Dňa 12.7.2009 sa uskutočnila v obci Ovčie okresná súťaž mužov a žien, ktorej sa zúčastnili najlepšie družstvá z jednotlivých okrskov.
Dosiahnuté umiestnenie ženy :
Terňa 109,81, Ovčie 118,73, Chminianska Nová Ves 120,05 , Radatice 120,17, Lemešany 138,54, Lipovce 140,87, Sedlice 141,92, Kvačany 149,26, Kendice 149,30, Fričovce NP+103,29
Muži : Hermanovce 91,94, Terňa 94,56, Veľký Slivník 98,12, Sedlice 101,04, Kendice 102,63, Svinia 104,31, Dulová Ves 106,09, Šarišská Poruba 108,79, Lipovce 110,27, Bertotovce 112,59, Gregorovce 113,84, Drienov 118,15, Žehňa 119,10, Šindliar 121,63, Kapušany 127,31, Chminianska Nová Ves 132,72, Ovčie 133,83, Župčany 157,96, Žipov NP+94,96, Chmiňany – vylúčenie zo súťaže v zmysle Súťažného poriadku ,čl.28, odrážka 1 a 4
Okres Prešov bude na Krajskej súťaži dňa 25.7.2009 vo Svidníku , reprezentovať družstvo žien z Terne a muži z Hermanoviec
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/OK_Ovcie _2009/

Dňa 11.7.2009 sa v obci Hendrichovce konala okresná súťaž hasičského dorastu v PU na sklápacie terče a štafete 8x50m cik-cak.
Dosiahnuté výsledky :
Dorastenky : Kapušany 132,60, Ovčie 132,65, Sedlice 135,27, Chmeľov 135,75, Bertotovce 149,31, Chminianska Nová Ves NP+101,53
Dorastenci : Pušovce 108,92, Bertotovce 111,36, Široké 115,88, Kapušany 116,96, Abranovce 117,74, Hendrichovce 118,97, Hermanovce 119,54, Kokošovce 122,51, Fričovce 123,91, Sedlice 123,94, Ovčie 137,09, Lemešany 139,02, Šindliar 142,14, Lipovce NP+91,31, Chminianska Nová Ves NP+95,10
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/OK_doras t_Hendrichovce_2009/