Dňa 16. júna 2019 sa na ihrisku v Lipovciach konalo územné kolo športovej súťaže dorastu a dospelých. Už príchod na ihrisko svedčil o tom, že príprave tejto súťaže venoval prípravný výbor veľa pozornosti. Na ihrisku bol vytvorený priestor pre súťaž do oválu s dvomi traťami a pripravené boli aj podmienky na plnenie požiarneho útoku na dve základne. Spočiatku súťažiacim fandilo aj počasie, dalo by sa povedať, že bolo až horúco. Každé družstvo malo dva pokusy v štafete 8×50 m a takisto boli pripravené aj dva pokusy požiarneho útoku. Výsledný čas dorastu a žien je súčtom lepších časov obidvoch pokusov, u mužov lepšia štafeta a čas prvého pokusu v PU. Druhé pokusy sa nepodarilo ukončiť kvôli možnosti ohrozenia súťažiacich následkom silného vetra .
V priebehu konania súťaže bol vykonaný prebor jednotlivca pre dorast, ktorého sa mohli zúčastniť po dvaja zástupcovia z každého dorasteneckého družstva.
Dosiahnuté výsledky:
Dorastenky:
Chmiňany 115,60, Široké 121,69, Hrabkov NP+96,36
Dorastenci: Hendrichovce 98,95, Bertotovce 99,71, Prešov 111,80, Chminianska Nová Ves 111,98, Lipovce NP+86,80, Ľubotice NP+ 94,46,
Ženy: Terňa 110,58, Chmiňany 116,35, Šindliar 117,53, Svinia 118,29, Sedlice 139,60, Chminianska Nová Ves 86,38
Muži: Drienov 90,92, Pušovce 92,71, Lipovce 94,15, Žipov 94,34, Hendrichovce 95,65, Šindliar 97,91, Bajerov 99,34, Gregorovce 103,55, Ovčie 106,57, Terňa Np+ 75,66, Chmiňany NP+ 77,03, Chminianska Nová Ves NP+77,71, Lažany NP+ 78,03, Sedlice NP+ 81,41, Abranovce NP+ 85,59, Župčany NP+ 86,19, Demjata NP + 95,10
Na územnej súťaži hasičského dorastu, v disciplíne – Pretek jednotlivca získali výkonnostné triedy:
Dorastenky:

I. VT Soňa Pribulová
II. VT Viktória Ivanová , Andrea Hlubeňová, Soňa Hadbavná III. VT Slavomíra Makarová
Dorastenci:
II. VT Kristián Krajňák
III. VT Maroš Gargalik ,Timotej Slezák, Oliver Gabor , Pavol Pacosa

Foto Peter Cápay : https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Uzemne_kolo_doras tu_a_dospelych_Lipovce_2019

Dňa 9. júna sa v obci Ovčie stretli členovia staršej generácie dobrovoľných hasičov, aby ukázali sebe a ostatným, že sú stále schopní plniť poslanie hasičskej generácie pri záchrane majetku a životov občanov v prípade živelnej udalosti. Svoju pripravenosť dokázali vykonaním dvoch pokusov požiarneho útoku na sklápacie terče. Do výsledného poradia sa počítal lepší dosiahnutý čas.
Veľkým povzbudením pre účastníkov súťaže a divákov bola aj účasť prezidenta DPO SR. p. Pavla Ceľucha, ktorý v úvode podujatia pozdravil účastníkov a následne informoval o úmrtí JUDr. Jozefa Minárika, následne čoho si jeho pamiatku prítomní uctili minútou ticha. Vo svojom príhovore poďakoval súťažiacim za prácu a vyjadril presvedčenie, že v DHZ budú aj naďalej prínosom pre územnú organizáciu.
V ďalšej časti prečítal rozkaz Prezídia DPO SR o povýšení p. Františka Jureka z Hendrichoviec do hodnosti mladší inšpektor. Mimoriadne p. prezident povýšil do hodnosti starší inšpektor Jozefa Ruttkaya z Lipníkov.
Vystúpil aj starosta obce Eduard Jenča, ktorý po privítaní súťažiacich a hostí informoval aj o pripravovaných oslavách 100 rokov od založenia hasičského zboru Ovčie.
Po spresnení organizačných pokynov sa pristúpilo k hasičskej súťaži. Dosiahnuté umiestnenie :
Ženy
: Ovčie 26,73, Sedlice 35,95, Chmiňany NP
Muži: Gregorovce 19,78, Veľký Slivník 20,18, Hendrichovce 20,18, Bretejovce 20,46, Pušovce 21,53, Šindliar 22,77, Šindliar 22,87, Štefanovce 23,36, Víťaz 23,74, Sedlice 24,05, Ovčie 25,38, Župčany 25,95, Lipovce 29,53, Široké 30,00, Hrabkov NP
Už tradične sa vyhodnocuje: Najľahšia súťažiaca Alžbeta Lucová, Najťažší súťažiaci Pavol Vavrek, Najstaršia súťažiaca Mária Dubecká
Najstarší František Čech, Najstaršie Hrabkov, Najťažšie HD Hrabkov

Foto Peter Cápay https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Obv.sutaz_muzov_a _zien_Ovcie

Dňa 7. júna sa v Prešove na strednej odbornej škole technickej v Prešove konalo Územné kolo hry Plameň. Zúčastnilo sa 9 KMH chlapcov a 3 KMH dievčat. Družstvá súťažili v štafetovom behu na 400 m s prekážkami a Požiarnom útoku s prekážkami – podľa medzinárodných pravidiel. Do hodnotenie sa počítali časy obidvoch pokusov, trestné body a priemerný vek.

Dosiahnuté výsledky:
Chlapci
: Široké 1012,50, Víťaz 998,52, Ľubotice 997,08, Chminianska Nová Ves 936,93, Sedlice 933,05, Prešov 929,63, Bretejovce 918,25, Kokošovce I 880,42, Proč 873,86

Dievčatá: Sedlice 1011,51, Chminianska Nová Ves 994,89, Proč 919,72,
Počasie súťažiacim prialo, len nás mrzí, že počty súťažiacich kolektívov z roka na rok klesajú. Poďakovanie za úspešný priebeh patrí členom DHZ Sedlice, ktorí zabezpečili prekážky a pripravili trať, rozhodcom, funkcionárom ÚzO, ako aj vedeniu školy za poskytnutie priestoru.


Foto Peter Cápay – https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Plamen_2019