Dňa 18.júna 2011 sa v obci Šarišské Bohdanovce konalo okresné kolo športovej súťaže dorastu. Súťaž sa konala na veľmi dobre pripravenom ihrisku. Chlapci a dievčatá súťažili v štafete 8×50 m do oválu-čas meraný ručne a v požiarnom útoku s vodou na sklápacie terče-čas meraný elektrickou časomierou. Výsledné časy sú súčtom časov obidvoch pokusov.
Dosiahnuté výsledky :
Dorastenky : Chminianska Nová Ves 1407,88, Kojatice 151,86, Sedlice NP+94,65, Šar.Bohdanovce NP+105,64,
Dorastenci : Ľubovec 110,73, Bajerov 115,19, Pušovce 122,23, Demjata 125,36, Šar.Bohdanovce 131,86, Chminianska Nová Ves NP+80,79, Veľký Slivník a Bertotovce diskvalifikácia pre porušenie súťažného poriadku.
Veľká vďaka patrí obecnému zastupiteľstvu a vedeniu DHZ, čo bolo ocenené aj udelením Ďakovných listov obci, DHZ a dlhoročnej funkcionárke DHZ pani Marte Kropkovej, ktorej členovia DHZ na záver za odvedenú prácu darovali kyticu kvetov.
Víťazi obidvoch kategórii budú dňa 25.júna reprezentovať okres Prešov na Krajskom kole v Bystrom, veríme že svoje výkony ešte zlepšia a úspešne Krajskú súťaž ukončia. Držíme palce.

Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/OK_dorast_2011