Dňa 11.októbra 2013 sa v telocvični Spojenej školy Ľ.Podjavorinskej v Prešove konal už 10.ročník halovej súťaže KMH – O putovný pohár primátora mesta Prešov. Podujatie má medzi mládežou už tradíciu a postupne sa stáva obľúbenou akciou pre vyplnenie času mládeže. V tomto jubilejnom ročníku sme do súťaže miesto 10-členných kolektívov pripravili podmienky pre 5-členné súťažné družstvá,ktoré súťažili v štafete na 5×35 m, štafete dvojíc a uzlovej štafete. Výsledkom bol súčet časov dosiahnutých v jednotlivých štafetách,znížený o výhodové body za vek.
Predseda OV DPO Ing. Marek Angelovič, privítal hostí – zástupcov mestského úradu,OR HaZZ Prešov, členov Predsedníctva OV, riaditeľa OV a jeho zástupkyne z Bardejova, vedúcich krúžkov mladých hasičov, rozhodcov, funkcionárov,ktorí stáli pri zrode súťaže a všetkých súťažiacich.
Po privítaní prítomných zástupca primátora JUDr. René Pucher podujatie otvoril, vyjadril presvedčenie že v súťaži budeme pokračovať aj v ďalších rokoch a tým vychovávať mladú generáciu.
Súťažilo sa v kategórii chlapci a dievčatá. Zúčastnilo sa 46 5-členných družstiev.
Dosiahnuté umiestnenie :
Dievčatá : Široké I 102,56, Chminianská Nová Ves 105,89, Vikartovce II PP 112,45, Šuňava PP 115,18, Bystré I VV 116,52, Slovenská Ves KK 121,17, Chminianska Nová Ves II 123,91, Sedlice I 130,79, Široké II 133,37, Bystré II 136,42, Podolínec SL138,52, Vikartovce I PP 142,75, Hrabkov II 143,20, Hrabkov I 143,69, Sedlice II 148,14, Krompachy SN 151,25, Demjata I 163,20, Lipníky 167,80, Demjata II 172,88, Lemešany 190,14, Kojatice II 226,18, Kojatice I 241,43,
Chlapci : Chminianska Nová Ves I 105,61, Šuňava I PP 110,05, Podolínec SL 115,51, Slovenská Ves SL 116,41, Šuňava II 118,09, Široké I 119,06, Široké II 121,74, Šuňava III 124,74, Víťaz I 125,41, Sedlice I 126,16, Ľubovec 130,01, Forbasy SL 133,45, Bystré VV 138,18, Víťaz II 141,41, Sedlice II 141,74, Kľušov BJ 143,03, Hrabkov I 150,25, Fulianka 157,01, Lipníky 160,25, Chminianska Nová Ves II 168,34, Turňa n. Bodvou I 177,92, Kojatice II 195,28, Turňa n. Bodvou II 228,04, Kojatice I 239,02

Najmladšia hasička Soňa Hadbavná Hrabkov
Najmladší hasič Jakub Pavľuk Víťaz
Ceny za OR HaZZ najmladším odovzdal Ing.Jiří Velička a Mgr.Milena Glosíková

Vyhodnotené boli aj najslušnejšie družstvá – dievčatá z Demjaty a chlapci z Hrabkova. Ceny týmto venoval a odovzdal predseda OV DPO Ing.Marek Angelovič.

Cena najlepšieho vedúceho KMH bola udelená Mgr.Júliusovi Pošivákovi z Chminianskej Novej Vsi.

Pamätné predmety boli odovzdané funkcionárom, ktorí stáli pri zrode pohárovej súťaže : Štefan Mikolaj, Peter Cápay, Pavol Fiľakovský, Ing.Jiří Velička a ďalší.

Putovný pohár primátora mesta získali dievčatá zo Širokého a chlapci z Chminianskej Novej Vsi.

Veľké poďakovanie patrí riaditeľke OV DPO Prešov p. Márii Humeňanskej a ďalším funkcionárom za veľké úsilie pri zorganizovaní tohto krásneho podujatia.

Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Halova_sutaz_2013

Peter Cápay