Dňa 14.oktobra 2011 sa v Prešove konaluž 8.ročník halovej súťaže O putovný pohár primátora mesta Prešov – jesenný zraz mladých hasičov.Súťaže sa zúčastnili chlapci a dievčatá vo veku 8 až 16 rokov, registrovaní v KMH, ktorý si zmerali svoje sily v štafete 8×35 m, štafete požiarných dvojíc a uzlovej štafete.Výsledný čas je súčtom všetkých časov z troch hodnotených disciplín,od ktorého sa odpočítali výhodové body za vek.
Usporiadateľom súťaže bolo mesto Prešov,DHZ Prešov , ZŠ Široké a OV DPO Prešov.Zapojilo sa 23 KMH.
Dosiahnuté umiestnenie :
Dievčatá :Šuňava PP 190,38, Široké 191,31, Štrba 218,27, Hrabkov 224,78, Chminianska Nová Ves 225,37, Kendice 246,67, Vikartovce PP 247,37, OK Bardejov 248,03, Sedlice 254,37, Bajerov 301,39, Demjata 378,55
Chlapci : Chminianska Nová Ves 183,16, Spišské Podhradie LE 196,38, Víťaz II 197,79, Široké 204,92, Šuňava PP 212,98, Hrabkov 226,45, Víťaz I 272,92, Bajerov 280,88, Sedlice 293,86, Fulianka 294,32, Lipníky 322,69, Bzenov 358,83
Putovný pohár získali víťazo obidvoch kategórii
Zástupca firmy Florián p.Marek Angelovič odovzdal upomienkové predmety najmladším súťažiacim – Laure Dusovej nar.11.12.202 zo Sedlíc a Denisovi Bačovi nar.6.11.2003 zo Spišského Podhradia.
Súťaž bola organizačne dobre pripravená.Ako hostia sa podujatia zúčastnili PhDr. Peter Živčák za MsÚ Prešov,Ing. Martin Vaclávek riaditeľ OR HaZZ,riaditeľ spojenej školy Ľudmily Podjavorinskej p.Muška, členovia OV DPO Prešov ,vedúci KMH a ďalší. Deti ukázali,že budú dobrými nástupcami dobrovoľných hasičov a že hasičské náradie im nieje cudzím.
Ďakujem všetkým usporiadateľom ,veducim KMH a súťažiacim, za kvalitnú prípravu a priebeh tejto krásnej súťaže,ktorá ukončila výcvikový rok okresnej organizácie Prešov.
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Halova_2011

Nádherné počasie,výborná organizácia,úžasné výkony… To sú slová,ktoré vyjadrujú pocity účastníkov 10.ročníka najnáročnejšej súťaže v okrese Prešov-súťaže z vodného zdroja do kopca,ktorej sa zúčastnilo 17 HD mužov a žien. AJ ked podmienky dokonale preverili,techniku,súťažiacich,usporiadateľov a rozhodcov.Všetky družstvá si do záverečného hodnotenia zapísali čas,čiže každé družstvo náročný útok splnilo.
Dosiahnuté umiestnenie:
Ženy : Bzenov 31,56, Rokycany 33,78, Sedlice 38,05
Muži : Kendice 25,32, Kojatoice 28,21, Bzenov 29,17, Lesíček 30,33, Kvačany 30,67, Šarišské Bohdanovce 30,72, Žehňa 31,92, Rokycany 33,11, Kokošovce 34,33, Sedlice 34,69, Štefanovce 35,62, Lipníky 36,53, Radatice 38,02, Žipov 45,90

Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Bzenov_2011