29.mája 2011 sa v obci Miklušovce konalo obvodové kolo športovej súťaže pre okrsky Rokycany a Sedlice. Časy merané ručne, štafeta cik-cak.
Výsledky po okrskoch :
Rokycany ženy : Rokycany 134,85, Kvačany 157,05,
Muži : Bzenov 116,02, Rokycany 125,92, Bajerov 132,72, Kvačany 133,18, Žipov NP+88,51
Okrsok Sedlice
Ženy : Sedlice 156,52
Muži Ľubovec 96,84, Sedlice 104,22, Radatice 130,97, Klenov 145,36, Miklušovce NP+95,33
Podujatie bolo pripravené veľmi dobre. Kladom týchto okrskov je účasť skoro všetkých starostov obcí, ktorí si prácu dobrovoľných hasičov vysoko vážia a všemožne hasičom vychádzajú v ústrety, čo sa im vracia výkonmi pri prípadných mimoriadnych situáciách, alebo aj reprezentáciou obce na takých krásnych podujatiach.
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/OK_Miklusovce_2011/