, v disciplíne – Pretek jednotlivca získali výkonnostné triedy:
Dorastenky:

I. VT Soňa Pribulová
II. VT Viktória Ivanová , Andrea Hlubeňová, Soňa Hadbavná III. VT Slavomíra Makarová
Dorastenci:
II. VT Kristián Krajňák
III. VT Maroš Gargalik ,Timotej Slezák, Oliver Gabor , Pavol Pacosa

Foto Peter Cápay : https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Uzemne_kolo_doras tu_a_dospelych_Lipovce_2019

Dňa 9. júna sa v obci Ovčie stretli členovia staršej generácie dobrovoľných hasičov, aby ukázali sebe a ostatným, že sú stále schopní plniť poslanie hasičskej generácie pri záchrane majetku a životov občanov v prípade živelnej udalosti. Svoju pripravenosť dokázali vykonaním dvoch pokusov požiarneho útoku na sklápacie terče. Do výsledného poradia sa počítal lepší dosiahnutý čas.
Veľkým povzbudením pre účastníkov súťaže a divákov bola aj účasť prezidenta DPO SR. p. Pavla Ceľucha, ktorý v úvode podujatia pozdravil účastníkov a následne informoval o úmrtí JUDr. Jozefa Minárika, následne čoho si jeho pamiatku prítomní uctili minútou ticha. Vo svojom príhovore poďakoval súťažiacim za prácu a vyjadril presvedčenie, že v DHZ budú aj naďalej prínosom pre územnú organizáciu.
V ďalšej časti prečítal rozkaz Prezídia DPO SR o povýšení p. Františka Jureka z Hendrichoviec do hodnosti mladší inšpektor. Mimoriadne p. prezident povýšil do hodnosti starší inšpektor Jozefa Ruttkaya z Lipníkov.
Vystúpil aj starosta obce Eduard Jenča, ktorý po privítaní súťažiacich a hostí informoval aj o pripravovaných oslavách 100 rokov od založenia hasičského zboru Ovčie.
Po spresnení organizačných pokynov sa pristúpilo k hasičskej súťaži. Dosiahnuté umiestnenie :
Ženy
: Ovčie 26,73, Sedlice 35,95, Chmiňany NP
Muži: Gregorovce 19,78, Veľký Slivník 20,18, Hendrichovce 20,18, Bretejovce 20,46, Pušovce 21,53, Šindliar 22,77, Šindliar 22,87, Štefanovce 23,36, Víťaz 23,74, Sedlice 24,05, Ovčie 25,38, Župčany 25,95, Lipovce 29,53, Široké 30,00, Hrabkov NP
Už tradične sa vyhodnocuje: Najľahšia súťažiaca Alžbeta Lucová, Najťažší súťažiaci Pavol Vavrek, Najstaršia súťažiaca Mária Dubecká
Najstarší František Čech, Najstaršie Hrabkov, Najťažšie HD Hrabkov

Foto Peter Cápay https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Obv.sutaz_muzov_a _zien_Ovcie

Dňa 7. júna sa v Prešove na strednej odbornej škole technickej v Prešove konalo Územné kolo hry Plameň. Zúčastnilo sa 9 KMH chlapcov a 3 KMH dievčat. Družstvá súťažili v štafetovom behu na 400 m s prekážkami a Požiarnom útoku s prekážkami – podľa medzinárodných pravidiel. Do hodnotenie sa počítali časy obidvoch pokusov, trestné body a priemerný vek.

Dosiahnuté výsledky:
Chlapci
: Široké 1012,50, Víťaz 998,52, Ľubotice 997,08, Chminianska Nová Ves 936,93, Sedlice 933,05, Prešov 929,63, Bretejovce 918,25, Kokošovce I 880,42, Proč 873,86

Dievčatá: Sedlice 1011,51, Chminianska Nová Ves 994,89, Proč 919,72,
Počasie súťažiacim prialo, len nás mrzí, že počty súťažiacich kolektívov z roka na rok klesajú. Poďakovanie za úspešný priebeh patrí členom DHZ Sedlice, ktorí zabezpečili prekážky a pripravili trať, rozhodcom, funkcionárom ÚzO, ako aj vedeniu školy za poskytnutie priestoru.


Foto Peter Cápay – https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Plamen_2019

Dňa 19.mája 2019 sa v Lemešanoch konala obvodová súťaž DHZ pre okrsky: Lemešany, Kokošovce, Mirkovce, Sedlice a Rokycany. Súťažilo sa podľa Pravidiel požiarneho športu v dvoch pokusoch PÚ s vodou na sklápacie terče a požiarnej štafety na 8x 50 m cik-cak. V PÚ sa počítal lepší dosiahnutý pokus a výsledný čas je súčtom časov obidvoch pokusov.
Dosiahnuté umiestnenie:
Okrsok Lemešany :

Ženy : Lemešany 144,28
Muži : Drienov A 98,13, Bretejovce 112,21, Drienov B 112,27
Okrsok Kokošovce :
Muži : Abranovce 106,72, Záborské 106,97
Okrsok Mirkovce :
Muži : Lesíček 99,99, Brestov 108,36+mimo súťaž muži Prešov 129,56, dorast Prešov 125,23
Okrsok Sedlice :
Ženy : Sedlice 138,90
Muži : Ľubovec 100,20, Sedlice 109,71, Miklušovce 128,65
Okrsok Rokycany :
Muži : Žipov 101,78 , Bajerov 105,13, Bzenov 116,68

Foto zo súťaže Peter Cápay, https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Obvodove_kolo_Lem esany_2019

Dňa 16. novembra 2018 sa už po 15. Krát stretli v meste Prešov členovia krúžkov mladých hasičov, aby si na záver hasičskej sezóny v okrese Prešov zmerali svoje sily v požiarnom trojboji, organizovanom mestom Prešov, ÚzO DPO Prešov, DHZ Prešov, za podpory hasičov zo Sedlíc , Víťaza a ďalších. Čestným hosťom podujatia je už tradične prezident DPO SR p. Pavol Ceľuch.
Mladí hasiči vo veku 8-16 rokov súťažia v troch disciplínach : štafeta 8x50m, štafeta dvojíc a uzlová štafeta. Výsledný čas je súčtom časov jednotlivých časov, od ktorých sú odpočítané výhodové body za vek. Súťaží sa v kategórii dievčatá a chlapci.
Perličkou na súťaži bola účasť žiakov materskej školy Sedlice, ktorí ukázali,že aj tí najmladší zvládnu prácu s hasičským náradím.
Dosiahnuté výsledky / výhodové body za vek,čas štafety 8x50m, čas štafety dvojíc, čas uzlovej štafety a výsledký čas /
Dievčatá :
1. Bystré 4 41,01 59,41 23,24 119,66
2. Podolínec 2 45,26 53,75 23,67 120,68
3. Becherov 2 42,77 54,81 32,20 127,78
4. Široké 2 51,67 57,62 28,50 135,79
5. Chmin. Nová Ves II. 8 50,18 64,60 32,78 139,56

6. Chmin. Nová Ves I. 4 50,68 60,60 36,35 143,63
7. Osikov 6 51,91 62,68 35,63 144,22
8. Veľký Slivník 4 43,03 62,50 43,53 145,06
9. Sedlice I. 6 47,37 62,43 42,50 146,30
10. Sedlice II. 8 48,75 68,69 36,87 146,31
11. Fulianka 4 44,53 61,28 46,25 148,06
12. Kamenica I. 6 57,56 62,23 42,31 156,10
13. Šindliar II. 6 49,60 69,75 46,73 160,08
14. Červenica 8 52,74 68,69 47,40 160,83
15. Demjata II. 4 55,44 65,10 48,90 165,44
16. Šindliar I. 8 57,93 73,41 44,53 167,87
17. Soľ 4 52,49 64,09 59,38 171,96
18. Kamenica II. 10 49,63 81,63 57,96 179,24
19. Kokošovce 10 52,14 81,84 76,07 200,05
20. Kamenica III. 10 61,69 81,19 81,13 214,01
21. Demjata I. 12 59,97 81,14 137,97 267,08
22. Terňa 14 65,51 114,68 130,84 297,03
23. Sedlice III.
Materská škola 14 83,06 195,00 88,96 353,02

Chlapci :
1. Bystré 2 38,84 56,71 27,52 121,07
2. Víťaz 4 46,11 57,12 27,44 126,67
3. Becherov 4 40,59 57,69 32,59 126,87
4. Chmin. Nová Ves II. 4 41,91 59,53 31,38 128,82
5. Bystré II. 6 48,74 59,77 27,56 130,07

6. Fulianka 6 44,78 58,12 42,17 139,07
7. Sveržov II. 4 44,46 63,65 36,65 140,47
8. Soľ 2 42,83 62,69 38,09 141,61
9. Kokošovce II. 6 45,69 68,34 37,74 145,72
10. Ľubotice I. 4 50,56 62,69 38,90 148,15
11. Podolínec 6 46,45 71,72 37,48 149,65
12. Červenica 6 46,45 63,78 45,87 150,10
13. Prešov I. 2 51,76 61,50 42,36 153,62
14. Veľký Slivník 8 42,64 76,25 44,38 155,27
15. Prešov II. 8 47,40 71,25 46,66 157,31
16. Oľšavce 6 41,80 69,22 47,55 157,57
17. Kokošovce I. 2 48,81 78,16 40,47 165,44
18. Sveržov I. 14 55,38 75,09 50,82 167,29
19. Široké 4 47,67 78,22 46,63 168,52
20. Osikov II. 8 53,93 72,65 51,07 169,65
21. Sedlice I. 10 55,79 70,62 57,69 174,10
22. Kamenica II. 8 52,11 77,94 52,46 174,51
23. Bystré III. 8 58,40 88,42 41,33 180,15
24. Sedlice II. 12 64,54 79,54 56,57 188,65
25. Kamenica I. 12 61,19 85,50 66,31 201,00
26. Jurské 10 76,27 82,60 63,53 212,40
27. Ľubotice II. 10 68,90 88,06 65,75 212,71
28. Demjata 12 59 ,16 82,53 117,61 247,30
29. Terňa 10 58,46 94,31 116,33 259,10

Cena – najlepší vedúci KMH – Vasiľ Feckanič
Najmladšia – Ľubica Gajdošová – ZŠ Terňa
Najmladší – Tomaš Olejár – DHZ Sedlice
Putovné poháre – Bystré – chlapci aj dievčatá

Foto Peter Cápay : https://dpopresov.rajce.idnes.cz/15.rocnik_halovej_sutaze
https://ctrlv.cz/dlWL
https://ctrlv.cz/aYJE

DSC00052

DSC00563

DSCN7511

Každé družstvo malo dva pokusy, výsledný čas je súčtom obidvoch.
Dosiahnuté výsledky ženy: Sedlice 101,91, Široké 118,34, Chminianska Nová Ves NP
Muži: Hendrichovce 76,21, Široké- 1 93,34, Hendrichovce -2 94,35, Sedlice 98,29, Šindliar 111,78, Široké 2 128,12, Lipovce NP+35,18, Chminianska Nová Ves NP
TOHATSU
Ženy Chminianska Nová Ves NP+ 49,99
Muži: Hendrichovce -1 65,22, Lipovce 76,41, Chminianska Nová Ves 79,03, Široké- 1 80,34, Šindliar 86,12, Spišské Vlachy 93,45
Prebor jednotlivcov
ženy: Jankaninová Lívia Chminianska Nová Ves 25,91, Timková Božena Sedlice 32,76
muži: Pastirčák Matúš ChNV 19,96, Janiga Matúš Šindliar 21,57, Andraščík Lukáš 23,69, Košík Jakub 26,71, Pastirčák Dominik ChNV 28,27, Imrich Stanislav Šindliar 30,64, Puliš Erik Široké 31,95, Fedor Pavol 34,98,

Dňa 11. augusta 2018 sa v obci Sveržov konal už XXVI roční Šarišského pohára, ktorého sa už tradične zúčastňujú hasičské družstvá okresov Bardejov, Prešov, Sabinov, Svidník a Stará Ľubovňa , súťažiace v kategórii dorastenky, dorastenci, ženy, muži, ženy nad 30 r., muži nad 35 r., krúžky mladých hasičov a hasičov z povolania. Vyhodnocujú sa jednotlivé kategórie a celkovo najlepší okres.
Dosiahnuté výsledky :
Dorastenky : Lemešany PO 24,77, Plaveč SL 29,55, Hrabovec BJ 35,59, Dukovce SK 40,20
Ženy :Svinia PO 22,61, Raslavice BJ 28,02, Lúčka SB 31,74, Litmanová SL 32,00
Ženy nad 30 r. : Sedlice PO 32,21, Torysa SB 32,91, Sveržov BJ 33,09
Dorastenci : Ďačov SB 19,27, Sveržov BJ 20,85, Chmiňany PO 21,51, Kľušov BJ 22,28, Dukovce SK 24,85, Hniezdne SL 30,38
Muži nad 35 r. Roškovany SB 20,80, Hendrichovce PO 21,93, Malý Lipník SL 22,11, Beloveža BJ 22,93
Muži : Becherov BJ 16,11, Šindliar PO 16,28, Gaboltov BJ 17,10, Lažany PO 18,87, Radoma SK 19,36, Krásna Lúka SB 20,63, Plavnica SL 21,02, Mníšek nad Popradom 22,62, Kuková SK 23,11
KMH : Becherov BJ 1033,06, Rožkovany SB 1028,72, Podolinec SL 1023,93, Milpoš SB 1019,53, Sedlice PO 1014,72, Chminianska Nová Ves PO 1006,72, Jarabina SL 1003,63
HaZZ : Bardejov BJ 21,14, Stará Ľubovňa SL 25,23, Prešov PO 57,53, Svidník SK NP

Dňa 8.júla 2018 sa v našej obci Sedlice konala súťaž tých starších hasičov a hasičiek okresu Prešov. Títo skúsení členovia DHZ , ktorí majú za sebou už nejednu akciu dobrovoľných hasičov aj v tento deň ukázali, že ešte stále sú schopní ovládať hasičskú techniku a tak chrániť majetok svoj a svojich blížnych. Každé družstvo malo dva pokusy, počítal sa ten lepší.
Dosiahnuté umiestnenie : ženy Fričovce 25,28, Sedlice 27,18
Muži : Hendrichovce 19,15, Bajerov 20,21, Gregorovce 20,87, Hrabkov 21,14, Sedlice 21,34, Veľký Slivník 22,27, Pušovce 22,66, Záhradné 23,03, Župčany 23,51, Chmiňany 28,83, Fričovce 39,30, Bretejovce a Štefanovce NP
Je už tradíciou, že na tejto súťaži sa hodnotia aj iné kategórie :
– Najľahšia súťažiaca Ľudmila Dzivá Fričovce
– Najťažší súťažiaci Pavol Vavrek Gregorovce 145 kg
– Najstaršia súťažiaca Mária Dubecká Sedlice
– Najstarší súťažiaci Jozef Andraščík Fričovce 74 rokov
Veľkou poctou pre súťažiacich a divákov bola návšteva prezidenta DPO SR Pavla Ceľucha, ktorý si našiel čas a prišiel medzi nás. Vyjadril svoju radosť z toho, že sa usporiadúvajú aj takéto podujatia a že tí starší hasiči a hasičky sú stále aktívni.
Domáci usporiadatelia pripravili skutočne výborné podujatie, na ktorom sa všetci cítili príjemne, za čo predseda územného výboru Ing. Marek Anelovič odovzdal obci a DHZ Sedlice Ďakovný list. Nezabudol ani na Boženu Ruttkayovú, ktorej za sústavnú pomoc pri súťažiach poďakoval a odovzdal sladkú pozornosť.
Foto Peter Cápay : https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Sedlice_2018_OK_nad_35

Dňa 22.júna 2018 sa v priestoroch Strednej odbornej školy technickej na ul. Volgogradská v Prešove konal už v poradí 4. Ročník súťaže DHZ o Pohár hasičských tovarišov. Podujatie je pripravované vedením školy pre dorastenecké družstvá a krúžky mladých hasičov a je čím ďalej ,tým viac medzi mládežou obľúbené. Dorastenci súťažia v dvoch pokusoch požiarneho útoku podľa pravidiel požiarneho športu a mladí hasiči v dvoch pokusoch štafety 8×50 m podľa pravidiel požiarneho športu. Družstvu s počíta lepší dosiahnutý čas. Počas súťaže škola otvára svoje priestory a mládež sa môže zoznámiť s podmienkami a priestormi výučby, o čo je medzi žiakmi základných škôl veľký záujem. Zaujímavá bola aj ukážka študentov strednej zdravotníckej školy, Sládkovičova 36 Prešov pod vedením p. Giňovskej, ktorí predviedli svoje umenie pri poskytovaní prvej pomoci, masážnych služieb, dentálnej hygieny … Počas prestávky svoje zručnosti dokázali aj príslušníci policajného zboru a profesionálni hasiči .
Dosiahnuté výsledky dorastu pri požiarnom útoku:
Dorastenky : Sedlice 23,27, Chmiňany 25,14
Dorastenci : Chmiňany 19,11, Hendrichovce 19,97, Bertotovce 21,45, SOŠT- B Prešov 24,82, SOŠT- A Prešov 25,17, Žipov 25,96, Bajerov 28,06, Bzenov 31,90, Chminianska Nová Ves 40,05, Ďačov NP
KMH štafeta 8x50m dievčatá : Bystré 96,58 , Radatice 103,25, Kojatice 105,19, Kokošovce 108,16, Sedlice 111,47
Chlapci : Bystré-A 88,21, Víťaz-A 88,50, Víťaz-B 88,56, Radatice 94,18, Prešov 99,81, Sedlice 104,28, Kokošovce 108,75, Bystré-B 112,43
Poháre na súťaž venovala firma GOHR Veľký Šariš, vecné ceny pre žiakov – kompasy, náramky prežitia, balíčky upomienkvých predmetov … venoval riaditeľ SOŠT Mgr. Štefan Cmar.. Poďakovanie patrí aj pracovníkom školy a členom DHZ školy, ktorí prispeli k úspešnému priebehu súťaže a aj rozhodcom, vďaka ktorým súťaž prebehla bez protestov.

Foto Peter Cápay : https://dpopresov.rajce.idnes.cz/SoS_2018#

Dňa 17.júna 2018 sa na ihrisku v krásnom prostredí obce Lipovce streli víťazné družstvá okrskových kôl DHZ a družstvá dorasteniek a dorastencov ukázali svoje umenie v hasičskom športe. Každé družstvo malo dva pokusy v požiarnom útoku s vodou, počítal sa lepší dosiahnutý čas. Víťazi jednotlivých kategórii našu organizáciu budú reprezentovať na Šarišskom pohári.
Dosiahnuté výsledky:
Kategória dorastenky: Lemešany 18,90, Sedlice 21,94, Chmiňany 23,18, Hrabkov 23,20
Dorastenci: Chmiňany 19,16, Chminianska Nová Ves 19,91, Prešov SoŠ 20,18, Fričovce 27,76, Hendrichovce 32,48
Ženy: Svinia 19,32, Sedlice 19,38, Chminianska Nová Ves 19,39, Šindliar 20,73, Chmiňany 21,35, Fričovce 26,89
Muži: Šindliar 17,59, Lažany 18,12, Chmiňany 18,21, Drienov 18,26, Lipovce 18,59, Lesíček 19,26, Hendrichovce 19,29, Bajerov II 19,32, Bajerov I 21,32, Záborské 21,85, Župčany 22,23, Nemcovce 24,93, Okružná 25,29, Ovčie 25,32, Ľubotice 25,28, Ondrašovce 27,18

Putovný pohár v kategórii ženy odovzdal čestný predseda OV DPO Peter Cápay družstvu DHZ Svinia za dosiahnutý čas 19,32, družstvo mužov DHZ Šindliar za dosiahnutý čas 17,59 získalo putovný pohár veliteľa OV DPO – cenu venoval a odovzdal Milan Tomčo a cenu riaditeľa OR HaZZ Prešov za najlepší dosiahnutý čas 17,59 v požiarnom útoku odovzdal riaditeľ OR HaZZ Ing. Ľubomír Toďor.
Na záver odovzdal predseda UzDPO Ing. Marek Angelovič DHZ a obecnému úradu Lipovce ďakovný list za prípravu a zabezpečenie výborných podmienok na vykonanie územnej súťaže.

Foto Peter Cápay: https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Uzemna_sutaz_2018_Lipovce

Dňa 8. júna sa v obci Radatice konalo územné kolo hry Plameň. Súťaže sa zúčastnili 4 KMH dievčat a 9 KMH chlapcov. Súťažilo sa v štafete a požiarnom útoku podľa pravidiel CTIF. Výsledný čas bol súčtom časov obidvoch pokusov s trestnými bodmi a bodmi za vek.
Dosiahnuté výsledky Dievčatá: Chminianska Nová Ves 1016,13, Sedlice 995,10, Hrabkov 950,40, Radatice 944,55
Chlapci : Chminianska Nová Ves 1012,66, Radatice 106,71, Víťaz 103,13, Sedlice 978,93, Prešov 957,00, Ľubotice 947,16, Kokošovce 901,40, Terňa 852,20, Ovčie I 913,94.
Počas podujatia bol aj prebor jednotlivca. Výsledky sú v prílohe s fotografiami. Pokusy bez časov neboli ukončené z dôvodu nepriaznivého počasia.
Najmladšia hasička Veronika Jurková 8r., najmladší chlapec Timotej Tomaščín , obidvaja z Radatíc. Ceny pre najmladších zabezpečil a odovzdal predseda ÚzV Ing. Marek Angelovič.
Najlepší vedúci KMH Július Pošivák ZŠ Chminianska Nová Ves.
Veľká vďaka parí aj MGR.Gabriele Viazankovej, starostke obce a členom DHZ, ktorí svojou prácou a prítomnosťou prispeli k úspešnému priebehu tohto pekného podujatia pre našich najmladších nástupcov udržiavania hasičských tradícii. Mrzí nás iba neustály pokles zapájajúcich sa krúžkov do tejto hry.

Foto Peter Cápay https://dpopresov.rajce.idnes.cz/OK_Plamen_2018

Dňa 20.mája 2018 sa v Bajerove konala obvodová súťaž DHZ pre okrsky Rokycany a Sedlice. Súťažilo sa v požiarnom útoku a štafete 8x50m. Výsledný čas je súčtom časov obidvoch pokusov.
V úvode podujatia starosta obce Vladimír Mrúz privítal prítomných a zaželal všetko dobré do nasledujúceho obdobia. Potom predseda ÚzV Ing. Marek Angelovič odovzdal pamätné plakety najlepším DHZ jednotlivých okrskov.
Dosiahnuté výsledky :
Okrsok Rokycany : ženy : Rokycany 187,15
muži : Bzenov 99,50, Bajerov I 101,13, Bajerov II 103,31, Rokycany 114,55, Žipov 135,12
Okrsok Sedlice : ženy : Sedlice NP+102,80
muži : Ľubovec 101,20, Sedlice 116,91, Miklušovce NP+97,59, Radatice NP+103,25
Mimo súťaž sa zúčastnilo družstvo žien zo Šidliara : 123,19 a mužov zo Šindliara : 101,69
Konal sa aj prebor jednotlivcov, do ktorého sa zapojilo 9 súťažiacich z ktorých 6 splnilo výkonnostnú triedu.

Foto Peter Cápay : https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Bajerov_2018

Dňa 11.mája 2018 od 9,30 hod., bolo v priestoroch Hasičského a záchranného zboru v Prešove na ul.Požiarnicka slávnostne zhromaždenie , na ktorom po odovzdaní ocenení príslušníkom HaZZ bol odhalený pamätník tragicky zosnulým príslušníkom plk.Mgr.Radoslavovi Lackovi a kpt.Petrovi Toďorovi
Toto podujatie pokračovalo od 11,30 hod. sprievodom hasičskej techniky mestom.
Vyvrcholením podujatia bola výročná svätá omša za tragicky zosnulých príslušníkov plk.Mgr.Radoslava Lacka a kpt.Petra Toďora v Katedrále sv Mikuláša o 12,00 hod.
Foto:
Marián Kručay: https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Pomnik
Peter Cápay : https://dpopresov.rajce.idnes.cz/moje

Deň sv. Floriána patróna hasičov, sme sa prvýkrát rozhodli osláviť Dňom otvorených dverí na hasičskej stanici pre detí zo ZŠ s MŠ Sedlice. Po príchode malých Zvedavkov predseda DHZ Martin Fiľakovský a veliteľ DHZ Peter Fiľakovský previedli deti hasičskou stanicou a ukázali im všetky miestnosti v ktorých dobrovoľní hasiči pôsobia. Prehliadka priestorov končila garážou, kde si najmenší mohli prezrieť všetku techniku a náradie, s ktorou DHZ zasahuje. Radosť u detí vyvolalo fotenie v Tatre 815 CAS 32 ale aj možnosť vyskúšať si hasičské prilby. Nasledovala ukážka s malým ohňom, kde ďalší člen výboru Tomáš Fiľakovský predviedol reálne hasenie Genfo vakom. Samozrejme sme do striekania zapojili aj detí a to nastriekaním vody do terčov z požiarneho útoku CTIF, pre ktoré to bol najväčší zážitok. Aj ukážka z dela zanechala nie len v malých tváričkách stopy ale aj mokré oblečenie. Nakoľko sa pri ukážke striekania z dela rozfúkal vietor, aj pri snahe skryť sa do hasičskej stanice sa nikomu nepodarilo ostať v suchu. Všetkých 28 Zvedavkov si odnieslo okrem pekných zážitkov aj sladkú odmenu a zároveň ako poďakovanie venovali nám dobrovoľným hasičom obrázky, ktoré v škôlke nakreslili. Pre veľký úspech a spokojnosť, učiteľky navrhli predsedovi DHZ Martinovi Fiľakovskému opätovnú spoluprácu aj v budúcnosti. IMG_20180504_105424

IMG_20180504_095659

Ukončením súťažných aktivít mladých hasičov vo výcvikovom roku sa už stalo tradíciou stretnutie členov krúžkov mladých hasičov z okolia Prešova na halovej súťaži O pohár primátorky mesta Prešov. Tento rok členovia územnej organizácie v spolupráci s mestom Prešov pripravili už 14. ročník tohto pekného podujatia. Pozitívnym na tomto podujatí bola dokonalá príprava organizačného štábu, ktorého členovia sa svojich úloh zhostili bez chyby.
Pomáhali mladí aj starší hasiči a svoju pripravenosť ukázali aj tí najmladší, ktorí súťažili v troch disciplínach : štafeta 5x 35m, štafeta dvojíc a uzlová štafeta. Súperilo sa v kategórii chlapci a dievčatá.
Podujatie otvorila osobne Ing. Andrea Turčanová -primátorka mesta, ktorá je veľkou podporovateľkou činnosti hasičov a aj vďaka podpore zo strany mestského úradu sa môže činnosť hasičov v meste Prešov rozvíjať. Vysoko ocenila prácu všetkých vedúcich KMH, ktorí vychovávajú mladú hasičskú generáciu. Aj vďaka tomu sa podarilo v meste Prešov zapojiť do tejto súťaže tri súťažné družstvá zo ZŠ Sibírska.
Hosťami podujatia boli okrem p. Turčanovej , Mgr.Peter Kulan a Ing.Anton Gašpar z kancelárie primátorky mesta, riaditeľ OR HaZZ Prešov Ing. Ľubomír Toďor, predseda a tajomníčka ÚzV DPO Bardejov Štefan Kučečka a Gabriela Švárna a členovia ÚzV DPO Prešov. Zdravotnú službu zabezpečili členovia záchrannej služby RAYMAN RESCUE a o ozvučenie sa postarali členovia DHZ Prešov. Organizačne pomohli aj členovia DHZ Sedlice a ďalší.
V kategórii dievčatá súťažilo 16 KMH a v kategórii chlapci 26 KMH.
Dosiahnuté výsledky :
Kategória dievčatá : Bystré 120,2, Podolínec 132,30, Chminianska Nová Ves 134,25, Široké 137,92, Hrabkov 138,37, Veľký Slivník 138,58, Rozhanovce 145,77, Osikov I 150,94, Sedlice I 155,41, Osikov II 164,48, Demjata 173,24, Kojatice III 177,75, Kojatice II 180,61, Sedlice II 193,21, Soľ 203,10, Kojatice I 203,44
Kategória chlapci : Víťaz 117,90, Chminianska Nová Ves 122,95, Rozhanovce 128,12, Bystré 132,39, Fulianka 134,46, Chminianska Nová Ves I 135,77, Jarabina 142,23, Bystré II 146,74, Široké 147,20, Podolínec 147,40, Sedlice I 151,41, Sveržov 153,21, Kľušov 155,81, Hrabkov 156,60, Veľký Slivník 166,75, Kojatice 177,92, Oľšavce 180,20, Prešov I 187,32, Raslavice 198,23, Prešov III 204,15, Ľubotice I 205,24, Ľubotice II 208,69, Sedlice II 234,02, Prešov II 240,25, Kokošovce II 254,33, Kokošovce I 267,05,
Putovný pohár získali dievčatá Bystré a chlapci Víťaz, poháre za umiestnenie získali družstvá na 1. Až piatom mieste, družstvám na 1. Až treťom mieste boli ocenené aj medailami. Cena za najlepšieho vedúceho KMH bola udelená Petrovi Uličnému z DHZ Víťaz. Ocenení boli aj najmladší súťažiaci v kategórii dievčatá – Patrícia Dubecká z DHZ Sedlice a v kategórii chlapci – Vratko Sadloň z Podolinca, najmladší KMH zo Sedlíc. Ceny pre najmladších venoval predseda ÚzV DPO Prešov Ing.Marek Angelovič.
Členovia štábu a rozhodcovského zboru hodnotili jednotlivé disciplíny v súlade so schválenými pravidlami pre halovú súťaž.
Ďakujeme členom štábu a rozhodcovského zboru, členom DHZ Prešov a Sedlice za pomoc pri príprave súťaže a sponzorom súťaže – MsÚ Prešov za zakúpenie vecných cien a firme Zlatá studňa Široké za zabezpečenie minerálnej vody pre súťažiacich.
Foto Peter Cápay: https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Halova_sutaz_2017

Posledná súťaž ktorej sme sa zúčastnili bola 01.09.2017 v Bretejovciach – súťaž o pohár starostu obce. Súťažilo sa v kategórii do 1500 a nad 1500 cm3., v dvoch pokusoch, kde sa počítal lepší čas. Náš DHZ reprezentovalo zmiešané družstvo z 5 dievčat a 2 chlapcov, ktorí súťažili v kategórii muži.

Výsledky
Ženy : Pušovce 24,22, Svinia 24,50, Lemešany 26,78
Muži : Bertotovce 16,17, Žehňa 19,34, Sedlice 24,89, Lemešany 26,29,
Tenké hadice Beniakovce 18,67
Liga ženy : Bretejovce 20,57, Kojatice 21,44, V.Šebastová 23,55, Prešov 23,74
Muži : Drienov 15,83, Bretejovce 15,88, Pušovce 16,12, Veľký Slivník 16,23, Hermanovce B 16,44, Kojatice 17,26, Brestov 20,80, V.Šebastová A 28,03, Prešov 29,96

Ďalšia strana »