Dňa 20.mája 2018 sa v Bajerove konala obvodová súťaž DHZ pre okrsky Rokycany a Sedlice. Súťažilo sa v požiarnom útoku a štafete 8x50m. Výsledný čas je súčtom časov obidvoch pokusov.
V úvode podujatia starosta obce Vladimír Mrúz privítal prítomných a zaželal všetko dobré do nasledujúceho obdobia. Potom predseda ÚzV Ing. Marek Angelovič odovzdal pamätné plakety najlepším DHZ jednotlivých okrskov.
Dosiahnuté výsledky :
Okrsok Rokycany : ženy : Rokycany 187,15
muži : Bzenov 99,50, Bajerov I 101,13, Bajerov II 103,31, Rokycany 114,55, Žipov 135,12
Okrsok Sedlice : ženy : Sedlice NP+102,80
muži : Ľubovec 101,20, Sedlice 116,91, Miklušovce NP+97,59, Radatice NP+103,25
Mimo súťaž sa zúčastnilo družstvo žien zo Šidliara : 123,19 a mužov zo Šindliara : 101,69
Konal sa aj prebor jednotlivcov, do ktorého sa zapojilo 9 súťažiacich z ktorých 6 splnilo výkonnostnú triedu.

Foto Peter Cápay : https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Bajerov_2018

Dňa 11.mája 2018 od 9,30 hod., bolo v priestoroch Hasičského a záchranného zboru v Prešove na ul.Požiarnicka slávnostne zhromaždenie , na ktorom po odovzdaní ocenení príslušníkom HaZZ bol odhalený pamätník tragicky zosnulým príslušníkom plk.Mgr.Radoslavovi Lackovi a kpt.Petrovi Toďorovi
Toto podujatie pokračovalo od 11,30 hod. sprievodom hasičskej techniky mestom.
Vyvrcholením podujatia bola výročná svätá omša za tragicky zosnulých príslušníkov plk.Mgr.Radoslava Lacka a kpt.Petra Toďora v Katedrále sv Mikuláša o 12,00 hod.
Foto:
Marián Kručay: https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Pomnik
Peter Cápay : https://dpopresov.rajce.idnes.cz/moje

Deň sv. Floriána patróna hasičov, sme sa prvýkrát rozhodli osláviť Dňom otvorených dverí na hasičskej stanici pre detí zo ZŠ s MŠ Sedlice. Po príchode malých Zvedavkov predseda DHZ Martin Fiľakovský a veliteľ DHZ Peter Fiľakovský previedli deti hasičskou stanicou a ukázali im všetky miestnosti v ktorých dobrovoľní hasiči pôsobia. Prehliadka priestorov končila garážou, kde si najmenší mohli prezrieť všetku techniku a náradie, s ktorou DHZ zasahuje. Radosť u detí vyvolalo fotenie v Tatre 815 CAS 32 ale aj možnosť vyskúšať si hasičské prilby. Nasledovala ukážka s malým ohňom, kde ďalší člen výboru Tomáš Fiľakovský predviedol reálne hasenie Genfo vakom. Samozrejme sme do striekania zapojili aj detí a to nastriekaním vody do terčov z požiarneho útoku CTIF, pre ktoré to bol najväčší zážitok. Aj ukážka z dela zanechala nie len v malých tváričkách stopy ale aj mokré oblečenie. Nakoľko sa pri ukážke striekania z dela rozfúkal vietor, aj pri snahe skryť sa do hasičskej stanice sa nikomu nepodarilo ostať v suchu. Všetkých 28 Zvedavkov si odnieslo okrem pekných zážitkov aj sladkú odmenu a zároveň ako poďakovanie venovali nám dobrovoľným hasičom obrázky, ktoré v škôlke nakreslili. Pre veľký úspech a spokojnosť, učiteľky navrhli predsedovi DHZ Martinovi Fiľakovskému opätovnú spoluprácu aj v budúcnosti. IMG_20180504_105424

IMG_20180504_095659