Dňa 14.oktobra 2011 sa v Prešove konaluž 8.ročník halovej súťaže O putovný pohár primátora mesta Prešov – jesenný zraz mladých hasičov.Súťaže sa zúčastnili chlapci a dievčatá vo veku 8 až 16 rokov, registrovaní v KMH, ktorý si zmerali svoje sily v štafete 8×35 m, štafete požiarných dvojíc a uzlovej štafete.Výsledný čas je súčtom všetkých časov z troch hodnotených disciplín,od ktorého sa odpočítali výhodové body za vek.
Usporiadateľom súťaže bolo mesto Prešov,DHZ Prešov , ZŠ Široké a OV DPO Prešov.Zapojilo sa 23 KMH.
Dosiahnuté umiestnenie :
Dievčatá :Šuňava PP 190,38, Široké 191,31, Štrba 218,27, Hrabkov 224,78, Chminianska Nová Ves 225,37, Kendice 246,67, Vikartovce PP 247,37, OK Bardejov 248,03, Sedlice 254,37, Bajerov 301,39, Demjata 378,55
Chlapci : Chminianska Nová Ves 183,16, Spišské Podhradie LE 196,38, Víťaz II 197,79, Široké 204,92, Šuňava PP 212,98, Hrabkov 226,45, Víťaz I 272,92, Bajerov 280,88, Sedlice 293,86, Fulianka 294,32, Lipníky 322,69, Bzenov 358,83
Putovný pohár získali víťazo obidvoch kategórii
Zástupca firmy Florián p.Marek Angelovič odovzdal upomienkové predmety najmladším súťažiacim – Laure Dusovej nar.11.12.202 zo Sedlíc a Denisovi Bačovi nar.6.11.2003 zo Spišského Podhradia.
Súťaž bola organizačne dobre pripravená.Ako hostia sa podujatia zúčastnili PhDr. Peter Živčák za MsÚ Prešov,Ing. Martin Vaclávek riaditeľ OR HaZZ,riaditeľ spojenej školy Ľudmily Podjavorinskej p.Muška, členovia OV DPO Prešov ,vedúci KMH a ďalší. Deti ukázali,že budú dobrými nástupcami dobrovoľných hasičov a že hasičské náradie im nieje cudzím.
Ďakujem všetkým usporiadateľom ,veducim KMH a súťažiacim, za kvalitnú prípravu a priebeh tejto krásnej súťaže,ktorá ukončila výcvikový rok okresnej organizácie Prešov.
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Halova_2011