Deň sv. Floriána patróna hasičov, sme sa prvýkrát rozhodli osláviť Dňom otvorených dverí na hasičskej stanici pre detí zo ZŠ s MŠ Sedlice. Po príchode malých Zvedavkov predseda DHZ Martin Fiľakovský a veliteľ DHZ Peter Fiľakovský previedli deti hasičskou stanicou a ukázali im všetky miestnosti v ktorých dobrovoľní hasiči pôsobia. Prehliadka priestorov končila garážou, kde si najmenší mohli prezrieť všetku techniku a náradie, s ktorou DHZ zasahuje. Radosť u detí vyvolalo fotenie v Tatre 815 CAS 32 ale aj možnosť vyskúšať si hasičské prilby. Nasledovala ukážka s malým ohňom, kde ďalší člen výboru Tomáš Fiľakovský predviedol reálne hasenie Genfo vakom. Samozrejme sme do striekania zapojili aj detí a to nastriekaním vody do terčov z požiarneho útoku CTIF, pre ktoré to bol najväčší zážitok. Aj ukážka z dela zanechala nie len v malých tváričkách stopy ale aj mokré oblečenie. Nakoľko sa pri ukážke striekania z dela rozfúkal vietor, aj pri snahe skryť sa do hasičskej stanice sa nikomu nepodarilo ostať v suchu. Všetkých 28 Zvedavkov si odnieslo okrem pekných zážitkov aj sladkú odmenu a zároveň ako poďakovanie venovali nám dobrovoľným hasičom obrázky, ktoré v škôlke nakreslili. Pre veľký úspech a spokojnosť, učiteľky navrhli predsedovi DHZ Martinovi Fiľakovskému opätovnú spoluprácu aj v budúcnosti. IMG_20180504_105424

IMG_20180504_095659