Obec Záhradné sa 29.júna zaplnila dobrovoľnými hasičmi z celého okresu a ich priaznivcami. Počasie hasičom a hosťom naozaj ukázalo svoju príjemnú tvár a tak sa mohla vykonať Okresná pohárová súťaž dorastu a okresné kolo pohárovej súťaže mužov a žien – víťazov obvodových kôl. Medzi mužmi bolo aj 5 družstiev a tri ženské družstvá, ktoré dosiahli v celkovom hodnotení časov z obvodových kôl ďalších 5 a tri najlepšie časy v PÚ.
Každé družstvo malo dva pokusy v PÚ s vodou na sklápacie terče. Časy merané elektrickou časomierou. Započítal sa lepší z dvoch pokusov.
Výsledné časy dorastu :
Dorastenky : Bretejovce 22,45, Chminianska Nová Ves 24,82, Lemešany NP
Dorastenci : Hermanovce 16,32, Bertotovce 16,49, Chminianska Nová Ves 17,97, Prešov 20,09, Čeľovce 21,66, Svinia 24,12, Sedlice 30,41

Okresné kolo Ženy :
Terňa 17,65, Gregorovce 19,81, Šarišská Poruba 20,87, Sedlice 24,94, Chminianska Nová Ves 25,20, Župčany 26,14, Kendice 33,19, Fričovce 33,60, Bajerov 48,80, Lemešany 52,71,

Okresné kolo
Muži : Hermanovce 14,82, Ľubovec 15,09, Pušovce 15,71, Hendrichovce 15,98, Terňa 16,22, Bertotovce 16,25, Gregorovce 16,87, Brestov 17,01, Chmiňany 17,43, Veľký Slivník 17,53, Záhradné 19,90, Záborské 19,95, Bretejovce 20,19, Tulčík 22,00, Kendice 23,36, Šarišské Bohdanovce 29,08, Šarišská Poruba NP

Za vzornú prípravu a nerušený priebeh okresnej súťaže bol udelený okresným výborom obci a DHZ Záhradné Ďakovný list, DHZ Záhradné za dlhodobo dosahované výsledky v PO medaila Za príkladnú prácu.
Predseda OV DPO odovzdal Ľubošovi Baranovi z Kendíc a Jánovi Ďuranovi zo Šarišskej Poruby medailu Za mimoriadne zásluhy.
Členovia DHZ a obec Záhradné si uctili svojich jubilantou pamätnými predmetmi.

Ceny pre víťazov jednotlivých kategórii boli zabezpečené OV DPO. Tým najlepším boli odovzdané aj putovné poháre.
Foto: http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Zahradne_2014

Prevzaté od : Peter Cápay