Jednou z pekných aktivít, ktorú vykonávame každý rok, je stráženie Božieho hrobu v nočných hodinách medzi 23-ťou a 5-tou hodinou. Na túto stráž sa podujali členovia: Soňa Chomjaková, Marek Joščák, Lívia Fiľakovská, Mária Fiľakovská, Martin Fiľakovský, Emil Fiľakovský, , Peter Fiľakovský, Róbert Varga, Pavol Fiľakovský, František Joščák, Milan Chomjak a Miroslav Šebeš. Tak ako minulý rok aj tento sa naši členovia v predvečer vzkriesenia – v Bielu sobotu zapojili do sprievodu cez obec a vo vychádzkových uniformách niesli baldachýn nad Sviatosťou oltárnou Pavol Fiľakovský, Milan Chomjak Martin Fiľakovský, Miloslav Timko. Doprovod sprievodu robili Peter Fiľakovský a Róbert Varga.

Foto: http://dhzsedlice.rajce.idnes.cz/Strazenie_Bozieho_hrobu_2012