29.mája 2011 sa v obci Miklušovce konalo obvodové kolo športovej súťaže pre okrsky Rokycany a Sedlice. Časy merané ručne, štafeta cik-cak.
Výsledky po okrskoch :
Rokycany ženy : Rokycany 134,85, Kvačany 157,05,
Muži : Bzenov 116,02, Rokycany 125,92, Bajerov 132,72, Kvačany 133,18, Žipov NP+88,51
Okrsok Sedlice
Ženy : Sedlice 156,52
Muži Ľubovec 96,84, Sedlice 104,22, Radatice 130,97, Klenov 145,36, Miklušovce NP+95,33
Podujatie bolo pripravené veľmi dobre. Kladom týchto okrskov je účasť skoro všetkých starostov obcí, ktorí si prácu dobrovoľných hasičov vysoko vážia a všemožne hasičom vychádzajú v ústrety, čo sa im vracia výkonmi pri prípadných mimoriadnych situáciách, alebo aj reprezentáciou obce na takých krásnych podujatiach.
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/OK_Miklusovce_2011/

Dňa 27.mája 2011 sa v obci Hermanoovce konalo za účasti 23 krúžkov mladých hasičov okresné kolo hry Plameň. Súťažilo sa v PÚ CTIF a štafete 400 m cez prekážky cik-cak.
Dosiahnuté umiestnenie : Dievčatá :Chminianska Nová Ves 124,32, Hermanovce 130,89, Sedlice 131,80, Široké 136,36, Hrabkov 143,19, Radatice 149,86, Ovčie 176,34, Bajerov 180,4, Kendice 208,95, Kojatice 215,57
Chlapci : Široké 115,82, Hermanovce I 126,94, Hrabkov 132,94, Víťaz I 134,35, Chminianska Nová Ves 135,01, Víťaz II 140,20, Bajerov 143,84, Sedlice 148,24, Bzenov 168,89, Ľubovec 171,74, Lemešany 176,12, Ovčie 179,97,Hermanovce II 261,74
Najmladší súťažiaci chlapec Nikodém Šimoňák z Hermanoviec , najmladšie dievča Sára Schvartzová z Hrabkova. Ceny pre najmladších súťažiacich venoval p.Jozef Cihý.
Ako najlepší vedúci bol ocenený Peter Uličný z Víťaza.
Na záver boli odovzdané upomienkové predmety p.Antonovi Kovalíkovi a Dušanovi Miškufovi pri príležitosti ich životného jubilea.
Predseda OV DPO Prešov Peter Cápay poďakoval súťažiacim, rozhodcom a hlavne usporiadateľom za prípravu a priebeh súťaže.
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Plamen_2011