Dňa 16. júna 2019 sa na ihrisku v Lipovciach konalo územné kolo športovej súťaže dorastu a dospelých. Už príchod na ihrisko svedčil o tom, že príprave tejto súťaže venoval prípravný výbor veľa pozornosti. Na ihrisku bol vytvorený priestor pre súťaž do oválu s dvomi traťami a pripravené boli aj podmienky na plnenie požiarneho útoku na dve základne. Spočiatku súťažiacim fandilo aj počasie, dalo by sa povedať, že bolo až horúco. Každé družstvo malo dva pokusy v štafete 8×50 m a takisto boli pripravené aj dva pokusy požiarneho útoku. Výsledný čas dorastu a žien je súčtom lepších časov obidvoch pokusov, u mužov lepšia štafeta a čas prvého pokusu v PU. Druhé pokusy sa nepodarilo ukončiť kvôli možnosti ohrozenia súťažiacich následkom silného vetra .
V priebehu konania súťaže bol vykonaný prebor jednotlivca pre dorast, ktorého sa mohli zúčastniť po dvaja zástupcovia z každého dorasteneckého družstva.
Dosiahnuté výsledky:
Dorastenky:
Chmiňany 115,60, Široké 121,69, Hrabkov NP+96,36
Dorastenci: Hendrichovce 98,95, Bertotovce 99,71, Prešov 111,80, Chminianska Nová Ves 111,98, Lipovce NP+86,80, Ľubotice NP+ 94,46,
Ženy: Terňa 110,58, Chmiňany 116,35, Šindliar 117,53, Svinia 118,29, Sedlice 139,60, Chminianska Nová Ves 86,38
Muži: Drienov 90,92, Pušovce 92,71, Lipovce 94,15, Žipov 94,34, Hendrichovce 95,65, Šindliar 97,91, Bajerov 99,34, Gregorovce 103,55, Ovčie 106,57, Terňa Np+ 75,66, Chmiňany NP+ 77,03, Chminianska Nová Ves NP+77,71, Lažany NP+ 78,03, Sedlice NP+ 81,41, Abranovce NP+ 85,59, Župčany NP+ 86,19, Demjata NP + 95,10
Na územnej súťaži hasičského dorastu, v disciplíne – Pretek jednotlivca získali výkonnostné triedy:
Dorastenky:

I. VT Soňa Pribulová
II. VT Viktória Ivanová , Andrea Hlubeňová, Soňa Hadbavná III. VT Slavomíra Makarová
Dorastenci:
II. VT Kristián Krajňák
III. VT Maroš Gargalik ,Timotej Slezák, Oliver Gabor , Pavol Pacosa

Foto Peter Cápay : https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Uzemne_kolo_doras tu_a_dospelych_Lipovce_2019