Dňa 30.mája 2014 sa v obci Kojatice konalo okresné kolo hry Plameň. Za mimoriadne chladného počasia na plochu futbalového štadióna nastúpilo 14 družstiev chlapcov a dievčat, aby ukázali svoje zručnosti pri plnení hasičských disciplín. Súťaž spočívala v štafete 8x50m do oválu s prekážkami a požiarneho útoku CTIF. Každému družstvu boli odpočítané body za vek. Výsledný čas je súčtom všetkých troch časov. Súťažiacich, divákov a hasičských funkcionárov privítal predseda OV DPO Ing.Marek Angelovič.
Hlavný rozhodca súťaže bol Ľuboš Markuš-podpredseda OV pre mládež,hlavný rozhodca štafety 8x50m Peter Fiľakovský a rozhodca na požiarnom útoku CTIF Ing.Peter Tomčo. Vedúca sčítacej komisie Mária Humeňanská – riaditeľka OV DPO.
Dosiahnuté umiestnenie :
Dievčatá : Široké 131,81, Chminianska Nová Ves 132,97, Hrabkov 135,44, Sedlice 138,76, Demjata 152,55, Víťaz 166,07, Kojatice 167,38
Chlapci : Široké 119,41, Chminianska Nová Ves 122,83, Sedlice 126,64, Víťaz 127,00, Hrabkov 133,37, Lipníky 167,04, Kojatice 204,23
Vyhodnotení ďalej boli :
Najlepší vedúci KMH Jozef Kočiš z Kojatíc
Najmladší súťažiaci : Ema Liptáková Hrabkov a Šimon Novotný Víťaz.

Povzbudiť starších kamarátov boli aj deti materskej školy z Kojatíc, ktoré s veľkým záujmom sledovali výkony mladých športovcov. Poďakovanie za úspešný priebeh tohto krásneho podujatia v prvom rade patrí p.Márii Humeňanskej, riaditeľke OV DPO, funkcionárom OV DPO, starostom obcí Kojatice, Sedlice a Križovany, riaditeľovi OR HaZZ a všetkým trénerom, ktorí sa podieľali na výcviku družstiev. Súťažiace družstvá boli odmenené aj sladkosťami k MDD. Obci Kajatice a DHZ Kojatice bol udelený Ďakovný list OV DPO.
Mrzí nás iba sústavný pokles počtu kolektívov mladých hasičov, ktoré sa zúčastňujú okresnej súťaže. Veríme, že tento pokles sa zastaví a znovu sa dostaneme k počtom okolo 30 KMH, ktoré sa zúčastňovali okresného kola v minulosti.

Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Plamen_Kojatice

Prevzaté od: Peter Cápay

Zúčastnili sa DHZ okrskov Sedlice a Rokycany. Každé družstvo malo 1 pokus PÚ s vodou na sklápacie terča a jeden pokus v štafete 8×50 m. Výsledný čas súčet obidvoch pokusov..

Okrsok Sedlice .
Ženy : Sedlice 144,36
Muži : Ľubovec 109,54, Sedlice 113,758, Klenov 121,15, Miklušovce NP+97,59, Radatice NP+100,88

Okrsok Rokycany:
Ženy : Bajerov 139,44, Kvačany NP+124,28
Muži : Bzenov 109,58, Bajerov 110,03, Kvačany 122,18, Rokycany 130,76, Žipov 131,87

Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Obv.kolo_Rokycany

Dňa 16.05.2014 o 11:00 bol vyhlásený poplach na ul. Pod Kamennou Baňou a v objekte spoločnosti Fragokov. Jednalo sa o odčerpávanie vody zo zatopených oblastí. Naša jednotka dorazila o 11:45 a po príjazde na miesto zásahu bola oboznámená s problematikou samotnej udalosti. Jednalo sa o odčerpávanie vody zo súkromných pozemkov a výrobnej haly firmy Fragokov na Budovateľskej ulici. Na zásah bolo použité plávajúce čerpadlo s výkonom 100 l/min a kalové čerpadlo s výkonom 2000 l/hod. Použité boli aj tri prúdy hadice C52. Po ukončení zásahových prác sa jednotka odhlásila okresnému vieliteľovi a vrátila sa späť na základňu o 16:45.
Zásahu sa zúčastnili: Pavol Fiľakovský, Miroslav Šebeš, Štefan Mačišák a Milan Chomjak