Dňa 20.mája 2018 sa v Bajerove konala obvodová súťaž DHZ pre okrsky Rokycany a Sedlice. Súťažilo sa v požiarnom útoku a štafete 8x50m. Výsledný čas je súčtom časov obidvoch pokusov.
V úvode podujatia starosta obce Vladimír Mrúz privítal prítomných a zaželal všetko dobré do nasledujúceho obdobia. Potom predseda ÚzV Ing. Marek Angelovič odovzdal pamätné plakety najlepším DHZ jednotlivých okrskov.
Dosiahnuté výsledky :
Okrsok Rokycany : ženy : Rokycany 187,15
muži : Bzenov 99,50, Bajerov I 101,13, Bajerov II 103,31, Rokycany 114,55, Žipov 135,12
Okrsok Sedlice : ženy : Sedlice NP+102,80
muži : Ľubovec 101,20, Sedlice 116,91, Miklušovce NP+97,59, Radatice NP+103,25
Mimo súťaž sa zúčastnilo družstvo žien zo Šidliara : 123,19 a mužov zo Šindliara : 101,69
Konal sa aj prebor jednotlivcov, do ktorého sa zapojilo 9 súťažiacich z ktorých 6 splnilo výkonnostnú triedu.

Foto Peter Cápay : https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Bajerov_2018