Nádherné počasie,výborná organizácia,úžasné výkony… To sú slová,ktoré vyjadrujú pocity účastníkov 10.ročníka najnáročnejšej súťaže v okrese Prešov-súťaže z vodného zdroja do kopca,ktorej sa zúčastnilo 17 HD mužov a žien. AJ ked podmienky dokonale preverili,techniku,súťažiacich,usporiadateľov a rozhodcov.Všetky družstvá si do záverečného hodnotenia zapísali čas,čiže každé družstvo náročný útok splnilo.
Dosiahnuté umiestnenie:
Ženy : Bzenov 31,56, Rokycany 33,78, Sedlice 38,05
Muži : Kendice 25,32, Kojatoice 28,21, Bzenov 29,17, Lesíček 30,33, Kvačany 30,67, Šarišské Bohdanovce 30,72, Žehňa 31,92, Rokycany 33,11, Kokošovce 34,33, Sedlice 34,69, Štefanovce 35,62, Lipníky 36,53, Radatice 38,02, Žipov 45,90

Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Bzenov_2011