OK sa zúčastnilo 17 krúžkov mladých hasičov v kategórii chlapci a dievčatá. Súťaž bola v štafete na 400m a štafete CTIF. Do hodnotenia boli započítané aj trestné body za vek.Svoju premieru tu mal novozvolený predseda OV DPO Marek Angelovič ,ktorý po OVZ nahradil vo funkcii predsedu OV Petra Cápaya.
Dosiahnuté výsledky:
Chlapci : Víťaz 121,89, Hrabkov I 122,07, Ľubovec 126,35, Chminianska Nová Ves 126,38 , Široké 129,42, Bajerov 151,13 , Bzenov I 155,57, Bzenov II 158,69, Sedlice 160,96, Hrabkov II 194,62,
Dievčatá : Široké 120,00, Chminianska Nová Ves 131,85, Hrabkov 138,77, Sedlice 139,58, Bajerov 145,99, Kendice148,76, Široké II 186,22
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/OK_Plamen_2012