Dňa 9. júna sa v obci Ovčie stretli členovia staršej generácie dobrovoľných hasičov, aby ukázali sebe a ostatným, že sú stále schopní plniť poslanie hasičskej generácie pri záchrane majetku a životov občanov v prípade živelnej udalosti. Svoju pripravenosť dokázali vykonaním dvoch pokusov požiarneho útoku na sklápacie terče. Do výsledného poradia sa počítal lepší dosiahnutý čas.
Veľkým povzbudením pre účastníkov súťaže a divákov bola aj účasť prezidenta DPO SR. p. Pavla Ceľucha, ktorý v úvode podujatia pozdravil účastníkov a následne informoval o úmrtí JUDr. Jozefa Minárika, následne čoho si jeho pamiatku prítomní uctili minútou ticha. Vo svojom príhovore poďakoval súťažiacim za prácu a vyjadril presvedčenie, že v DHZ budú aj naďalej prínosom pre územnú organizáciu.
V ďalšej časti prečítal rozkaz Prezídia DPO SR o povýšení p. Františka Jureka z Hendrichoviec do hodnosti mladší inšpektor. Mimoriadne p. prezident povýšil do hodnosti starší inšpektor Jozefa Ruttkaya z Lipníkov.
Vystúpil aj starosta obce Eduard Jenča, ktorý po privítaní súťažiacich a hostí informoval aj o pripravovaných oslavách 100 rokov od založenia hasičského zboru Ovčie.
Po spresnení organizačných pokynov sa pristúpilo k hasičskej súťaži. Dosiahnuté umiestnenie :
Ženy
: Ovčie 26,73, Sedlice 35,95, Chmiňany NP
Muži: Gregorovce 19,78, Veľký Slivník 20,18, Hendrichovce 20,18, Bretejovce 20,46, Pušovce 21,53, Šindliar 22,77, Šindliar 22,87, Štefanovce 23,36, Víťaz 23,74, Sedlice 24,05, Ovčie 25,38, Župčany 25,95, Lipovce 29,53, Široké 30,00, Hrabkov NP
Už tradične sa vyhodnocuje: Najľahšia súťažiaca Alžbeta Lucová, Najťažší súťažiaci Pavol Vavrek, Najstaršia súťažiaca Mária Dubecká
Najstarší František Čech, Najstaršie Hrabkov, Najťažšie HD Hrabkov

Foto Peter Cápay https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Obv.sutaz_muzov_a _zien_Ovcie