Zúčastnili sa DHZ okrskov Sedlice a Rokycany. Každé družstvo malo 1 pokus PÚ s vodou na sklápacie terča a jeden pokus v štafete 8×50 m. Výsledný čas súčet obidvoch pokusov..

Okrsok Sedlice .
Ženy : Sedlice 144,36
Muži : Ľubovec 109,54, Sedlice 113,758, Klenov 121,15, Miklušovce NP+97,59, Radatice NP+100,88

Okrsok Rokycany:
Ženy : Bajerov 139,44, Kvačany NP+124,28
Muži : Bzenov 109,58, Bajerov 110,03, Kvačany 122,18, Rokycany 130,76, Žipov 131,87

Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Obv.kolo_Rokycany