Dňa 22. novembra 2019 sa v telocvični Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov konal už 16.ročník halovej súťaže O putovný pohár primátorky mesta Prešov.
Súťažilo sa v kategórii :chlapci, dievčatá, alebo zmiešané kolektívy vo veku od 8 – 16 rokov.
Vek súťažiacich sa počítal a overoval v deň konania súťaže v zmysle novelizovaných Pravidiel pre celoštátnu hru Plameň – súťažiaci v roku konania súťaže nesmel dovŕšiť vek 17 rokov. KMH 5 členné, každý člen sa pri vstupnej kontrole preukázal preukazom MH s fotografiou a preukazom poistenca.
Súťažné disciplíny : štafeta 5,35 m dráhy vedľa seba, štafeta dvojíc a uzlové štafeta. Výsledný čas bol súčtom časov všetkých troch disciplín, od ktorého sa odpočítali výhodové body za vek.
Organizátorom podujatia je Územná organizácia DPO Prešov, pod vedením Márie Humeňanskej, za spolupráce s mestom Prešov a DHZ Prešov, Sedlice , Ovčie a ďalších. Súťaže sa zúčastnil aj viceprimátor mesta Prešov Vladimír Felbaba, Prezident DPO SR Pavol Ceľuch, predseda KV DPO Marián Rušín, zástupca Sekretarátu DPO p. Wolf, Peter Kulan, pracovník kancelárie primátorky mesta , funkcionári územných výborov DPO kraja Prešov a ďalší. Zapojilo sa 56 KMH.
Dosiahnuté výsledky:
Dievčatá: Bystré I 114,83, Bystré II 131,38, Veľký Slivník 132,82, Chminianska Nová Ves II 133,18, Fulianka 133,91, Torysa 135,83, Sedlice II 140,89, Ďačov 142,22, Demjata 142,96, Osikov I 144,96, Kamenica I 149,00 , Rožkovany 149,15, Osikov II a Sedlice III 149,77, Kamenica II 152,84, Kamenica III 155,98, Chminianska Nová Ves I 158,94, Krompachy 158,25, Soľ 159,90, Olcnava 162,95, Kokošovce 167,94, Ovčie 177,10, Podolinec 182,59, Petrovce 184,32, Kamenica IV 189,53, Proč 192,29, Bretejovce 201,40, Sedlice I 251,14,
Chlapci: Bystré I 113,41, Becherov 130,13, Široké I 144,90, Podolinec II 136,41, Soľ 145,93, Ďačov 145,98, Široké II 147,01, Víťaz 147,92, Ľubotice 148,16, Osikov 153,32, Demjata II 153,84, Veľký Slivník 153,92, Chminianska Nová Ves 156,30, Olcnava 156,90, Krompachy 157,61, Milpoš 158,71, Sedlice I 161,12, Sedlice II 162,54, Kokošovce 163,23, Osikov 163,41, , Torysa 163,41, Podolinec I 181,57, Ľubotice II 187,62, Proč 188,47, Ovčie 188,77, Petrovce 203,63, Kamenica II 213,83, Bretejovce 241,40, Sedlice III 262,78
Putovný pohár v kategórii dievčatá získal KMH Bystré I a v kategórii chlapci KMH Bystré I. Vyhodnotený boli aj najmladší chlapec a dievča, najlepší vedúci KMH.
Foto : Peter Cápay –
https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Halova_sutaz_2019