Dňa 27.mája 2012 sa konalo obvodové kolo športovej súťaže pre okrsky Rokycany a Sedlice. Súťažilo sa v štafete 8x50m s prekážkami a PU s vodou na sklápacie terče.
Umiestnenie okrsok Sedlice :
Ženy : Sedlice 147,03
Muži : Ľubovec 101,79, Sedlice 109,24, Radatice 119,79

Umiestnenie okrsok Rokycany :
Ženy : Bajerov 132,45, Kvačany 142,38, Rokycany NP+100,80
Muži : Bzenov 120,12, Rokycany122,43, Bajerov I 122,83, Bajerov II 126,32, Kvačany 132,27, Žipov NP+92,43
Víťazi postupujú na okresnú pohárovú súťaž.

Foto: http://dhzsedlice.rajce.idnes.cz/Sutaz_Kvacany

OK sa zúčastnilo 17 krúžkov mladých hasičov v kategórii chlapci a dievčatá. Súťaž bola v štafete na 400m a štafete CTIF. Do hodnotenia boli započítané aj trestné body za vek.Svoju premieru tu mal novozvolený predseda OV DPO Marek Angelovič ,ktorý po OVZ nahradil vo funkcii predsedu OV Petra Cápaya.
Dosiahnuté výsledky:
Chlapci : Víťaz 121,89, Hrabkov I 122,07, Ľubovec 126,35, Chminianska Nová Ves 126,38 , Široké 129,42, Bajerov 151,13 , Bzenov I 155,57, Bzenov II 158,69, Sedlice 160,96, Hrabkov II 194,62,
Dievčatá : Široké 120,00, Chminianska Nová Ves 131,85, Hrabkov 138,77, Sedlice 139,58, Bajerov 145,99, Kendice148,76, Široké II 186,22
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/OK_Plamen_2012