Dňa 29. decembra sa v priestoroch OV DPO Prešov sa stretli zaslúžilí členovia z okresu s funkcionármi OV DPO aby pospomínali na časy svojho aktívneho pôsobenia v požiarnej ochrane a zároveň boli informovaní o súčasnej práci a výsledkoch okresnej organizácie. Na stretnutí sa zúčastnilo 20 z doteraz žijúcich 22 držiteľov najvyššieho ocenenia DPO SR z nášho okresu.
Riaditeľka OV Mária Humeňanská informovala prítomných o dosiahnutých výsledkoch práce okresnej organizácie, ktorá eviduje 79 DHZ, s počtom platiacich členov 3243, z toho je 611 žien a dorasteniek. Veľká pozornosť je venovaná aj mládeži, s ktorou celoročne pracujeme. Najvýznamnejším podujatím pre deti je každoročne okresné kolo hry Plameň, ktoré v tomto roku bolo 28. mája v obci Sedlice, za účasti 24 KMH. V kategórii chlapci sa najlepšie umiestnili Hermanovce a z dievčat bolo najlepšie družstvo Široké. Obľúbeným podujatím je aj halová súťaž o Putovný pohár primátora mesta Prešov, ktoré sa konala už po 7.krát.
V okrese medzi najmasovejšie a najobľúbenejšie podujatia v rámci odbornej prípravy patria súťaže DHZ, kde sa do obvodových a okresných súťaží zapojilo 130 hasičských družstiev. Tieto súťaže sa uskutočnili v obciach Pušovce, Bzenov, Lemešany, Lipovce, Hrabkov, Kendice a Terňa. V spolupráci s obecnými zastupiteľstvami bolo usporiadaných aj 19 pohárových súťaží, do ktorých sa zapojilo 328 HD.  Celkom v okrese súťažilo 458 HZ, čo je približne 3500 súťažiacich.
Jedným z vrcholových podujatí v tomto roku bol aj 18. ročník Šarišského pohára v Šarišských Michaľanoch, kde zo siedmich kategórii družstvá okresu získali 6 prvenstiev, vďaka čomu sa okres Prešov z 18. ročníkov stal držiteľom Šarišského pohára už po 17-ty krát.
V našej organizácii je rozhodujúci každý člen a jeho ochota pomôcť, keď je to potrebné. Dôkazom boli aj záplavy, ktoré postihli náš okres. Do odstraňovania následkov záplav sa zapojilo 31 DHZ z obcí Kendice, Lemešany, Kapušany, Demjata, Gregorovce, Chmeľov, Čeľovce Župčany, Záhradné, Fintice, Drienovská Nová Ves, Drienov, Abranovce, Zlatá Baňa, Mirkovce, Radatice, Rokycany, Bzenov, Žipov, Sedlice, Ľubovec, Očie, Chmiňany, Ondrášovce, Kojatice, Bertotovce, Chminianska Nová Ves, Križovany, Svinia,Víťaz a Hrabkov.
Predseda OV DPO Peter Cápay informoval prítomných o rokovaniach Snemu DPO a dianí v oblasti požiarnej ochrany na Slovensku. Výsledkom jeho príhovoru bolo získanie dvoch nových predplatiteľov časopisu Požiarnik z radov účastníkov stretnutia.
Na stretnutí bol prítomný aj podpredseda-okresný veliteľ Milan Tomčo a podpredseda pre prevenciu Pavol Fiľakovský.
V týchto stretnutiach chceme pokračovať aj ďalšom období, lebo držitelia najvyššieho ocenenia si tieto stretnutia vážia a sú za ne funkcionárom okresu vďační.
Želám všetkým členom DPO prevné zdravie,spokojnosť v rodine a veľa úspechov pri plnení úloh v roku 2011.
http://ovdpopresov.svet-stranek.cz/img/o brazky/e56d1e8fcffd6212aa79c7f8133a0d66. jpg?nocache=187

Predseda OV DPO Prešov Peter Cápay.