Milé hasičky a hasiči, milí hostia !
Stretávame sa opäť po roku, aby sme zhodnotili výsledky našej práce a vytýčili si nové plány a ciele na ďalší rok.

Tento rok sa pre nás začal dosť náročne a preveril naše nie len schopnosti a zručnosti, ale aj silu a vytrvalosť. Hneď druhého februára bol o 20 hod. a 20 min. vyhlásený požiar rodinného domu/chalupy p. Križanského. Nakoľko miesto požiaru sa nachádzalo blízko hasičskej stanice, zásahová jednotka už po 7 minútach od vyhlásenia požiaru začínala hasiace práce. Tie im sťažovalo počasie keď už po niekoľkých minútach musel byť prúd D odpojený a vymenený za prúd C, keďže pri teplotách -23° C zamrzol. Po príchode jednotky HaZZ z Prešova bolo veliteľom domácej jednotky požiarovisko odovzdané veliteľovi HaZZ a ich dvoma cisternami IVECO bola doplňovaná voda do našej Tatry. Hasiči HaZZ s dýchacími prístrojmi v spolupráci s našimi členmi vynášali z budovy všetko čo sa dalo ešte zachrániť. Do budovy bol zapojený oddymovací systém a za pomoci dýchacích prístrojov bolo podkrovie uhasené. Požiar vznikol prehriatím kozuba a prieduchov vytápajúcich podkrovie. Hasiace práce boli ukončené odstavením vozidla a uložením náradia, o jednej hodine a tridsiatej minúte. Škody na majetku boli o to vyššie, o čo neskôr bol spozorovaný požiar. Mládež, ktorá sa v objekte nachádzala, si plamene všimla až po vystrelení strešných okien a to už bola celá strecha v plameňoch. Zásahu sa zúčastnili a v mrazivej noci pomáhali títo členovia: Pavol Fiľakovský, František Joščák, Imrich Krajňák, Martin Fiľakovský, Miroslav Šebeš, Peter Fiľakovský, Milan Chomjak, Emil Fiľakovský, Miloslav Timko, Pavol Fiľakovský ml., Emil Petrenčák, Róbert Varga, Tomáš Fiľakovský, Lukáš Makara, Milan Vaško, Marek Vaško, Peter Štvarták, Martin Krajňák, Marek Fedor, Vladimír Vavrek a František Bartko. O mesiac neskôr, a to 9.3.2012 sme k požiaru vyrážali znova. O 18:43 bol starostom obce Radatice ohlásený požiar hospodárskej budovy p. Kriška. Naša jednotka dorazila k horiacej budove za 16 minút, no požiarovisko už hasila jednotka HaZZ z Prešova. Pri zásahu sme zabezpečovali dopĺňanie vody do cisterny IVECO a pomáhali pri rozoberaní strechy na hospodárskej budove. Tohto zásahu sa zúčastnili Pavol Fiľakovský, Miroslav Šebeš, Martin Fiľakovský, Tomáš Fiľakovský a Pavol Fiľakovský ml. To, že marec bol naozaj náročný potvrdzuje ďalší výjazd hneď 28-meho. Požiaroviskom bol požiar lesného porastu spôsobený vypaľovaním suchej trávy. Od vyhlásenia poplachu bola naša zásahová jednotka na mieste požiaru za 12 minút a okamžite začala hasiace práce. Aj napriek tomu, že fúkal silný vietor, podarilo sa našej jednotke zabrániť šíreniu ohňa v lesnom poraste. Na pomoc nám prišli hasiči HaZZ z Prešova cisternovým vozidlom IVECO a dobrovoľný hasiči z DHZ Radatice s Tatrou 815. Hasiči HaZZ z Prešova požičiavali dva gemfo vaky našim členom, ktorí uhášali rozhorené pne v lese. Pomáhať prišli aj občania obce Suchá Dolina, Sedlice, Ľubovec a Radatice. Títo lopatami vytvárali protipožiarnu priekopu, aby sa požiar znova nerozšíril, a tiež uhášali rozhorené ohníky v už vyhorenej časti lesa. Vďaka rýchlemu zásahu našej jednotky sme zabránili rozšíreniu požiaru na ďalšiu lúku a z nej do druhého lesného porastu. Zásah bol ukončený o 21. hodine a zasahovali v ňom opäť: Pavol Fiľakovský, Miroslav Šebeš, Peter Fiľakovský, Peter Štvarták, Martin Fiľakovský, Štefan Mačišák, Tomáš Fiľakovský, Lukáš Makara, Martin Krajňák a František Bartko.

Aj keď sa rok začal náročne ostrými výjazdmi k požiarom, vďaka Bohu sme už ďalšie požiare v tomto roku nemali. No neskôr si naše zručnosti a oddanosť k tomuto poslaniu vyžiadala príroda. Začiatkom prázdnin a času dovoleniek, sa našou obcou prehnala silná búrka sprevádzaná prietržou mračien, ktorá za sebou nechala spúšť. Po tejto živelnej pohrome bolo potrebné čistiť cesty či už na Bajerovskej ulici, Vyšnom konci alebo v Hučku. Okrem našej Tatry 815, boli použité ďalšie mechanizmy: Praga V3S, multicar a traktor-báger Volvo. S pomocou týchto strojov dňa 6.7.2012 na Bajerovkej ulici zasahovali členovia: Martin Fiľakovský, Peter Fiľakovský, Tomáš Fiľakovský, Miroslav Šebeš, Vladimír Vavrek, Peter Vavrek Martin Krajňák a Frederik Bagin. Dňa 7.7.2012 na Vyšnom konci a v Hučku pomáhali občanom pri čistení komunikácií Martin Fiľakovský, Miroslav Šebeš, Peter Fiľakovský a Tomáš Fiľakovský. Našu Tatru 815 sme využívali naplno, a to hlavne na pomoc našim spoluobčanom. Trikrát bola použitá na čistenie odpadových kanálov, päťkrát na čistenie studní, ale nezaháľali sme ani v lete a šesťkrát bola využitá pri napĺňaní bazénov. Nie len občanom ale aj poľnohospodárskemu družstvu Podielníkov v Sedliciach bola poskytnutá naša technika, ktorou sme dňa 25.11.2012 čistili štátnu cestu po vyvážaní maštaľného hnoja. Teší nás, že viac práce a výjazdov našej techniky robíme za účelom technickej výpomoci občanom, aj keď tento rok bolo tých ostrých výjazdov viacej ako po minulé.
Tak ako každý rok tradične pred Veľkou Nocou čistíme dvory občanov, tak aj tento rok nesmela chýbať brigáda zberu železného šrotu, ktorá sa konala 24.03.2012. Pre našu organizáciu to nie je len „jarné upratovanie“, ale je to aj príjem do našej pokladnice. Brigády sa zúčastnili Miroslav Šebeš, Tomáš Fiľakovský, Peter Fiľakovský, Róbert Varga, Jaroslav Makara, Štefan Mačišák, Lukáš Makara a Vladimír Vavrek. Vyzberaný šrot o hmotnosti 7530 kg nám zvýšil príjem v kase o 1430,70 €. Verím, že od tejto tradície neupustíme a zber železa vykonáme aj v tomto roku. Rád by som pozval k tejto brigáde aj ďalších našich členov, aby sa nehanbili a svoju pomocnú ruku priložili k dielu. Tak by sme mohli vyzberať viacej nepotrebného železa a do našej pokladne prihodiť väčšiu sumičku.
Ďalšou z pekných aktivít, ktorú vykonávame každý rok, je stráženie Božieho hrobu v nočných hodinách medzi 23-ťou a 5-tou hodinou. Na túto stráž sa podujali členovia: Soňa Chomjaková, Marek Joščák, Lívia Fiľakovská, Mária Fiľakovská, Martin Fiľakovský, Emil Fiľakovský, , Peter Fiľakovský, Róbert Varga, Pavol Fiľakovský, František Joščák, Milan Chomjak a Miroslav Šebeš. Tak ako minulý rok aj tento sa naši členovia v predvečer vzkriesenia – v Bielu sobotu zapojili do sprievodu cez obec a vo vychádzkových uniformách niesli baldachýn nad Sviatosťou oltárnou Pavol Fiľakovský, Milan Chomjak Martin Fiľakovský, Miloslav Timko. Doprovod sprievodu robili Peter Fiľakovský a Róbert Varga.
Aby naše zásahy boli rýchle a účinné, k tomu slúži príprava a zdokonaľovanie sa po fyzickej aj odbornej stránke, čoho dôkazom je aj naša účasť na súťažiach v požiarnickom športe. Aj tento rok bol na súťaže bohatý a tak sme sa aktívne zapájali, súťažili a občas aj vyhrali. S výcvikom a súťažami začínajú najmladší hasiči, žiaci a žiačky Základnej školy. Našu školu a DHZ reprezentovali na okresnom kole hry Plameň 25.5.2012 v Bajerove. Do tejto súťaže bolo zapojených 17 krúžkov mladých hasičov. Chlapci s veľkým počtom trestných bodov skončili s časom 160,96 až na predposlednom deviatom mieste. Dievčatá s časom 139,58 obsadili 4. miesto, no taktiež nebyť trestných bodov umiestnili by sa na peknom pohárovom mieste. Ďalšou už tradičnou súťažou, ktorej sa pravidelne zúčastňujú mladí hasiči je “Memoriál Ing. Imricha Tomku“ v obci Nový Salaš – okres Košice okolie. Tento šiesty ročník sa konal za nepriaznivého počasia. Dážď mladých sprevádzal počas celej súťaže, ale aj napriek sťaženým podmienkam sa dievčatá z piatich družstiev umiestnili na peknom treťom a chlapci zo 7 družstiev obsadili 4. miesto. Mladí hasiči súťaže nie len otvárali, ale aj ukončovali. Dňa 12.10.2012 primátor mesta Prešov otvoril 9. ročník halovej súťaže mladých hasičov O putovný pohár primátora mesta. Súťaže sa zúčastňujú chlapci a dievčatá vo veku 8 až 16 rokov. Schádza sa tu špička z viacerých okresov, aby si zmerali sily aj v netradičných disciplínach. Súťaž pozostávala zo štafety 9×35 cez prekážky, štafety požiarnych dvojíc a uzlovej štafety. Výsledný čas bol súčtom jednotlivých štafiet, trestných bodov a výhodových bodov za vek. Súťažilo sa v 10-členných družstvách. Do súťaže bolo zapojených 19 kolektívov. Tu naši najmladší v kategórii dievčat z 8 družstiev obsadili 5. miesto s počtom bodov 258,66, za ktoré si domov priniesli pohár a chlapci z 11 družstiev skončili na 8. mieste s počtom bodov 256,17. Aj tu zavážilo veľa trestných bodov, ktoré posunuli chlapcov až na takéto miesto.
Dva dni po okresnom kole hry Plameň 27. mája 2012 si zmerali sily ženy a muži na obvodovom kole v Bajerove. Organizátorom tejto súťaže bol DHZ Kvačany. Súťažilo sa za dva okrsky – Rokycany a Sedlice. V okrsku Sedlice súťažili 3 družstvá mužov, z ktorých naši muži s celkovým časom po štafete a požiarnom útoku 109,24 skončili na druhom mieste, za mužmi z Ľubovca. Tretiu priečku obsadili muži z Radatíc. Ženy to mali oveľa ľahšie, s celkovým časom 147,03 sa umiestnili na krásnom prvom mieste, nakoľko nemali súperky. Obe naše družstvá postúpili na okresné kolo.
15.07.2012 DHZ Lemešany usporiadali okresnú pohárovú súťaž. Do tejto súťaže sme zapojili 4 družstvá a to postupujúce dorastenky a dorastencov, ale aj družstvá žien a mužov. Súťažilo sa v dvoch pokusoch PÚ na sklápacie terče. Dorastenky si domov priniesli pohár za tretie miesto s časom 33,78. Dorastenci s časom 21,69 obsadili 5. miesto zo 7 súťažiacich družstiev. Ženy aj keď s lepším časom ako dorastenky 29,15 skončili na 7. mieste z 10 družstiev a muži z 19 družstiev obsadili s časom 22,59 jedenástu priečku.
Ešte jedna kategória členov si nezasúťažila, a tak tradične, dňa 5. júla 2012 na sviatok sv. Cyrila a Metoda sa v obci Hrabkov konalo okresné kolo žien nad 30 a mužov nad 35 rokov. Na tejto súťaži sme mali najstaršie družstvo žien a pravdepodobne aj to zavážilo, že naše ženy skončili na treťom mieste s časom 32,18. Muži ukázali svoju šikovnosť a rivalitu s časom 21,84 a obsadili pekné piate miesto z 10 družstiev.
Dňa 29. septembra 2012 sa v obci Bzenov konal 11. ročník najnáročnejšej hasičskej súťaže dobrovoľných hasičov okresu Prešov o pohár starostky obce. Pri nej si hasiči a hasičky zmerali svoje sily, preverili techniku a svoju telesnú prípravu pri zdolaní požiarneho útoku z vodného zdroja do kopca s približne 12 metrovým prevýšením. Nakoľko je málo odvážlivcov súťažiť v takom teréne, súťaže sa zúčastnilo len sedem hasičských družstiev. Každé družstvo malo tri pokusy PÚ s vodou na nástrekové terče, kde výsledným časom bol súčet dvoch najlepších pokusov. Naši muži ukázali, že majú odvahu a guráž popasovať sa aj s takýmto terénom a s časom 52,26 obsadili pekné tretie miesto.
To, že je veľa aktívnych víkendov môžu povedať rozhodcovia, ktorí sa zúčastňujú súťaží aj tam kde naše družstva nesúťažia. Pavol Fiľakovský a Peter Fiľakovský boli dňa 29.07.2012 rozhodovať na 20. ročníku Šarišského pohára v Chminianskej Novej Vsi. Peter Fiľakovský sa ako rozhodca zúčastnil aj na 11. ročníku finálovej súťaže Východoslovenskej hasičskej ligy, konanej 29.septembra v obci Kecerovce. Na okresných súťažiach porotcovské miesta zastupovali Pavol Fiľakovský, Peter Fiľakovský a Martin Fiľakovský.
A konečne je tu ten deň, ktorého sa už mnohí nevedeli dočkať. Je 19. august – nedeľa a pre nás a naše rodiny je to zaslúžený a očakávaný odpočinok. Tak ako sa už stalo zvykom, sa po súťaživom lete vyberáme oddychovať do Thermal Parku Bešeňová. Účastníkov bolo nahlásených 50 čo je viac ako miesta v autobuse, preto do Bešeňovej bolo potrebné ešte jedno osobné vozidlo. Zo Sedlíc sa odchádzalo o šiestej hodine rannej a príchod bol vo večerných hodinách o 20:00 hod. Nedeľa bola naozaj krásna a horúca a určite všetkým dobre padlo vyhriať svoje telá nie len na slniečku, ale aj v teplých bazénoch, ktoré si účastníci výletu užívali až do 17-tej hodiny. Verím, že všetci boli spokojní a touto cestou chcem poďakovať predsedovi DHZ Pavlovi Fiľakovskému za zorganizovanie výletu, vodičovi autobusu Miroslavovi Šebešovi za bezpečnú jazdu, ako aj vodičovi osobného vozidla Petrovi Fiľakovskému.

V období keď sa nesúťaží, naši členovia nezaháľajú a svoje vedomosti si dopĺňajú rôznymi školeniami či kurzami. Hneď prvým školením bolo Školenie základnej prípravy členov hasičských jednotiek. Toto školenie sa konalo v dňoch 13.-15.4.2012 a 21.-22.4.2012 v obci Kapušany. Školenie bolo vykonané Odbornou školou požiarnej ochrany – Martin. Zúčastnili sa ho a záverečnou skúškou VYHOVEL prešli Lukáš Makara, Miloslav Kočiš, František Bartko, Patrik Fiľakovský a Ján Krajňák. Kurz strojníka v Martine absolvovali 30.4.2012 členovia Peter Fiľakovský, Martin Fiľakovský, Miroslav Šebeš a Štefan Mačišák. Psychotesty na majáky a osvedčenie majú už Miroslav Šebeš a Martin Fiľakovský. 19. novembra absolvovali pilčícky kurz Peter Fiľakovský, Miroslav Šebeš a Stanislav Šebeš. V decembri 2012 nastúpili na vodičský kurz skupiny C Tomáš Fiľakovský a Martin Krajňák, taktiež pre vodičov skupiny C absolvovali lekársku prehliadku Miroslav Šebeš, Martin Fiľakovský a Štefan Mačišák. Kurz rozhodcov si urobili Miroslav Šebeš a František Joščák. Jednotku triedu – vedúceho mládeže si urobili a skúškami prešli Pavol Fiľakovský a Peter Fiľakovský. 28. beh diaľkového štúdia na odbornej škole požiarnej ochrany v Martine začali Lívia Fiľakovská a Soňa Chomjaková. Momentálne majú prvé skúšky za sebou a získali Osvedčenie na výkon preventivára požiarnej ochrany obce. Čaká ich ešte jeden a pol ročné štúdium, tak im držíme palce, nech ho úspešne zvládnu. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti veliteľa získali Martin Fiľakovský, Peter Fiľakovský, Štefan Mačišák a Tomáš Fiľakovský.

Všetky kurzy, školenia a prehliadky boli financované z projektu, ktorý vypracoval obecný úrad. Financie vo výške 2 200 € poukázalo Ministerstvo vnútra SR.

Rád by som končene prešiel aj k poďakovaniu. Keďže som začal súťaže s najmladšími, tak aj poďakovanie začnem s cvičiteľmi žiakov. Za snahu a úsilie patrí poďakovanie Petrovi Fiľakovskému, ktorý na hru Plameň pripravoval dievčatá aj chlapcov sám. Na jesennú halovú súťaž mu pomáhala s prípravou dievčat Soňa Chomjaková, ktorej tiež patrí poďakovanie, Poďakovať chcem aj riaditeľovi školy Mgr. Štefanovi Rimákovi za uvoľnenie žiakov z vyučovania k nácviku a na súťaže ako aj za účasť na súťaži.. Veríme, že aj na budúci rok budú poctivo cvičiť, vyhnú sa trestným bodom a zahanbia aj družstvá, ktoré sú v tejto súťaži už ako doma. Ďalej by som rád poďakoval cvičiteľom hasičských družstiev, a to zvlášť Martinovi Fiľakovskému, ktorý obetoval najviac voľného času pri nácviku hasičských družstiev a tiež aj Petrovi Vavrekovi a Tomášovi Fiľakovskému. Poďakovanie patrí aj Miroslavovi Šebešovi – vodičovi autobusu, za bezpečný odvoz na súťaže a návrat domov, ako aj Tomášovi Fiľakovskému za prepravu techniky na súťaže a späť svojim motorovým vozidlom.
Martinovi Fiľakovskému chcem ešte poďakovať za vystrojenie družstiev na každú súťaž, a tiež za zozbieranie výstroje a uskladnenie po súťažiach. Za údržbu zverenej požiarnej techniky, za výzbroj a výstroj, patrí poďakovanie Martinovi Fiľakovskému, Miroslavovi Šebešovi a Petrovi Fiľakovskému. Poďakovať chcem aj Lívii Fiľakovskej, ktorá spravuje našu hasičskú stránku www.dhz.webgold.sk, kde sú zdokumentované a fotografiami podložené všetky akcie.

Poďakovanie chcem vyjadriť všetkým Vám členom, či sú to deti, dorastenci, muži, ženy, všetkým, ktorí si našli čas na nácvik a svoje schopnosti a zručnosti predviedli na súťažiach. Ako aj za vašu snahu doplniť si a získať nové vedomosti už spomínanými kurzami, či školeniami. Za Vašu aktivitu, účasť na brigádach aj pri ostrých výjazdoch a pomoci blížnym, za ochotu vo voľnom čase sa venovať takému krásnemu a účelnému koníčku, akým bezpochyby hasičina je.

Nesmierna vďaka patrí starostovi obce Imrichovi Krajňákovi, ktorý nám bol a je vždy nápomocný, za finančný projekt z ktorého boli financované všetky školenia. Len vďaka jeho pomoci a pochopeniu ktoré má k našej činnosti, môžeme byť pyšní, že máme v okrese Prešov najviac vyškolených členov rôznych kurzov, a možno aj najlepšie vybavenú výzbroj a výstroj, s ktorou sa pomaly vyrovnávame hasičom z povolania.

Takto v skratke možno hodnotiť uplynulé ročné obdobie našej činnosti. Bol to pre všetkých rok určite náročný, ale vďaka obetavosti našich členov a našich funkcionárov určite aj úspešný. Úprimná vďaka patrí celému výboru DHZ, predsedovi DHZ Pavlovi Fiľakovskému, všetkým členom DHZ, ktorí sa po celý rok angažovali pri rôznych akciách, riaditeľovi školy Mgr. Štefanovi Rimákovi, že vychádza v ústrety nám a nášmu koníčku.

Ešte raz vďaka Vám všetkým aj Vašim rodinám za pochopenie pre koníčka, ktorým je nesmierne záslužná a prepotrebná práca dobrovoľnej požiarnej ochrany.
Čo sa nám nepodarilo podľa plánu činnosti na rok 2012, bola beseda so žiakmi základnej školy, ktorá sa neuskutočnila. Taktiež sa neuskutočnila ani ukážka požiarnej stanice a požiarnej techniky žiakom základnej a materskej školy. Dúfame, že plány na rok 2013 splníme a žiakom plne vynahradíme tieto neuskutočnené.
Naša dobrovoľná organizácia má k dnešnému dňu 105 členov, z toho 31 žien 2 čestných členov, 14-ti z členov sú bezplatnými darcami krvi, čo zvyšuje ich morálny kredit. 8 členov odoberá časopis Požiarnik. Výbor DHZ zasadal v roku 2012 5 krát a dvakrát bola zvolaná aj členská schôdza.

Na záver mi dovoľte poblahoželať ku krásnemu životnému jubileu 60 rokov, ktorých sa dožil 20. januára náš dlhoročný člen a predseda Pavol Fiľakovský. Prajem Ti Paľo veľa zdravia, rodinnú pohodu v kruhu svojich najbližších a tiež medzi nami – dobrovoľnými hasičmi.

Milí hasiči,
konajme v duchu našich predchodcov, s vedomím, že poslanie, ktoré plníme je krásne, ušľachtilé a nanajvýš potrebné. Majme na mysli, že musíme byť pripravení pomôcť svojmu blížnemu v nešťastí. ” Kedysi mali hasiči v náplni práce iba hasenie požiarov, dnes sú hasiči takmer univerzálnymi záchranármi v boji s čím-ďalej nebezpečnejším svetom. Hasičina nie je klasická práca, je to poslanie, život v priamom prenose. ” ďakujem všetkým hasičom, ktorí nad nami držia ochrannú ruku.
Chcem Vám milí členovia z úprimného srdca zaželať pevné zdravie, šťastie a veľa pokoja, aby sme spoločnými silami dokázali urobiť všetko pre naplnenie nášho poslania, pre dobro každého spoluobčana.
Nech nám v tom pomáha náš patrón sv. Florián !